Helse paniek vandaag over de zeespiegel bij Katwijk aan Zee

Helse paniek vandaag over de zeespiegel bij Katwijk aan Zee

Ed Nijpels mocht bij de NPO leeglopen na het klimaatverdrag in New York. Nijpels vertelt graag dat hij als eerste milieuminister de klimapocalypse zag komen. Op 27 juni 1988 om precies te zijn, bij de ‘Changing Atmosphere, Implications for Global Security‘-conferentie in Toronto. Toen was de politiek er al uit, terwijl de wetenschap nog moest beginnen.

In het artikel ‘ Komt de droogte in Amerika door het Broeikaseffect’ (link blz 43) in NRC van 12 juli 1988 treedt Nijpels op als Paulus die op weg naar Damascus Toronto het licht heeft gezien. Althans, Pier Vellinga trad in NRC op als Ed zijn buikspreekpop:

Jullie hebben mij ervan overtuigd dat er echt iets aan de hand is. Elke dag die we langer wachten met het terugdringen van broeikasgassen brengt ons dichter bij een ramp.(….)

In deze blog laat ik zien hoe Pier Vellinga toen na terugkeer uit Toronto ook al loog in NRC Handelsblad over stijgende zeespiegels. De ernst daarvan overdreef hij met een factor 2,5. We zien waarom Pier Vellinga de ‘man for the job‘ was, om Global Warming in het koude Nederland te pluggen als catastrofe.

Dat zelfde jaar, 1988 hadden Henk Spaan en Harry Vermeegen als ‘de V-Boys’ nog een hit met hun ‘Koud Heh’-single: Beeerekoud was ons klimaat volgens hun Rap-liedje, en ze droegen ‘Koud Heh’-mutsen. Hun Verona-comedy programma bij Veronica was razend populair en ‘Koud Heh’ werd zo’n buzzword op straat.

Global Warming – dat pressiemiddel van de Global Government-lobby- had dus een licht PR-probleem bij ‘het plebs, het grauw’, dat gewoon haar zintuigen en boerenverstand gebruikte. Iemand moest toen een ramp verzinnen waardoor ons koude Nederland toch door opwarming bedreigd zou zijn.

Dat werd Pier Vellinga en zijn zeespiegel-zondvloed. De zeespiegel, daarmee laat je het water aan de lippen staan bij de Nederlanders.

Helse paniek ook vandaag weer aan het Katwijker strand

Helse paniek ook vandaag weer aan het Katwijker strand

Help, de zeespiegel stijgt…bij Pier Vellinga 2,5 maal sneller dan de realiteit
Nijpels installeerde in 1988 de kersverse ingenieur Pier Vellinga van het Waterloopkundig Laboratorium op het Ministerie van VROM als klimaat-ambtenaar. Pier was de betrouwbare wittejas-meneer in notendop, de Groene Persil-man die klimaatpolitiek bij journalisten een lucht van wetenschappelijke autoriteit moet geven.

Waarschijnlijk werd Vellinga benoemd omdat Nijpels in hem een gelijke herkende. Gespeend van iedere integriteit, maar wel een gladde politicus met 9 levens die weet hoe hij andermans geld moet verbranden. En Pier is goed met media: Daar komt iedere argeloze media-amateur sindsdien een quote scoren over de dreigende zondvloed.

De zondvloed komt op bij Katwijk aan Zee vandaag

De zondvloed komt op bij Katwijk aan Zee vandaag

Pier Vellinga wist media al direct na Toronto te vinden, en media hem. Zoals op 12 juli 1988 in NRC Handelsblad in het artikel ‘Komt de droogte in Amerika door het broeikaseffect‘ (….) Op zijn bekende quasi-wetenschapsmanier stelt onze Pier vervolgens over onze zeespiegel dit:

Caught red handed Pier

Caught red handed: Pier Vellinga liegt in 1988 al over zeespiegels tegen een NRC Journalist. Hij overdrijft de zeespiegelstijging met factor 2,5

We hielden al eerder een Pier Vellinga Fact-check van een radio-interview met de mediasukkels van Radio 1: NTR. Zoals ook het blog Klimaatgek vaststelde in 2013 ‘neemt Pier Vellinga het niet zo nauw met de gegevens’. Daarom is hij ook door Ed aangenomen.

Hier hebben we Pier weer ‘red handed’, maar dan 28 jaar eerder. Toen had onze Pier ook al zo’n blinde vlek voor data, metingen.

Laten wij dan nu de mening van Vellinga in NRC van 12 juli 1988 toetsen aan de metingen. Hier de grafiek van de zeespiegelstijging bij Den Helder van afgelopen eeuw.

 

De data werpen altijd een verhelderend licht op de meningen van Pier Vellinga

De data werpen altijd een verhelderend licht op de meningen van Pier Vellinga.

Die zeespiegel steeg daar met  16 centimeter in een hele eeuw van 1900 tot 2000. Bij Pier steeg hij met 20 centimeter in een halve eeuw. Dus Pier tikte in zijn fantasie- door NRC overgeschreven- een factor 2,5 hoger af dan de echte Noordzee zelf deed.

En hij speelde vervolgens ook nog eens de genuanceerde wetenschapper in NRC Handelsblad. De deftige papieren meneer liet zich daar toen al in meeslepen als kwaliteitskrant, zonder even de data zelf te checken.

RZ16.zeespiegel

Politiek liep in 1988 ver vooruit op wetenschap
Zoals ook Prof Schuurmans in 1988 vaststelde van het Waterloopkundig Laboratorium, was er in Nederland de afgelopen eeuw bovendien ook geen sprake van opwarming: zie onderstaande figuur. We hadden net 2 Elfstedentochten achter elkaar gevierd. In 1974 schreef NRC Handelsblad nog het bericht: ‘Verwachting voor de komende 100 jaar: kouder dan normaal’.

In 1988 was er in Nederland nog geen opwarming

In 1988 was er in Nederland nog geen opwarming, zo toonde de baas van Pier Vellinga, Prof Schuurmans

We zien dus al in 1988 precies de zelfde anatomie van het klimaat-‘debat’, dat nooit een debat mocht worden, omdat het gaat over macht. Slechts 1 warme zomer in Amerika werd politiek aangegrepen om de klimapocalypse aan media te verpatsen. Terwijl in Nederland nog geen enkele opwarming was waargenomen. Zoals klimaatwetenschapper Richard Lindzen het in 1990 stelde:

Antropogene Global Warming is het eerste wetenschappelijke probleem in de geschiedenis waar de consensus aan het onderzoek vooraf gaat.

Helse paniek vanmiddag in Katwijk aan Zee door de zeespiegelstijging van 18 centimeter in een eeuw

Helse paniek vanmiddag in Katwijk aan Zee door de zeespiegelstijging van 16 centimeter in een eeuw

RZ16.zeespiegel (13)

Terwijl onze KNAW met prof Schuurmans (ook Waterloopkundig Lab) net in 1987 een onderzoeks-agenda formuleerde die de KNMI het jaar daarop nog vastlegde (Ons Klimaat, Onze Planeet), was in 1988 ‘het klimaat’ het politieke probleem. Zoals Simon Rozendaal in Elsevier schreef op 7 februari 1990 voelden wetenschappers als Schuurmans zich bekocht. De politiek liep ver vooruit op de wetenschap.

In Toronto werd al gerept over een 20 procent CO2-reductie om alvast mee te beginnen voor 2005. Het NOS Journaal was ook toen al een propaganda-kanaal van het koningshuis en haar agenda: de klimaatcatastrofe werd braaf voorgedragen. Zoals dit staatspropaganda-kanaal nu ook papegaait dat ‘Nederland een klimaatomslag moet maken’. 

Je kunt het NOS-journaal onmogelijk als journalistiek medium zien: het is de roeptoeter van The Powers that Be. 

RZ16.zeespiegel (10)

Men repte plots in 1988 over wel anderhalve meter zeespiegelstijging in 2050. Terwijl het hele IPCC-wetenschapsproces nog op gang moest komen, was de politiek al beklonken. En in 1989 sprak Koningin Beatrix al de troonrede uit waarbij door Global Warming ‘het bestaan van de aarde wordt bedreigd’.

RZ16.zeespiegel (6)

Wereld Natuur Fonds als klimaat-campagneclub
Ed Nijpels stapte over van VROM naar het Wereld Natuur Fonds van Prins Bernhard. Daar kreeg hij als voorzitter de opdracht mee (vanuit het Koningshuis?)om het WNF om te bouwen tot klimaatcampagne-club. Ed moest met WNF in de koude polder de geesten opwarmen. Iedere plaag, elke noodlijdend dier, alle wereldleed kwam na Ed zijn komst plots allemaal door CO2. De zondvloed door CO2.

Precies zoals in Toronto voorgesteld moesten klimaat-campagneclubs meer geld krijgen om de schrik er in te rammen

Precies zoals in Toronto voorgesteld moesten klimaat-campagneclubs meer geld krijgen voor eenzijdige klimaatpropaganda, wat zij dan ‘environmental education’ noemen voor ’the sharpening perception’

Met dank aan de Postcode Loterij (waar Pieter Winsemius, Nijpels voorganger op ‘Milieu’ in het bestuur zat) kon die missie slagen: honderden miljoenen euro’s doneerde loterijbaas Boudewijn Poelmann (350 miljoen euro tot nu toe). WNF kon zo groeien van 350 duizend naar 900 duizend leden in de jaren ’90, en doen alsof hij namens Nederland spreekt.

RZ16.zeespiegel (4)

Die groei werd mogelijk dankzij een zondvloed aan marketing, mogelijk dankzij de krachten achter die loterij. De zelfde krachten die de klimaatramp opdringen

Terwijl de kosmopolitische elite via het Ministerie van VROM steeds nieuwe internationale verdragen oplegt met nieuwe eisen waar niemand in Nederland- met name niet bij Economische Zaken- op wachtte (Kyoto). Die vervolgens nationaal beleid moeten worden. Kon Ed vanuit WNF en andere pressieclubs de onwillige geesten blijven masseren. En ‘foei’ roepen in media wanneer bewindslieden Agenda 21 niet op schema uitvoerden.

Met aanhoudende miljoenen-propaganda koop je media en dus in democratie de kritische massa. Waarmee lijkt dat heel Nederland wil, wat in feite niemand wilde behalve een kleine kosmopolitische elite.

En de rest is geschiedenis..

Met dank aan Ed Nijpels en zijn VVD worden windturbines ongevraagd door de strot geduwd. Ook bij Katwijk (Luchterduinen, met 850 miljoen euro subsidie voor Eneco)

Met dank aan Ed Nijpels en zijn VVD worden windturbines ongevraagd bij burgers door het keelgat geduwd. Ook bij Katwijk (Luchterduinen, met 850 miljoen euro subsidie voor Eneco)