Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Met deze woorden begon Thierry Baudet, leider FvD, zijn overwinningstoespraak. Zie hier

Dit bedoelde hij ermee:

Minerva is afkomstig uit de Romeinse mythologie. Ze geldt als de godin van het verstand en de vindingrijkheid en wijsheid. Eigenschappen waarmee de uil in de Klassieke Oudheid ook werd geassocieerd. Wat ertoe leidde dat Minerva vaak met een uil afgebeeld werd. […] Daarom spreekt Baudet ook van een ’Renaissance’, de wedergeboorte van de Westerse beschaving. […] Het gaat hier volgens Baudet niet simpelweg om een verkiezing of een klimaatdiscussie, maar over het voortbestaan van de volledige Westerse beschaving. Er is een gitzwarte situatie, waaraan alle politieke partijen hebben bijgedragen. Het volk is daarvan de dupe, stelt Baudet.

Ik kan mij niet aan de gedachte onttrekken dat het ongeëvenaarde succes goeddeels berust op het ondergesneeuwd raken van het nationale identiteitsgevoel bij de burger. Dit gevoel dreigt immers ten onder te gaan dankzij het groepsdenken van de huidige politieke elite. Blind voor dit gegeven: de behoefte van de burger aan erkenning als individu binnen onze nationale culturele waarden en tradities. Deze dreigen, aangespoord door Social Justice Warriors, te worden verkwanseld door een Overheid met weinig aandacht voor onze nationale culturele waarden.

Nationale identiteit is door links miskend, zo niet verketterd, en ten onrechte verward met nationaal-socialisme en fascisme teneinde hun eigen dictatoriale neiging te verhullen. Gevolg: homeopathische verdunning van onze natiestaat. Links richt zich op marginale groeperingen, plaatst die met disproportioneel vertoon van morele verontwaardiging op een podium, maar verloor de erkenning van de doorsnee burger uit het oog.

Zie een partij als BIJ1. In plaats hiervan wordt ons een schuldgevoel opgedrongen, schuld aan slavernij, Zwarte Piet, ons koloniaal verleden, een kerstboom in een openbare ruimte en zelfs schuld aan klimaatverandering. Zo ontstond een elite die ons dagelijkse leven tot in alle facetten bepaalt, ons onder het mom van klimaat redden onze koopkracht rooft en schaamteloos ons privé leven binnendringt tot achter de voordeur. Om protest de kop in te drukken schafte die elite het referendum af, voerde de Crisis- en Herstelwet in en hersenspoelde onze jeugd. Zo zijn wij ook met de CAGW-mythe (CAGW = ‘Catastrophic Anthropogenic Global Warming’) schandelijk bedrogen. Een antikapitalistische erfenis van Maurice Strong.

Deze verborgen anti-kapitalistische agenda is nog springlevend. Rutte ziet zich nu gesteld voor een kamikaze-politiek. Gelooft hij zelf wel in de CAGW-mythe of hecht hij meer aan het pluche? Blijft hij volharden in deze CAGW-mythe en de miskenning van de burger, dan kan hij zijn matten wel oprollen bij de TK-verkiezingen. Vast staat dat steeds meer burgers dat klimaatbeleid en de links elitaire aanspraak op morele superioriteit beu zijn. De in hun narcistisch aandoende eigenwaan gekrenkte elite toont nu zijn ware gezicht: haatdragend, dictatoriaal, neerbuigend, oproepend tot geweld. Onder de (academische) elite neemt angst toe, angst voor verlies van hun ivoren toren, angst voor het begin van het einde. Hier is een reactie die wel erg bedenkelijk is:

Althans, daar lijkt het met zijn reactie op het semi-open riool Facebook wel op. Corné, die geesteswetenschappen doceert aan de Universiteit Utrecht, vraagt zich in een post over de overwinning van het Forum voor Democratie namelijk af waar Volkert is: ‘Volkert, waar ben je?’ Bron hier en hier.

En deze:

Heeft Baudet al een speciale groet bedacht, waarmee hij en zijn Genossen elkaar groeten?

Bron.

Baudet maakt van zijn overwinningsspeech een ode aan de etno-culturele superioriteit die hij toedicht aan het witte Nederlandse volk. Prijst nog even de koloniale tijd, en daarmee de genocide op niet-witte mensen en de slavernij. Welke andere definitie van ‘racist’ heb je nodig?

Bron.

Voor die elite is het welhaast onverdraaglijk dat de burger zich hun miskenning niet langer laat welgevallen. Verlies van macht is onverteerbaar nu de burger de zeggenschap over zijn identiteit, cultuur, privé leven, koopkracht en pensioen terugeist. De wijsheid zal het uiteindelijk winnen van elitaire neerbuigendheid, hoogmoed en klimaatwaan.

Derhalve blijft van kracht:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden.)