Zie deze lezing van Jerry Kroth die als psycholoog het volgende punt in brengt: Er is in zijn vakgebied een enorme sociale druk om te geloven in het materialistisch wereldbeeld en haar gesloten systeem-visie. Men presenteert dat wereldbeeld dan als modern en zelfs vooruitstrevend terwijl het uit de 19de eeuw en eerder stamt.

Kort gezegd: je bent enkel materie, Le Homme Machine, een simpel stimulus-respons-model en het Universum is met enkel Newtoniaanse wetten te verklaren. Uit dat materialistische wereldbeeld volgt ook een sociaal-maatschappelijk streven, waarbij sociale competitie, zelfperfectionering, de klim op de apenrots, je imago je ‘geluk’ definiëren.

Waarbij ‘carriere maken’ betekent: op zo hoog mogelijk niveau ontdekken dat anderen toch iets beter zijn. Het klassiek economische groei-model is afhankelijk van het najagen van deze Fata Morgana, het materieel bevredigen van een geestelijk verlangen. Want ‘geestelijk’ bestaat niet.

We zien ook hoe hardnekkig 19de eeuws denken de milieubeweging beheerst. Waarbij ze conform Ernst Haeckel de natuur als gesloten systeem benaderen, waarbij ze dat ‘systeem’ gezond willen maken als 19de eeuwse kwakdokters: via ‘zuivering’. Zodat NRC Damesblad – de krant van linkse huppelmeisjes die duswelbeswel heel beschaafd zijn en dus tegen Trump- al schrijft over een ‘zuiver klimaat’.

Lees mijn Ecologie van de Overdaad als weerwoord er op.

rz10sierra19

Uitval hersendelen/functies bepaalt wereldbeeld
Het meest overtuigende argument voor dat materialistische wereldbeeld ten aanzien van mensen vind ik dementie. Degraderen je mentale vermogens, dan verwatert ook datgene wat je ‘geest’ zou noemen. Uiteindelijk is je ‘persoonlijkheid’ en identiteit een opeenhoping van historische ervaringen, die in je hersenen zitten opgeslagen.

Daaraan verwant is ook de anecdote van de mijnwerker die door een ongeluk met explosieven een staaf door zijn hersens kreeg. Daarna werd hij een andere meer agressieve persoon. Het disfunctioneren van iets dat materialistisch valt te definiëren, dat legitimeert een materialistisch wereldbeeld.

De literatuur daarover is legio, zie Oliver Sachs, Dick Swaab, en alle Darwinistisch gemotiveerde schrijvers die de ontwikkeling van moraliteit als verlengstuk zien van apengedrag als Frans de Waal.  Met evolutie als een Victoriaanse ladder omhoog met de White Anglo Saxon Academic (WASA) als summum.

 

rz11heidens2Wat onderscheidt ‘wetenschap’ van iedere theorievorming?
Ik ben een kwart eeuw sceptisch over het materialistische en gesloten wereldbeeld door  n=1-experimentele ervaringen, zowel enge als de mooist denkbare. De mensen die nu al schuimbekkend opveren vanwege hun zelfbeeld als ‘hoeders der wetenschap’ om je te corrigeren: nee, het erkennen van het grote onbekende betekent geen afwijzing van het bekende en kenbare.

Vervolgens sta je ’s ochtends gewoon weer slaapdronken op, strompelend naar de koffiepot voor een shot cafeine voor je jezelf weer tot de levenden kunt rekenen.

Ik vertrouw op ingenieurs die hun sommetjes kunnen maken en een brug bouwen die niet instort.

Laat staan dat je vervolgens ALLES omhelst dat je van pas komt. Vandaar mijn cafeine-opmerking: mijn geest reageert op chemie, stoffen die ik toevoeg. Ik ga alleen niet mee in de levensbeschouwelijke gevolgtrekking die materialisten daar met hun zevenmijlslaarzen uit trekken.

Maar ‘De Wetenschap’ of wat daar voor door moet gaan: daar zit zoveel levensbeschouwelijk gekleurde meuk tussen- met sociale bijbedoelingen- dat dit de tweede component levert van mijn scepcis.

Die 2 observaties geven ruimte.

rz11heidens3Sociale peers
Je ontkomt niet aan sociale peers, waar je op de een of andere manier vertrouwen aan hecht, die helpen een wereldbeeld te ontmantelen. De ervaringen van hoog intelligente mensen om mij heen die volledig bij hun verstand waren en zijn, die hebben mij bevestigd in de conclusie die mijn n=1-experimenten opleverden: het materialistisch wereldbeeld is te beperkt, vooral ten aanzien van de menselijke geest, en de relatie leven-dood, tijd-ruimte en materie.

Ik citeer hier bijvoorbeeld ecoloog Evelyn Hutchinson, vader van de limnologie en leermeester van bekende biologen als Mr Biodiversity EO Wilson:

My grandmother died in August 1924 and as she wished to be buried at Culgaith my parents asked me to go north to discuss the matter with the local parson while they were concerned with the necessary arrangements in Cambridge. When I got to Cultgaith I learned that the tenants in our house had been sitting in the drawing room on the evening that my grandmother had her fatal stroke, and that wo of the, believed they had seen an elderly lady in blakc walk through the room and disappear. As far as I could learn, this had been discussed well before they knew of my grandmothers death.

There is ofcourse an enormous literature on such phantasms (….), which are hard to treat statistically, though they are very convincing when one is brought up against a case personally

Hutchinson liet zich beïnvloeden door William Mc Dougall Toetsbaarheid in een proefopstelling is de waterscheiding bij wetenschap, maar dan kom je in het domein van de statistiek terecht: waarschijnlijkheid, wat in de meeste situaties werkt. Dat is iets anders als waarheid, of dieper: waarachtigheid, waaraan geestelijke begrippen verwant zijn als ontzag.

rz10sierra46Ziel
Bedenk dat psychologie letterlijk de ‘studie van de ziel’ betekent. Maar dat die ziel sinds Freud met zijn 19de eeuwse wereldbeeld uit de geesteswetenschappen is gejaagd. Omdat Charles Darwin de intellectuele elite een excuus gaf voor Atheisme, een visie die nu ook tot het klootjesvolk afdaalde als mainstream-visie. Terwijl Atheisme bij veel mensen die ik sprak een emotionele gesteldheid is, voortkomend uit de Job-vraag: waarom is er kwaad in de wereld.

Bijvoorbeeld God als Putjeschepper, want waarom maakt hij dan de Malariamug? Waarop ik alleen maar kan antwoorden:

  • Zijt gij tot den grond der zee gekomen, en hebt gij in de diepte des afgronds gewandeld (Job 38:16), waarmee Morten Stroksnes zijn boek opent over de bizarre Groenlandse haai.

Ook Freud zijn volgelingen die grote invloed op het Westerse denken hadden als Wilhelm Reich (De Seksuele Revolutie) waren grosso modo 19de eeuws in hun materialistisch fundamentalisme.

Dankzij 7 jaar alternatief medium zijn, ontdek je hoe zeer de bevolking in een illusie gevangen kan blijven door indoctrinatie. Dus je houdt meer rekening met de geldigheid van datgene, wat door anderen als ‘onzin’ werd voorgehouden. En dat je volledig er naast kunt zitten, bij iets dat eerder je diepste overtuiging leek. Dat geeft opening 3.

rz11heidens4Waar?
De negentiende eeuwse kosmologie werd orthodoxie- zo lijkt mij althans- omdat dit wereldbeeld gepaard ging met materialistisch succes, vliegtuigen die dankzij Newton vliegen, man op de maan en welvaart. Zo kreeg dit wereldbeeld haar geloofwaardigheid, het werkt. Met bidden gaat je auto niet rijden, wel met klassieke mechanica en chemie.

Mensen hangen niet een wereldvisie aan omdat het ‘waar’ is en de gehele wereld accuraat beschrijft. Maar door groepsdruk, propaganda en doordat het succesvol lijkt.

Welkom in het Westen met haar ‘superieure Westerse waarden’. Je roept iets zaligmakends over hoe geweldig vrouwen en homo’s zijn, gooit een precisiebom op een boze dictator… en vervolgens ontsla ik mij van verdere noodzaak om de bizarre mentale lenigheid te illustreren die ‘weldenkende nette’ mensen in het dagelijks leven als ‘normaal’ hanteren.

Waren onze vijanden militair machtiger geweest en geen propaganda- onzin als het NOS Journaal gekeken, dan hadden de meeste mensen totaal andere dingen geloofd: misschien geloofden ze dan zelfs wel in Allah.

Hoog opgeleiden geloven nu dat je met deze apparaten het klimaat kan bezweren, 21ste eeuwse versies van Stonehenge

Hoog opgeleiden geloven nu dat je met deze apparaten het klimaat kan bezweren, 21ste eeuwse versies van Stonehenge

Dom, gek, bijgelovig, huhuh
 Wie van die negentiende eeuwse kosmologie afwijkt is gek, dom of bijgelovig. Of alle drie natuurlijk. De angst er volledig naast te zitten lijkt mij bij deze ‘hoeders der Wetenschap’ een belangrijke motivatie om je in hun hok te drijven. Het is ook een levens-ondermijnende ervaring te moeten constateren dat wat jij altijd voor waar en dierbaar hield – via de kunst van het wegkijken/afsluiten-niet waar is.

De grond kan onder je voeten weggeslagen worden. Zo kunnen mensen ook echt ‘gek’ worden in de zin van ‘stuurloos’, destructief voor zichzelf/anderen. Veel mensen die als geestelijk gezond door het leven heten te gaan, zijn dus eigenlijk knettergek.

Veel zogenaamd ‘seculiere’ mensen, zijn mensen die door sociale druk van een open geest werden beroofd. Om zo braaf belastingvee te blijven waarbij ‘De Staat’ de plaatsvervanger werd van Christus op aarde, en de politiek een wensmachine. En dus leven we nu in een tijd waarbij mensen op papier nog nooit zo hoog opgeleid waren.

En tegelijk zo eenvoudig manipuleerbaar via massamedia en groepsdruk. Zodat De Staat de grootste uitgave in ons staatsbestel kan doen, zonder dat discussie daarover ook maar gevoerd kan/mag worden.

Omdat sociale druk bij veel mensen het spectrum van geaccepteerde meningen bepaalt en toegang tot economische middelen, lopen we de 3 begrippen even na waarmee volksmenners je in het gewenste hok drijven.

rz16-eifel-361.Dom?
Allereerst de dom-bedschuldiging: Het zijn juist intelligente mensen die ook tot het occulte (= letterlijk, verborgene) aangetrokken zijn, je ziet dat ook bij de genootschappen waar mensen van de elite lid worden. De Nazi’s met hun aryosofie (Madam Blavatsky), het Thuler Gesellschaft en bij de Amerikaanse elite genootschappen als Skull & Bones. Alleen maar academici.

Tegelijk hanteren de topdogs in het milieufanatisme – die het plebs leren dat zij zich moeten laten insnoeren door de Klimaatstaat- een vrij zweverig Vrijmetselaar-achtig wereldbeeld. Mogelijk omdat ze zichzelf in de ‘Nieuwe Wereld’ aan de knoppen zien zitten. Zie de inscripties op de Georgia Guidestones.

Juist het klootjesvolk gelooft alleen in wat ze ingepeperd krijgt van media en sociale peers. En sinds de Opstand der Horden leven we in de dictatuur van de massa(media) met achter de schermen tenminste een x-deel dat zich nog steeds met occulte zaken bezigt.

Abdij van Affligem

Abdij van Affligem; zouden we als monniken gaan leven, dan implodeert ons op klassieke 19de eeuwse groei-economie leunende consumptie-maatschappij

2. Gek
Vervolgens de Gek-beschuldiging: om gek te heten zijn twee mensen nodig. Een gebroken been heb je ook alleen. Nuff said. Gek heten is meestal een sociale beschuldiging, bedoeld om je te onderdrukken, omlaag te drukken op de apenrots en daarmee het afsluiten van toegang tot sociaal-economische middelen.

Men bedoelt: doe zoals wij wensen, of verlies je inkomen.

De vader van de waterstofbom Edward Teller wilde een baai in Alaska maken via het opblazen van zo’n waterstofbom. Hij kreeg met zijn militaire onderzoeksgroep miljarden dollars aan subsidies= financiële maatschappelijke erkenning, hij stond hoog op de apenrots.

Volgens mij was Edward Teller knotsknetterhemelschreiend gek, net als in Doctor Strangelove.

Iets is bij de meeste mensen waar/goed als het economisch voordeel geeft

Iets is bij de meeste mensen waar/goed als het economisch voordeel geeft

3. Bijgelovig
Blijft staan de ‘bijgelovig’-beschuldiging, die sterk is verwant aan de ‘gek’-beschuldiging, met een vleugje domheid er over.

Ik beschouw materialistisch fundamentalisme als sociaal afgedwongen bijgeloof. Waarbij ik bijgeloof definieer als: het vermogen tot aannemen van onwaarschijnlijkheden. Als je ziet met welke zevenmijlslaarzen biologen over gigantische gaten in kennis stappen om een negentiende eeuwse en Victoriaanse variant op evolutie te kunnen geloven.

Dat alleen tijd en natuurlijke selectie voldoende zijn voor complexiteit, waarbij het enige bewijs vervolgens is: we zien complexiteit toenemen door de tijd, kijk de fossielen. Men leutert daar in de biologie overheen zonder enig fatsoenlijk fysisch correct verklaringsmodel. Het is er eenvoudig niet.

Er is een hoge correlatie tussen deze predikanten en Vara-lidmaatschap, Volkskrant, Stichting Skepsis en het stemmen op partijen die in De Staat de plaatsvervanger zien van Christus op aarde. Het is een wereldvisie, geen wetenschap die ze verdedigen. Ze zijn vooral bang dat de deur naar wat we God noemden weer open gaat.

En dat beangstigt hen.

rz08archeopterix5Kaf en koren scheiden
Mensen als Rupert Sheldrake schreven volgens John Maddox (Nature)  ‘The best candidate for book burning in years’. Hij bedacht een soort biologische ‘veld’-theorie, die hij experimenteel wil testen. Het enige dat wetenschap onderscheidt van wereldvisies, is toetsbaarheid via het werken volgens gelijke spelregels.

Maar statistisch waar, betekent ‘meestal’. Wat als je ondervinding nu tijd- locatie-specifiek was, maar in haar aard de zelfde analogie vertoont met die van andere mensen op andere locaties.

Ook bij wetenschap is proefondervindelijke bevestiging maar een deel van het geheel. Wetenschappers zijn via de meest bizarre voorvallen en ingevingen op hun hypotheses en theorieen gekomen, die meer uit een andere sfeer komen van invallen, creativiteit, waaruit ook muziek en andere bizarre typisch menselijke zaken komen.

rz08archeopterix6

Samengevat/Conclusie
De motivatie van mensen die zichzelf zien als ‘hoeders der wetenschap’, terwijl zij vooral een wereldvisie verdedigen, die worden vaak niet door verstand of ervaring gedreven maar angst: ze zijn bang dat dan weer de deur open gaat naar wat zij bijgeloof noemen. Omdat ze zich afsloten voor andere realiteiten en zich daarmee tevreden leerden stellen, zich veilig bij leerden voelen.

Maar je gevoel van veiligheid is iets anders dan waarheid. Ik voel me helemaal niet veiliger door het materialistisch wereldbeeld te relativeren. In tegendeel. Als dood gewoon dood is, dan heb je niets te vrezen. Een massamoordenaar, een weldoener, allen treft een zelfde lot.

Dat is de orthodoxie bij D66, dat je lichaam met staatsdwang in beslag wil nemen, en bij VVD’ers die voor iedereen een pil voor voltooid leven beschikbaar willen hebben.

rz14de_abdijBezeten
Maar wat als ‘Het Kwaad’ meer is dan een situationeel oordeel van sociale peers, dat in andere context weer anders kan zijn? (Frans de Waal-achtig denken)Stel dat het een kracht an sich kan zijn? Waarom kunnen mensen sadistisch worden, genoegen beleven aan marteling?

In een Londense club bezocht ik een Drum ’n Bass party met Roni Size. Je staat dan eerst 2 uur in de rij, om je binnen onder te dompelen in Boem Tak Boem tak, Boem Tak Boem Tak van 120 db. Een negerin met witte ooglenzen ging bezeten zwaaiend met haar armen voor mij staan, dat werd normaal gevonden. Iedereen gebruikte drugs.

Die negerin leek echt ‘bezeten’ in klassieke zin, alsof iets anders haar geest had overgenomen.

Of bedenk eens: mensen die psychiatrisch worden en plots stemmen horen, is dat enkel door een onbalans in chemie? Of verliezen ze een noodzakelijk filter, zodat je met velden en werelden in aanraking komt die destructief zijn. Waarom worden ze tot zelfmoord aangezet door die stemmen, zou het niet iets demonisch kunnen zijn?

Wat te denken van De Stille Kracht?

Dus misschien is het ook maar beter om tot op zekere hoogte een materialistisch wereldbeeld vast te houden. Dat houdt wazige zaken buiten de deur waar je niets aan hebt in je aardse bestaan. Dat je vervolgens niet ALLES kunt verklaren, dat is ook niet nodig om gewoon volgens het boekje te leven, braaf te consumeren en te doen wat de overheid zegt.

Als het MEESTE maar werkt.