Kef Kef kef

Kef Kef kef: als Trudy alle aandacht wil opeisen blaft ze door je gesprek met iemand die je dan meer aandacht geeft. Sommige partijen bedrijven op deze wijze ook hun politiek

Bij enkele lieden is de wereld heel simpel te verdelen in goed en slecht. Als je Partij voor de Dieren of Groen Links bent, vertegenwoordig je als enige in dit land de Hogere Beschaving, en dus ook de Hogere Kennis. Dus 6 van de 150 zetels in de Kamer zijn eigenlijk de enige legitieme zetels, de Ware Beschaving. En met wat Postcodeloterij-miljoenen bedrijf je vervolgens buiten de democratie om je politiek wel met eindeloos drammen en professionele marketing.

Je hoeft dus enkel nog aanstoot te nemen aan een zinsnede van je tegenpartij. En jouw geraakt zijn, met daarop volgende toneel van onthutst zijn,  dat heeft dan automatisch met het gebrek aan beschaving en hogere kennis te maken dat de Onverlichten (= zij die NOG geen Partij voor de Dieren of Groen Links stemmen) zo kenmerkt.

Och ja, oh, die verruwing. En na zichzelf bloemkooltjes van zelfrechtvaardiging in de oren te stoppen, blinddoeken van arrogantie zegt men dan: ik zie geen inhoud…

...er zijn ook partijen waar men wel interesse voor inhoud toont

…er zijn ook partijen waar men wel interesse voor inhoud toont

Ben ik de enige die dergelijk gedrag wat pathetisch vindt? Nee. Ik troost mij met het feit dat ik op Sjoemelnatuur opbouwende reacties of geinteresseerde vragen kreeg van VVD, SP, CDA, PVV, en in de Eerste Kamer staat Sjoemelnatuur vandaag ook op de rol voor behandeling. Wel wil ik graag nog even een reactie delen van de Partij voor de Dieren:

Ik zie dat de SWNM haar achterban heeft bij natuurgebruikers als vissers en agrariërs. (…..)En dat niet alleen de onderzoeksgegevens van het PBL door u in twijfel worden getrokken, maar dat u dat al jarenlang doet over alle instituten die cijfers en rapporten publiceren waar u en uw achterban het niet mee eens zijn. Ik haal enkele voorbeelden aan:

“De gronden waarop Imares en overheid visserij menen te kunnen verbannen uit delen van Wad en Noordzee zijn absurd”.

“De overheid verheft de door Alterra/Imares vastgestelde ‘instandhoudingsdoelen’ tot beleid, los van wetenschappelijke deugdelijkheid of wenselijkheid.”

“De permanente hetze tegen de Nederlandse visserij en de roep om voor de visserij gesloten gebieden, is op geen enkel wetenschappelijk of statistisch gegeven gebaseerd. Het is pure stemmingmakerij, inclusief de keiensmijterij van Greenpeace. Welke belangen met deze kwalijke acties worden gediend, kan ik niet met zekerheid zeggen, Aan het uitspreken van (sterke) vermoedens heb ik geen behoefte.”

Maar ook over het Wereld Natuur Fonds laat u zich zo uit.

Of dit citaat uit het door u aangeboden rapport Sjoemelnatuur: “PBL, natuur- en milieuorganisaties koesteren dus een anti-darwinistische en ideologische opvatting over natuur.”

Ik heb de link naar uw eigen website bezocht: www.rypke zeilmaker.nl en zie dat u voorstander bent van de jacht, zelf ook jaagt (“Ik ging op plezierjacht met een eendenjager mee het Tjeukemeer op – vlakbij mijn woonplaats Langweer- om een wilde eend te schieten.”) en valkenieren promoot. Daarom verbazen uw onderstaande aanbevelingen over natuurbeheer mij niets:

“Duurzaam gebruik, de traditionele jagersbenadering van natuur draagt bij aan de instandhouding van natuurdoelen, en zo past jacht en wildbeheer prachtig in de doelstellingen van Natura 2000. Met de juiste getallen kunnen jagers tonen dat zij minstens zo goed natuur beschermen als andere partijen, mits de regels praktisch worden uitgelegd.”

en:

“In mijn ogen is jacht een onderdeel van de menselijke natuur. Daarnaast biedt de jacht een manier om werkelijk aan de natuur deel te nemen, in plaats van wat tussen de grijze duiven op tandemfiets te hobbelen op gebaande wegen en paden. Geoorloofde natuurbeleving is saai omdat je niets mag aanraken. Jacht biedt ook een grote trefkans wanneer je een zeker plezier hebt in het provoceren van moraalridders. Toch moet je de natuurliefde van veel jagers ook weer niet overschatten. Bij velen gaat het niet verder dan een beetje dierknallen, hond aaien, jagermeister drinken en waidmansheil roepen.” (Dit beeld heeft onze fractie ook) “Het zijn ook maar gewoon mensen die hun sport willen uitoefenen…”

Helaas mist iedere wetenschappelijke onderbouwing of objectivering in uw analyses en zien wij geen raakvlakken waarop het rapport ons verder zal helpen bij constructieve debatten over de natuur. Derhalve ziet de PvdD fractie geen aanleiding iets met uw rapport Sjoemelnatuur te doen.

Typisch: Ik zie geen argumenten en wil geen moeite nemen om de 75 pagina’s en WOB-gegevens door te nemen, en op basis van het aangedragen bewijs de merites beoordelen. Want omdat u niet mijn ideologie/verheven moraal deelt, zoek ik een aanleiding in u om mijn intellectuele luiheid te rechtvaardigen met wat losse zinsnedes die mij niet bevallen: en omdat ik mij dan heel gekwetst opstel, ligt dat aan u.

Lekker Puh.

Groetjes Partij voor de Dieren.

Trudy!

Trudy!

Pootje van Trudy voor de PvdD
Nou, dan doe ik een pootje van Trudy terug. Wanneer ik een warme afspraak met een dame heb, moet ik Trudy niet meenemen. Zodra je die meer aandacht geeft dan Trudy, begint ze hard te keffen, gapen en aandacht te trekken zodat alleen haar eigen standpunt nog gehoord kan worden.

Nee, ik moet mij schuldig voelen dat Trudy niet op 1 staat, kom gooi een stok om op te kauwen of ga mee rennen.

Overigens werkt Trudy ook heel goed, wanneer je een debat houdt zoals in Utrecht bij SSR. Ben ik aan het woord, dan zit ze op haar kont en kijkt ze wat uiig. Maar….Zodra de tegenpartij aan het woord kwam, begon Trudy te gapen en grommen.

Op deze wijze bedrijven sommige partijen anno 2015 dus ook politiek. Hard keffen en de aandacht op zichzelf richten, zodat debat over het oorspronkelijke onderwerp verder niet mogelijk is. En dat ligt dan aan jouw. Kef Kef.

Vervolgens lanceren een aantal nog samenzweringstheorie over mijn financiering, waardoor alles dat ik schrijf dus ook verdacht moet zijn. Ik bedrijf onderzoeksjournalistiek met private financiering, waarbij de lezers van Climategate.nl mijn belangrijkste contribuanten zijn.