RZ13schiermonnik21

Mensen blijven mij dingen sturen, zodra weer een of andere gifgroene zeikerd een podium krijgt om de apocalypse te verkondigen door dit probleemstofje of dat zielige beestje. Of ik dat even de kop wil indrukken. Nu krijgt de publieksboswachter van Natuurmonumenten Andre Donker een podium:. Oh jee, stikstof is zo erg. En onze Andre is zo authentiek in zijn zieleroerselen dat de communicatie-afdeling met hun 70 miepen onze Groene Dre groen licht gaf voor polderkolder.

Het beste zou zijn: negeren. Maar mensen hechten daar geloof aan en dan moet ik zorgen dat mensen een alternatief hebben of zo.

Wel, we kunnen het simpel houden, al zal het de meesten nog niet simpel genoeg zijn, maar goed: zalig zijn de armen van geest.

..geen milieubeleid was zo succesvol in terugdringen van ongewenste stofjes

..geen milieubeleid was zo succesvol in terugdringen van ongewenste stofjes

Hoe kun je een plaatje van een Grutto opvoeren als Lijdend Voorwerp: die weidevogel, dat is die subsidiekaketoe waarop Natuurmonumenten nu wil meeliften, waar al sinds 1990 tientallen miljoenen euro’s subsidies PER JAAR werd uitgegeven. En vervolgens iets akeligs roepen over stikstof, waarvan de uitstoot sinds de Mestwet in 1987 kelderde.

...en dat milieubeleid had geen enkele positieve invloed op de subsidiekaketoes waarmee Natuurmonumenten nu geld uit zakken wil kloppen

…en dat milieubeleid had geen enkele positieve invloed op de subsidiekaketoes waarmee Natuurmonumenten nu geld uit zakken wil kloppen, die holden juist achteruit vanaf 1987

Zure regen van groen gezeur om subsidie
Dus: wat is hier de RElatie tussen anti-mestbeleid, dus het ‘grote gevaar dat stikstof heet’ en de grutto. Als die grutto met 60 procent achteruitholt terwijl je tegelijk je stikstofuitstoot HALVEERDE? Tevergeefs zullen wij wachten op een antwoord van onze draagvlak-boswachter Donker. Och onze Andre die zo authentiek het contact zoekt met het publiek, echt in hun leefwereld stapt. Hoeveel nieuwe leden zal dat opleveren jongens?

Stikstofemissies hebben vooral invloed op plantjes die zweren bij oligotrofe condities. Zoals zeggesoorten in blauwgraslandjes. Dat zijn grassen die vroeger op de Aziatische steppen groeiden, maar zich leerden handhaven op de uitgeboerde randen van cultuurgrond die wij nu ‘natuur’ moeten noemen. Met daaraan geplakt Natura 2000-hersteldoelen- het habitat-nr is me even ontschoten. Zodat natuurclubs en ambtenarij juridische tanden kunnen krijgen en boeren kunnen pesten.

En vooruit: enkele bospaddo’s die in symbiose leven met bomen zouden er onder lijden. Al lijkt die relatie minder sterk dan gedacht.

Staat 1/3 van de hogere planten op de Rode Lijst, dus nu zeldzamer dan in de tijd van Ot en Sien. Dat zijn meestal de ‘wij blieven geen stikstof’-plantjes, waarop nu ook de Programmatische Aanpak Stikstof is ingesteld. Bij 2/3 van onze hogere planten- dus  de overige duizend soorten, die zijn of even talrijk, of ze nemen zelfs in aantal toe.

Stikstofemissies doen  vele planten veel BETER groeien, productiebos spuit harder de grond uit, mede ook dankzij de gezegende emissies van groeikasgas CO2. En de brandnetel, waardplant van vele vlinders als de prachtige Atalanta en veilige broedplaats voor nachtegalen en andere zangers- die gedijt er uitstekend bij. De natuur verANDERT door meer stikstofemissies ten opzichte van vroeger. Dat is, dus voor Helmut Haber stikstof uit de lucht leerde binden en het tot kunstmest leerde fabriceren. (hij vond ook het gifgas uit voor de Eerste Wereldoorlog).

 

...ook vandaag is weer een prachtige herfstdag waarbij u....

…ook vandaag is weer een prachtige herfstdag waarbij u….

Niets aan hand, tenzij…
Wanneer je bedrijf NatuurMONUMENTEN heet, dus je wilt de natuur terug naar vroeger brengen, naar Ot en Sien, de natuurplaten van Koekkoek, het Polygoonjournaal en Bert Haanstra-films waarin ‘moeders met straffe hand de afwas doet, terwijl de kostwinner zijn pijp stopt met de fiiiijnste tabak uit de Gordel van Smaragd en zijn welverdiende rust geniet’: dan is dat een wereldprobleem.

Voor de rest van Nederland is er niets aan de hand.

De natuur kan alle kanten op, behalve terug naar vroeger. De mensen die dat desondanks willen, blijven kinderlijke opvattingen koesteren over ecologie. Andre Donker en zijn 70 communicatiemiepjes geven daar dagelijks getuigenis van. Daarom sluiten wij hier traditioneel af met een oproep om deze club tot uw verleden te laten behoren. Wordt ook ex-lid van de Blauwe Subsidiedief. Samen halen we de 100 duizend ex-leden in 2015, doe mee!

Naar een toekomst zonder subsidiebedelaars, die zich met andermans natuur bemoeien en hun eigen terreinbeheer ondertussen verknoeien, of zelfs exploiteren als wingewest voor donateurs, subsidies en houtkap. Wij keren ons van Natuurmonumenten af wegens oprecht woeste gronden.