Het Parijse klimaat-akkoord is het moment om schoon schip te maken. Wie klimaatbeleid serieus neemt, moet (kosten)effectief fossiel vermogen vervangen. En dat werkt nu alleen bewezen met kernenergie. Voor een factor 10-100 minder kosten van wisselvallige windenergie en ecologisch destructieve bio-energie uit het Energieakkoord kun je 4 maal zo lang CO2-vrije energie opwekken. En dan gewoon betrouwbare basislast die los van het weer constant beschikbaar is.

De anti-wetenschappelijke oppositie van milieuclubs en 69 ideologisch gemotiveerde academici tegen kernenergie en voor bio-energie blokkeert nu iedere effectieve oplossing voor serieuze vervanging van fossiele brandstoffen. Het ontslag van activist-academici die hun hoogleraarstatus misbruiken voor politiek levert de staat nog eens 10 miljoen euro per jaar op.

Kernenergie is de enige bewezen effectieve manier om in ons land substantieel fossiel vermogen te vervangen, die al werkt in Zwitserland, Zweden, Frankrijk en Belgie. De rest is of ineffectief want te wisselvallig en dus te duur (windenergie) of duur en ecologisch destructief (bio-energie).Kernenergie is- zelfs met exorbitante kostenoverschrijdingen voor nieuwe reactoren zoals nu in Finland- nog altijd in de ordegrootte van een factor 10 goedkoper dan windturbines uit het Energieakkoord, en duurzamer. Want een kernreactor gaat 40 jaar mee, een windturbine is na 15 jaar afgeschreven.

En kernreactoren zijn ook veiliger, want er vliegen geen stukken van af, zoals bij de slechts 1 jaar oude turbines in de Noord Oost Polder. In het parallelle universum van de Nationale Propaganda Organisatie (NPO) van Henk Hagoort hoor je wat Greenpeace en de subsidie-elite willen Hier lees je wat de wetenschappelijke consensus over energie leert, en wat ook  in het Ecomodernistisch Manifest valt te lezen.

Dankzij klimaatsubsidies straks toch nog Silent Spring, met dank aan de milieubeweging/overheid

Dankzij klimaatsubsidies straks toch nog Silent Spring, met dank aan de milieubeweging/overheid

Bio-energie er uit
De helft van de in naam ‘duurzame’ energie komt nu in Nederland uit de (bij)stook van biomassa. De Global Forest Coalition zet hier in dit rapport nog eens in Jip en Janneke-taal op een rij waarom Henk Kamp direct moet staken met de subsidies op houtpellets en houtkachels, met de leugen dat dit CO2-besparing zou geven. In 2020 zou in de EU- dankzij klimaatsubsidies- de import van houtpellets voor gesubsidieerde stook in klimaatkachels al 30 miljoen ton gaan bedragen ‘met serieuze gevolgen voor bossen en biodiversiteit’ aldus de Global Forest Coalition. En met een leugen als motivering.

  • Firstly, trees that are no longer standing are not available to continue carbon sequestration, meaning that atmospheric carbon concentration will be higher than it would have been if the trees had been left standing.
  • Secondly, there is no guarantee that trees that are burned for bioenergy will actually be replanted, and that there will be replacement trees that will regrow and mature.
  • Thirdly, it may be many decades before the carbon released is fully re­adsorbed by growing trees (the main argument used to promote biomass), but the time available to reduce carbon emissions before climate change reaches ‘tipping point’ is severely limited. (= alarmisme, maar bij velen staat ongefundeerd alarmisme gelijk aan DE wetenschap RZ)
  • Furthermore, harvesting trees and burning wood actually releases more carbon dioxide than burning coal, which is shocking given that coal is one of the dirtiest energy sources in use.
...nu al stilgezet na 1 jaar, gaan maximaal 15 jaar mee voor veelvoud kosten kernenergie

Symboolspeeltjes van orthodoxe milieufanatici…nu al stilgezet na 1 jaar, gaan maximaal 15 jaar mee voor veelvoud kosten kernenergie

…kernreactor op Maasvlakte er in voor 1/40ste kosten windturbines
Het klimaatakkoord in Parijs is een mooi moment om schoon schip te maken, waarbij alle dure symboolbeleid met biomassa en windturbines – zoals in het Energieakkoord- over boord kan. Met alle 4 reactoren in bedrijf kon bijvoorbeeld de kerncentrale in Doel van ongeveer 3000 MW bij de Vlaamse buren liefst 30 procent van alle elektriciteit in België leveren, geheel zonder gebruik van fossiele brandstof dus.

De zes gieg windturbines uit het Energieakkoord, leveren effectief slechts 1500 MW vermogen, dus slechts de helft van de centrale in Doel. De twee koeltorens van 170 meter hoog zijn minder hoog dan de gigaturbines die met subsidie uit het Energieakkoord verschijnen.

Een kerncentrale is ook nog hartstikke duurzaam, want zo’n centrale kan wel 40 jaar lang mee. Dit in tegenstelling tot de 10-15 jaar die windturbines draaien voor ze vervangen worden omdat de subsidie-looptijd afloopt. Waarna de bouwer- in tegenstelling tot de exploitant van kerncentrales- geen geld aan de overheid betaalt om zijn rotzooi weer af te breken. Terwijl Electrabel (exploitant Doel) de Belgische overheid jaarlijks 200 miljoen euro betaalt om berging en ontmanteling straks te kunnen bekostigen.

Het Energieakkoord kost ons 75 tot 100 miljard euro belastinggeld aan subsidies die in diepgroene zakken verdwijnen. Daarmee kun je 15 jaar lang de symboolspeeltjes van Greenpeace et al laten draaien: windturbines.

Zelfs wanneer je de door kostenoverschrijdingen geplaagde nieuwbouw in Finland (Olkiluoto 3) als uitgangspunt neemt- 10 miljard euro- waarover orthodoxe milieufanaten van The Ecologist zich verlekkeren– dan heb je met kostenoverschrijding voor 10 miljard euro 1,5 gieg constant vermogen voor 40 jaar lang. Dat is dan 40 maal goedkoper dan de 75-100 miljard euro publieke kosten voor 1,5 gieg effectief vermogen voor de windturbines uit het Energieakkoord, die dat slechts 15 jaar leveren.

Het kleine beetje radioactief afval in volume, dat kunnen de Belgen mooi bergen in de Boomse klei, de Finnen bergen het onder 400 meter graniet. Met een flinke kerncentrale op de Maasvlakte zijn we in 1 keer van het gezeur af. En dat zonder oppositie van omwonenden die je met dictatoriale maatregelen verplettert zoals Henk Kamp en zijn Nijpolitaanse maffia nu doen (Rijkscoordinatie-regeling). Want op de Maasvlakte heb je alleen de meeuwen en zeehonden als buren.

Over 40 jaar is het misschien zelfs al mogelijk om het ontstane kernafval weer op te stoken, bijvoorbeeld in een nieuwe Thoriumcentrale.

Plek zat, geen omwonenden: de Maasvlakte

Plek zat, geen omwonenden: de Maasvlakte

Het Goede Doel staat in Doel
Er is nu 1 maar: dankzij de anti-wetenschappelijke milieubeweging waar anti-wetenschappers Wim Turkenburg, Pier Vellinga, Detlef van Vuren (proponent anti-wetenschappelijke Ecologische Voetafdruk) deel van uitmaken – kortom de club met dagblad Trouw als huispamflet- is er nu een moratorium op kernenergie.Wim Turkenburg en Utrechtse handelaren in CO2-opslag pleiten conform WC-eend dan ook al voor CO2-opslag.

Ook bij de Belgen bedongen de orthodoxe milieufanatici een atoom-uitstap. Zij pleiten nu zonder uitzondering voor schijnoplossingen waarin zij een handeltje hebben, maar die dus ecologische destructie bewerken (houtige biomassa) en ineffectief zijn (wisselvallige windenergie). Zij beschuldigen hun opponenten van de opinie dat ‘wetenschap maar een mening is’.

Wij stellen hooguit dat een academicus met een mening, of heel veel academici met een vurige mening niet beslist de wetenschappelijke consensus vertegenwoordigen.

Greenpeace en Natuur en Milieu hebben allen een handeltje in CO2-aflaten, en ze verpatsen nu de mogelijkheid om elektrisch te rijden, zij verkopen bio-energie als klimaatvriendelijk en bevinden zich BUITEN de wetenschappelijke consensus met hun anti-wetenschappelijke opstelling.

Dat noemt zich het ‘goede doel’. Maar er is maar 1 goed doel, in klimaattermen, en die staat in Doel. Zoals wij al op 30 september in De Balie lieten vaststellen: de orthodoxe groene fanatici zijn de vijanden van vooruitgang.

Zoals ik al schreef zijn de orthodox-groene activist hoogleraren exemplarisch voor het academisch verval sinds ’68. Het ontslag van 69 hoogleraren die hun academische status misbruiken voor politiek levert de staat 10 miljoen euro per jaar op. Dat kun je beter in energie-onderzoek steken.