Lenze Hofstee in 2009 op de Boot vanaf Vlieland

Lenze Hofstee in 2009 op de Boot vanaf Vlieland: een ondernemend mannetje achter de gordijnen

Lenze Hofstee beste kerel, mag ik je een onbeleefde vraag stellen: ben je miljonair? Op de boot vanaf Vlieland kwam ik Lenze met Swarovski-kijker al eens tegen in 2009, zonder te weten hoe ontzettend gehaat hij is door vrijwel alle vissers. Hofstee is met Martijn de Jong en Petra de Goeij (NIOZ) samen Stichting WAD, een belangrijke speler in de Slag om de Wadden.

Met die Stichting WAD blijft Lenze lid van Coalitie Wadden Natuurlijk. Zo houdt hij een voet tussen de deur van besluitvorming. Toon zijn beeltenis aan vissers, en alle registers gaan open, of je nu in Bruinisse bent of Harlingen. Tot kots-symbolen op Facebook.Wie dus de visserij haat, die vindt in Lenze een vriend.

screen-shot-2016-12-06-at-10-04-24Gewiekste pandendief kan miljonair zijn
Wat ik tot voor kort niet wist is dat de kraker Hofstee best eens miljonair kan zijn vanwege de vele stichtingen en firma’s/holdings als Het Rif/het Tweede Rif (in 28 oktober gefuseerd) die onder zijn naam vallen, geregistreerd op de Achterweg 45 in Groningen, waarvan hij zowel enig aandeelhouder als directeur is. Er staat vele tonnen euro’s op geparkeerd op dat Rif, hoewel zijn organisatiebureau Aeshna momenteel negatief staat.

Bij het IT-bedrijf achter Martijn de Jong zijn bijzonder low-profile website Waarneming.nl staat 110k geparkeerd en hier sluist Lenze jaarlijks 18k naar toe.

Laat je dus niet van de wijs brengen door Lenze zijn uiterlijk. Want achter die ragebol als camouflage schuilt een gewiekste ondernemer. Die juist met beroep op zijn ‘spek en bonen’-uiterlijk en een idealistisch leuterverhaal gratis voorrang krijgt, waar anderen gewoon moeten betalen.

Commercieel bedrijf

Commercieel bedrijf

Gratis behuizing voor jezelf
Woonlasten van Lenze zijn alvast 25 jaar lang nihil.  Want hij woonde uitsluitend in andermans gebouwen, zoals dat krakers gewoon is. Nu woont hij in het oude Biologische Complex van de RUG in Haren. De Biotoop. Dat is in beheer van zijn eigen firma Carex, en hieruit derft Hofstee’s Carex huurinkomsten voor zowel bedrijven als liefst 300 particulieren. Ook zit er een commerciële horeca-gelegenheid in, Vleugel F.

Zoals de met haar man en zoon in Biotoop wonende schrijfster Sabine van den Berg vertelt in Trouw:

‘De regels in de Biotoop zijn gewoon het zelfde als bij andere verhuurders hoor. Je betaalt hier gewoon huur, al is die een stuk lager dan bij andere verhuurders.

De Biotoop is ook de naam van de ekologische winkel bij het Fort van Sjakoo, dat ik voor Het Parool ooit beschreef. Die zitten ook tegen bodemprijs op A-locatie doordat ze in de jaren ’80 een pand stalen. Mensen met een uitkering die tegen ‘het Systeem’ schoppen. Nou ja, ik krijg zelf ook zorgtoeslag als Zelfstandige Zonder Pegels.

Biotoop in Trouw, het linkse huisblaadje

Biotoop in Trouw, het linkse huisblaadje

Uitkering-ondernemer
Het in 1993 opgerichte anti-kraakbedrijf Carex is de grootste van Lenze’s bedrijven. Met een vestiging in Leeuwarden (Carex Fryslan) waar 8 man personeel werkt (Lenze is enig aandeelhouder), en in Groningen. Het ontstond uit de woongroep Bonobo dat een leegstand pand in Groningen kraakte. En vervolgens ontdekte dat woningdiefstal in Nederland een verdienmodel kan zijn.

Als je het juiste jargon maar kent en de PvdA-wethouder ter plaatse in de tas hebt.

Het verdienmodel werd- maak een probleem en biedt jezelf aan als oplossing. Kraak zelf gebouwen, en biedt vervolgens een anti-kraakservice aan bij de gedupeerden. Zo werken milieuclubs ook met hun MSC-merk. Je schreeuwt ‘de zee is leeg in 2050’ en biedt je eigen keurmerk en consultancy aan als oplossing.

Volgens zijn Natuurdagboek-vriend Koos ‘Gutmensch’ Dijksterhuis die Hofstee in 2015 over de bol aait in Trouw zou er nu 30 man personeel werken. Lenze trok in 1991 een uitkering terwijl hij dat bedrijf opzette en er gratis woonruimte uithaalde voor zichzelf en zijn vrienden.

Zo verhaalt hij, zonder enige kritische tegenvraag:

Ik leefde inmiddels van de bijstand“, vertelt hij. “Tot ik bedacht: dit is serieus en verantwoordelijk werk. Als de bewoners nou een bescheiden maandbedrag betalen van zeg 75 gulden, kan ik uit de uitkering en nog iemand in dienst nemen ook. Dat werd een succes. Na twee jaar vond de Belastingdienst dat we als een btw-plichtig bedrijf gezien moesten worden. Toen heb ik mijn broer erbij gehaald en zijn we CareX als bedrijf gaan runnen. Tegenwoordig zijn er zo’n dertig mensen in vaste dienst en beheert CareX soms bijna duizend gebouwen

Leden van Coalitie Wadden Natuurlijk/Rijke Waddenzee zijn of waren personeel van Natuurmonumenten

Leden van Coalitie Wadden Natuurlijk/Rijke Waddenzee zijn of waren personeel van Natuurmonumenten

Vermogen onbekend
Van Carex zijn geen financiele jaarverslagen inzichtelijk waarin je het vermogen kunt checken. Misschien omdat op een uitkering leven en tegelijk zwart inkomsten genereren niet zo eh, legaal is/was. En er nog zulke constructies rond Carex hangen?  Wanneer er duizend gebouwen in beheer zijn met woongroepen van mensen die allen huur betalen in de ordegrootte van honderden euro’s moet het niettemin om miljoenen gaan.

Nu is 'de visstand' 'het probleem waarvoor wij de oplossing zijn' Het is maar naar welke vis je kijkt

Nu is ‘de visstand’ ‘het probleem waarvoor wij de oplossing zijn’ Het is maar naar welke vis je kijkt. Ook hangt die ‘visstand’ maar aan 1 fuik bij Het Horntje

Het Wad Kraken; ‘Een beheerder zijn’
Met Martijn de Jong uit Alkmaar, nu senior beleidsmedewerker bij Natuurmonumenten, en Petra de Goeij- het lepelaarvrouwtje van het NIOZ en vrouw van Theunis Piersma- vormt Lenze dus  Stichting WAD.

Een stichting zonder openbaar beschikbare statuten en financiële jaarverslagen. Die stichting wil zich met Natuurmonumenten, Waddenvereniging en Staatsbosbeheer vanaf 2018 tot baas van de Waddenzee uitroepen in de operatie ‘1 Beheerder Zijn’. Ook een soort kraak-operatie, Want wat nu publiek bezit is moet dan in particuliere pacht komen van de vrienden van Lenze.

In het Noordelijke culturele subsidie-blaadje Noorderbreedte lezen we wat Lenze voor ogen staat, nadat hij ‘het probleem’ opdringt:

Op het Wad delft de natuur nog steeds het onderspit.’ Hofstee neemt een recente publicatie van het NIOZ als voorbeeld. Uit metingen blijkt dat de visstand in het Wadden­gebied de afgelopen vijftig jaar drastisch achteruit is gegaan. (zo slaat hij de ruit van het pand in, om bij de deurgrendel te komen RZ)

‘Het gaat mij om de onderliggende vraag: hoe kon die visstand zo enorm dalen? Dat komt doordat de buitendijkse natuur en het gebruik daarvan niet vallen binnen professioneel natuurbeheer. (= jezelf aanbieden als oplossing RZ) Dat is echt een groot verschil met aan de wal. Alles wat op de wal natuur is, heeft een professionele beheerder, die recht van spreken heeft en kennis van zaken.’

Wie mijn fotoserie zag van de verwoesting die Natuurmonumenten aanrichtte op Schiermonnikoog, kan die bewering van context voorzien. Professioneel natuurbeheer? Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn gewoon ondernemingen, die de natuur exploiteren voor commercieel gewin.

...'dat andere probleem verzonnen bij het NIOZ en de profiteurs van de 'Een Beheerder ZIjn'-operatie in 2018

…’dat andere probleem verzonnen bij het NIOZ en de profiteurs van de ‘Een Beheerder ZIjn’-operatie in 2018

1 NIOZ-fuik helpt Lenze het Wad te kraken
Lenze wil Natuurmonumenten – waar maatje Martijn werkt- de baas maken en Staatsbosbeheer. Dat kan in Noorderbreedte zonder weerwoord. In de Raad van Advies van Noorderbreedte zit hun maatje van Natuurmonumenten Wilfred Alblas. Theunis Piersma (NIOZ) is er kind aan huis, en de organisaties die Noorderbreedte ondersteunen zijn clubs als Natuurmonumenten en WNF.

Piersma BV en de vogelbranche van Vogelbescherming BV (ook lid coalitie en ‘beheerder’ gemaakt) lopen Het Andere Probleem nu te vermarkten via Programma Rijke Waddenzee: flyways, de bewering dat de Waddenzee en ‘zwakke schakel’ zou zijn voor vogels.

  • Is dat geen brevet van eigen 25 jaar ecologisch onvermogen? Tot 2013 werd al 62 miljoen euro aan subsidies uitgegeven en toegezegd voor natuurherstel. 

Of juist brevet van bewezen handigheid. Dat je met vierkleurendruk en pseudowetenschap jezelf zo lang in bedrijf kunt houden. De strategie waarmee zij de macht willen grijpen is immers even bekend als succesvol. Je laat bevriende ecologen een probleem verzinnen, en biedt jezelf aan als oplossing bij media van gelijkgestemden. Zoals krakers gewoon is.

Het andere 'probleem' dat Stichting de Noordzee voor de Algemene Rekenkamer verzon met Rick Wortelboer (PBL): het bestaansrecht van de operatie 'Een Beheerder Zijn'

Het andere ‘probleem’ dat Stichting de Noordzee voor de Algemene Rekenkamer 28 november 2013 verzon met Rick Wortelboer (PBL): dit rapport vormt het politieke bestaansrecht van de operatie ‘Een Beheerder Zijn’

Honderden miljoenen euro’s schade door Hofstee
Die stichting WAD is sinds 2006 de voortzetting van Wilde Kokkels. Wilde Kokkels is de actieclub die de Mechanische Kokkelvisserij van de Waddenzee af procedeerde met beroep op de Habitatrichtlijn.  Petra de Goeij en Piersma produceerden allerlei ‘wetenschap’ vanuit de Groninger burelen en NIOZ-burelen op publieke kosten. Zij maakten ‘het grote probleem’ zoals dat nu ook weer schijnt te bestaan in ‘de visstand’.

En ondertussen konden Martijn en Lenze daarmee bewapend de procedurekampioen  spelen bij de rechter. Het ene ‘wetenschappelijke’ bewijs na het andere vliegt de rechters om de oren.

Het daarop volgende uitkopen van die kokkelvisserij vormde vervolgens de grootste uitgavenpost van het Waddenfonds: een slordige 130 miljoen euro. Nu zijn er nog een stuk of 30 handkokkelaars over. Met een naam die je ook aan een vereniging voor gescheiden mannen zou kunnen geven: ‘Op handkracht verder‘. :-)

Er zijn evenveel scholeksters als in de jaren '50. Dus er is geen probleem, tenzij je dat nodig hebt voor je EKO-winkel

Er zijn evenveel scholeksters als in de jaren ’50. Dus er is geen probleem, tenzij je dat nodig hebt voor je EKO-winkel NIOZ BV

Zonder ecologisch effect, maar dat is ook het doel van ‘Eigen Werkverschaffing BV’
Of het uitkopen van die kokkelvisserij enig gunstig effect voor de ecologie heeft gehad, daar zijn de meningen over verdeeld. Zelfs Han Lindeboom betwijfelt dat. Maar dat zal Hofstee en De Jong worst zijn. Nu staan de garnalenvissers op hun menu, en dan heb je een ‘groot ecologisch probleem’ nodig. Niet een probleem dat al opgelost is.

Via het hier behandelde pseudowetenschappelijke Rick Wortelboer-probleemlobbyrapport (PBL) waar Stichting de Noordzee aan meeschreef, geloofde de Algemene Rekenkamer in 28 november 2013 dat het slecht ging met de natuur. En dat rapport van de Algemene Rekenkamer is weer het bestaansrecht van de operatie ‘Een Beheerder Zijn’.

'Op handkracht verder': ontstond na 130 miljoen euro voor uitkoop mechanische kokkelvisserij, dankzij procedures Hofstee en De Jong

‘Op handkracht verder’: ontstond na 130 miljoen euro voor uitkoop mechanische kokkelvisserij, dankzij procedures Hofstee en De Jong

Dus wat eerder aan kokkelvissers werd toegeschreven, vervolgens aan mosselvissers, daarmee kun je nu met je bevriende NIOZ-brigade die laatste tak van het Wad drijven. Om het Wad vervolgens als een soort Carex uit te baten als ‘natuurbeheerder’ en recreatie-ondernemer. Onder goedkeurend oog van RVO/Economische Zaken dat dit kraak-Coalitie Wadden Natuurlijk de regie geeft.

Je kunt het zien als idealisme voor de natuur. Of als een cynisch machtspel om een op publiek geld draaiende baantjesmotor rond de Waddenzee draaiende te houden.

Handige jongen, die Lenze.

  • Dit is deel 3 uit de serie Waddenleaks: wie mijn groene onderzoeksjournalistiek wil sponsoren kan een donatie overmaken via de stichting die Climategate ondersteunt. Mail mij via rypke@climategate.nl. Deze blog kwam tot stand met particuliere donaties.