Chris Schoneveld.

Een gastbijdrage van Chris Schoneveld.

Op Climategate.nl wordt ons dagelijks door klimaatalarmisten voor de voeten geworpen dat wij onze beweringen niet wetenschappelijk kunnen onderbouwen.

Vandaag nodig ik de alarmisten uit om met een wetenschappelijke onderbouwing te komen voor hun bewering dat AGW een bewezen hypothese is. We hoeven niet van hen te horen dat 97% van de wetenschappers het erover eens is, of dat de aarde aantoonbaar warmer wordt, of dat het CO2-gehalte van de atmosfeer stijgende is, of dat de totale ijsmassa afneemt, of dat de zeespiegel stijgende is etc. Want dat betwisten de sceptici niet.

Nee, waar wij op wachten is een bewijs dat de mens de oorzaak is van die waargenomen temperatuurstijging en niet de natuur. IPCC’s onwetenschappelijke terminologie van ‘likelihood’ (uitgedrukt in een waarschijnlijkheidspercentages) wordt natuurlijk niet als geldige onderbouwing geaccepteerd.

Daarnaast worden we dagelijks door politici, activisten en schoolkinderen doodgegooid met de bewering dat we te maken hebben met een klimaatcrisis. Als we hen zouden vragen of ze een voorbeeld kunnen geven van een klimaatcalamiteit dan blijven ze het antwoord schuldig. Het is niets meer dan het napapagaaien van alarmistische retoriek zonder inhoudelijke kennis.

Daarom wil Climategate.nl hier de alarmisten een podium bieden om goed onderbouwd aan te tonen dat die crisis er werkelijk is. Ik neem genoegen met eerlijke statistische gegevens die een oorzakelijk verband suggereren tussen opwarming en een bepaalde crisis (klimaatvluchtelingen, malaria, frequentie van weersextremen e.d.).

Niet de soort selectieve statistiek waar het KNMI vaak de voorpagina mee haalt. Zo lees je regelmatig in de krant dat een bepaalde dag (zeg 28 februari) de warmste was sinds metingen zijn begonnen. Hoewel zo’n waarneming hoogstwaarschijnlijk correct is (tenzij er met historische gegevens is geknoeid), is het toch misleidend als bijvoorbeeld 30 jaar geleden er een nog warmere 27 februari was.

We kunnen natuurlijk ook over de positieve gevolgen hebben (toename van biodiversiteit, vergroening, minder sterfte door koude etc.) maar daar wil ik de alarmisten niet mee op de kast jagen, want zwartkijkers moet je geen kleurenpalet voorhouden.

Deze uitdaging aan de alarmisten is bedoeld om hen het initiatief te geven, waarna de sceptici de alarmisten kunnen aanspreken op hun gebrek aan onderbouwing. De omgekeerde wereld op Climategate.nl dus. Het succes van mijn bijdrage kan afgemeten worden aan het aantal reacties van de alarmisten: hoe minder commentaar des te overtuigender mijn punt.

Nabeschouwing van de discussie, 15.05.19.

Na een levendige discussie die 2 dagen heeft geduurd mag de conclusie worden getrokken dat het argument van de alarmisten niet voldoende onderbouwing oplevert om de AGW hypothese te promoveren tot een theorie. De essentie van het argument van de alarmisten ten faveure van IPCC’s standpunt vis-a-vis AGW is de volgende: omdat de sceptici niet kunnen hard maken dat de natuurlijke opwarming na de Kleine IJstijd zich voortzette in de 20ste eeuw, moet de opwarming van de laatste 100 jaar dus het gevolg zijn van CO2 uitstoot.

De sceptici beweren dat die conclusie te voorbarig is omdat de alarmisten op hun beurt niet kunnen verklaren waarom de natuurlijke “recovery” uit de kleine IJstijd precies ophield bij het begin van de industriële revolutie. Omdat beide standpunten vooralsnog niet voldoende onderbouwd kunnen worden, moet de conclusie worden getrokken dat AGW slechts een hypothese is die niet geverifieerd is of kan worden.

Op de tweede uitdaging – toon aan met voorbeelden dat er een klimaatcrisis is – is geen enkele reactie gekomen. De meest voor de hand liggende conclusie is dat CAGW (Catastrophic Anthropogenic Global Warming) nog door niemand is ervaren en dat daarom de papegaai als de werkelijke boosdoener moet worden aangemerkt. En mocht men alsnog met een negatieve ervaring op de proppen komen dan blijft altijd de afweging of die de positieve effecten van CO2-toename (zoals een aangenamer klimaat en een groenere wereld) overschaduwt.
De ultieme conclusie:  er is onvoldoende rechtvaardiging voor een waanzinnig dure energietransitie.