Bedelt een salaris bij elkaar van 187.000 euro per jaar

Vulgair en gedegradeerd Natuurmonumenten anno 2015: Bedelt een salaris bij elkaar van 187.000 euro per jaar

Was de natuur in Nederland eerder het DOEL van de eerbiedwaardige en 100 procent particuliere Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Nu is onze natuur bij het moderne overgesubsidieerde (0,7 miljard euro sinds 2000) Natuurmonumenten een MIDDEL geworden voor geld graaien, politiek bedrijven, landjepik en fondsenwerving, zoals wij in de Geldmachine Natuurmonumenten-reeks steeds aantonen. En liegen is het nieuwe normaal bij Natuurmonumenten.

Een nieuw voorbeeld?

Twee woorden geven u 1 goede reden om vandaag op te zeggen. Doe ook mee met de Ontledingsactie

Twee woorden geven u 1 goede reden om vandaag op te zeggen. Doe ook mee met de Ontledingsactie

2015: politiek gemotiveerde charlatan Minnesma als adviseur over biodiversiteit
In het jaarverslag van 2014 van Natuurmonumenten omarmt de ooit eerbiedwaardige natuurorganisatie nu het anti-wetenschappelijke klimaatgezwam van Urgenda. Daarin ge/misbruikt ex-Greenpeace activiste en dagblad Trouw-lieveling Marjan Minnesma de natuur voor haar politieke karretje van de klimaatrevolutie.  Liefst ’50 procent van DE biodiversiteit’ zou verdwijnen door DE klimaatverandering tenzij we heel hard willen geloven, dat je zonder goedkope stabiele energiebronnen kunt in 2030. Als we maar samen de schouders er onder zetten..

Screen Shot 2015-05-06 at 11.37.35

Natuur gebruiken voor politiek gewin, in zee met leugenaars
Het zegt veel over het verval tot anti-wetenschappelijk politiek orgaan dat Natuurmonumenten dit opzichtig gebruik van het voorzorgprincipe (bewijs maar dat het niet zo is, ipv dat het waarschijnlijk is) opneemt in haar jaarverslag. Niet alleen betekent ‘Energieneutraal’ bij het huidige energienet: dat je zelf opgewekte overschotten dumpt op het net, en bij afwezigheid van zon de met fossiele energiecentrales opgewekte basislast afneemt. Je parasiteert dus op het bestaande systeem, tenzij je doet als het Energy House van Cees Collart. (offgrid)

Hier met deze uitspraak betreedt Minnesma exact het terrein waar ik (ook) ben ingelezen: dat van Biodiversiteit. Zie daarvoor ‘Biodiversiteitscrisis, massa-uitsterven of massa-hysterie‘.

Die 50 procent is een getal dat het IPCC Werkgroep 2 in hoofdstuk 4 in het vijfde klimaatrapport noemt, als 1 van de uitkomsten van een modelstudie. Wanneer je bijvoorbeeld alleen met endemen (bv plantensoorten die alleen DAAR en nergens anders voorkomen) rekent op een bergtop, en die bergtop laat je 6 graden opwarmen in je computer, dan verdwijnt het gros van die planten. Maar het IPCC noemt ook 1 procent als mogelijkheid (blz 300). Vast staat: tot nu toe stierf niet 1 soort uit door de opwarming tot nu toe van een graadje. Dat erkent het IPCC nu ook.

Interessant is verder hoe het klimaatpanel IPCC in de oorspronkelijke versie(de first order draft die een reviewer mij toestuurde) van het 5de klimaatrapport VOOR politieke bewerking stelde:

Evidence from the paleontological reecord and a lack of confidence in the models used have led to concern that forecasts of very high extinction due to climate change (>15 percent, such as those indicated in the AR4-report) may be overestimated. 

Biodiversiteit_voorkant

Flashback, toen de elite nog niet zo vulgair was

Flashback, toen de elite nog niet zo vulgair was

Jaren ’40: grootheid Victor Westhoff als adviseur, notabelen met eergevoel
Vergelijk het proza in 2014 eens met het Jaarboek 1941-1949, dat ik net bij een boekhandel op de kop tikte. De eerbiedwaardige vereniging had ongeveer 12.000 leden en een volledig particulier inkomen van ongeveer 46.000 gulden. Waar het moderne Natuurmonumenten alleen al 46,5 miljoen euro subsidies vangt, en de overheid/andere partijen alles laat betalen, om zelf met de eer op te strijken in datgene waar ze WEL alle geld aan uitgeven: reclame en PR voor zichzelf en de eigen fondsenwerving.

Nee, dan de jaren ’40. Van Tienhoven was nog de baas, en in de wetenschappelijke adviesraad zat niemand minder dan botanist Victor Westhoff, de aartsvader van het op historische landschapjes gerichte natuurbeheer. Waarvan in Nijmegen Joop Schaminee nog een representant is. Vegetatiekundige Schaminee is een goede wetenschapper die zo weinig mogelijk zwamt maar gewoon in het veld kijkt: wat zijn de gegevens, wat zien we gebeuren. Hij organiseert nog de jaarlijkse Westhoff-lezing, en heeft ook stevige kritiek op klimaatmodelfabricages over biodiversiteit. Ik citeer hem in mijn bovenstaande bioboekje.

Wat een verademing, en wat een oprechte liefde voor Nederland en de Nederlandse landschappen spreekt uit dit oude jaarverslag. En wat een contrast tussen de eerbiedwaardige notabelen van toen, met de vulgariteit van marketingjong en biologisch analfabeet Marc van den Tweel met zijn collectebus voor zijn salaris van 187.000 euro per jaar.

Ter inleiding citeren ze Frederik van Eeden in 1886

Wie in de natuur waarlijk kan genieten heeft een schat die hem de diepste ellende niet kan ontrooven

Dat is helemaal waar: zo beleefde ik een extase toen ik een slechtvalk op een kievit zag jagen, terwijl 50 meter daaronder op de begane grond het moderne Natuurmonumenten-publiek kakelde met Nordic Walking-stokken in de hand. Kakel dit kakel dat, ontevreden die zus en zo dat blablabla. Ik was ultiem gelukkig door het schouwspel, zij waren met zichzelf bezig en zagen verder helemaal NIETS.

Tot 1942: premies uitgeloofd voor doden zeehonden als 'Schadelijk Gedierte'

Tot 1942: premies uitgeloofd voor doden zeehonden als ‘Schadelijk Gedierte’

Voor het doden van zeehonden (Schadelijk Gedierte) werden nog premies uitgeloofd, en op otters werd tot 1942 nog stevig gejaagd, als zijnde ‘schadelijk gedierte (blz76) tot een wijziging in de jachtwet. Van Tienhoven werkte SAMEN met de jagers in plaats van TEGEN ze via een populistische lobby over ‘plezierjacht’.

Op een beperkt gebied in het Utrechtse werden tenminste 5 otters gedood, op de Noord-Veluwe zijn zeker 6 boommarters gevallen en tegen een dergelijke natuurvferarming staan wij zo goede als machteloos, alleen omdat de wijziging van de Jachtwet achterwege bleef. Wij stellen ons op het standpunt, dat al deze dieren, nu nog minder dan ooit, op bescherming kunnen wachten, geen dag en geen nacht, en in die overtuiging hebben wij aanleiding gevonden ons andermaal, en thans TEZAMEN MET DE NEDERLANDSE JAGERSVERENIGING, tot de Minister te wenden, in het vertouwen dat althans voor de volgende winter deze roofdieren van ‘schadelijk gedierte’ tot “pelswild” zullen worden verheven.

Nu betaalt de overheid 3 ton per ottertunnel, en 1,5 miljoen voor uitzetten: in 1942  nog gedood als 'schadelijk gedierte'

Nu betaalt de overheid 3 ton per ottertunnel, en 1,5 miljoen voor uitzetten: in 1942 nog gedood als ‘schadelijk gedierte’, Natuurmonumenten liegt in 2015 dat het gedrukt staat voor geld: in de jaren ’40 ondenkbaar.

Ook leuk: de ‘zeldzame brandgans’ was gesignaleerd (blz 77)

Wij drongen er op aan algehele bescherming te verlenen aan de Brandgans, een vogelsoort die op de hele wereld slechts in betrekkelijk klein aantal voorkomt en die juist in ons land zo kwetsbaar is, omdat zij er in het bijzonder op de Zeeuwse en Zuid Hollandse wateren een harer beste overwinteringsgebieden vindt. Het verheugt ons hieraan te kunnen toevoegen, dat in het seizoen 1946/1947 de jacht op deze vogels inderdaad gesloten bleef.

De brandgans geldt nu als een plaagsoort. Deze arctische gans vestigde zich in 1984 vanuit de koude Noordpool nu als broedvogel in het sindsdien met een graad opgewarmde Nederland. Het kan verkeren in de natuur.

De 'zeldzame' brandgans, met de hele familie op bezoek bij het tuincentrum in 2014

De ‘zeldzame’ brandgans, met de hele familie op bezoek bij het tuincentrum in 2014

Het meest opvallende verschil: anno NU zit Natuurbescherming al in allerlei wetten verankerd, de overheid betaalt otter-oversteekplaatsen van 3 ton euro per stuk, en hertenviaducten van 30 miljoen euro per stuk. Anno 215 is marketing de baas bij Natuurmonumenten. Omdat dit reclame-technisch meer geld oplevert schreeuwen ze dat allerlei diersoorten uitsterven, en ze zijn veel MEER op zoek naar meer geld (dat ze in eigen club steken). Terwijl de club van de jaren ’40 nog echt wat te stellen had: er was wettelijk NIETS geregeld, en de wederopbouw walste over de landschappen heen.

En ze bleven netjes, feitelijk, to the point en namen kennis van en liefde voor natuur als uitgangspunt. Daarom mijn vraag: waar is het mis gegaan? Wat zonde van zo’n in potentie mooie vereniging, dat de huidige directie de nalatenschap van Jac P Thijsse zo bezoedelt met haar leugens en geldzucht.