De slechtvalk nam razendsnel toe sinds 1970

De slechtvalk nam razendsnel toe sinds 1970

Zelfs mijn Vakblad Natuur Bos en Landschap schreef de bewering van het Wereld Natuur Fonds over, toen hun Living Planet Report 2014 uitkwam: ‘Dé populaties wilde dieren zijn de afgelopen veertig jaar wereldwijd gehalveerd’, verwijzend naar dit bericht op 30 september van het Wereld Natuur Fonds dat het nog bonter maakt- Biodiversiteit op aarde in 40 jaar gehalveerd. Met daarnaast de ‘doneer nu’-button voor wie nog zo gek is, en dat zijn er meer dan er Climategate.nl lezen.

Waarop baseren ze deze bewering? We lezen verder:

The latest edition of the Living Planet Report is not for the fainthearted. (snif snif….:-) One key point that jumps out is that the Living Planet Index (LPI) which measures more than 10.000 representative populations of mammals, birds, reptiles, amphibians and fish has declined by 52 percent since 1970

Het gaat dus alvast niet over dé populaties van alle soorten, maar de helft van alle populaties, die zou een afname in mate van voorkomen vertonen.

Nu, waarop is dat getal gebaseerd?
We zien alvast dat de reclamejongens en meisjes van het moderne WNF al niet meer weten wat biodiversiteit betekent. Want hun eigen LPI meet niet de soortenrijkdom- de meest gebruikte maat van biodiversiteit-  maar de mate van voorkomen bínnen soorten. (ook een maat, abundance, maar ik verwed een krat bier dat de communicatiemiep die dit persbericht schreef daar geen sjoege van had) Wat de hoeveelheid bij de wetenschap bekende soorten betreft die uitstierf SINDS 1500, kunnen we kort zijn: bij de best beschreven groepen, de vogels en zoogdieren stierf 1-1,3 procent van de bekende soorten uit in 500 jaar.

Het glas is halfleeg bij het WNF
Maar de LPI meet dus de mate van voorkomen binnen een soort. De zwarte neushoorn nam met 90 procent in aantal af sinds het WWF hem ging ‘beschermen’, de stand van de reuzenpanda HALVEERDE in de tijd dat het WNF zich ermee ging bemoeien. De mate van voorkomen dus.

Wanneer we dan daadwerkelijk naar de gebruikte gegevens kijken op bladzijde 18 zien we dat bij het WNF het glas halfleeg is.  Waar zij stellen dat 52 procent van de 10380 meegerekende populaties van in totaal 3038 gewervelden afnam in omvang sinds 1970, verzwijgen zij het goede nieuws in de eigen gegevens in staafgrafieken op bladzijde 18 van het rapport: De helft van de meegerekende populaties vogels- 5000- nam tóe, en enkele honderden populaties bleven stabiel.

Er zijn dus meer vogelpopulaties waarmee het goed ging ten opzichte van 1970 dan waarmee het slecht ging. Dit beeld is gelijk bij de ruim 2000 gemonitorde populaties zoogdieren, waar meer dan 1000 populaties in aantal groeiden.  Kijk zelf naar de staafgrafieken, en zie dat ik gelijk heb. Hun eigen gegevens he? Zo maakt het WNF het mij wel erg makkelijk om ze door te zagen.

Dus eigenlijk brengt het Living Planet Report ons veel goed nieuws, maar dat mogen we van het WNF niet horen. Dus krijgt u dat van mij eventjes mee. Ik help u graag af van ongeneeslijk ecopessimisme. Kom bij dr Rypke op de sofa liggen, en binnen enkele minuten lacht u alle milieuclubs uit.