Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

In zijn ‘Tusculanae disputationes’ schrijft Cicero over Dionysius de Oudere (405-376 v. Chr.), een tiran van Syracuse. Aan het hof van deze heerser leefde een zeker Damocles die zijn vorst continu liet weten hoe rijk Dionysius wel niet was. Volgens hem was iedereen jaloers op hem.

Dionysius raakte op een bepaald moment geïrriteerd door het gevlei van zijn hoveling en zei: ‘Je mag wel een keer in mijn schoenen staan.’

Dionysius liet vervolgens een groot feest organiseren, waarbij Damocles als eregast werd uitgenodigd. ‘Nu weet je hoe het is om rijk en machtig te zijn’, sprak Dionysius tot zijn gast. Damocles genoot met volle teugen, maar schrok toen hij omhoog keek. Daar hing, precies boven zijn hoofd, aan een flinterdunne paardenhaar een vlijmscherp zwaard: het ‘zwaard van Damocles’. Bij het minste of geringste kon de draad knappen en zou het zwaard op het hoofd van de eregast vallen. Damocles verliet gehaast het feest.

Dionysius leerde zijn hoveling zo een belangrijke les. Wie veel macht heeft, leeft dan wel in grote weelde, maar er hangt hem ook altijd groot gevaar boven het hoofd.

Bron.

Deze wijze les roept associaties op met het huidige tirannieke klimaatbeleid van ons Kabinet, waarin het Eco industrieel complex de burger grote sommen gelds afhandig maakt voor eigen weelde en macht. Het bizarre van dat beleid is dat het een niet-meetbaar effect heeft. Ik zou bijvoorbeeld de door Lomborg berekende 0,17 graad Celsius minder mondiale opwarming in 2100 niet dadelijk effectief willen noemen. Rob van Dorland, klimatoloog bij het KNMI, kwam voor het Nederlandse beleid uit op 0,00007 graad Celsius. Omgerekend op mondiaal niveau maakt een factor 200 meer = 0,014 graad Celsius.

Kortom: een ineffectief beleid gebaseerd op de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming). Maar de kosten om deze hersenschim te bezweren zijn wel heel substantieel en heel goed meetbaar! Diverse berekeningen doen de ronde, maar geen realistische kostenberekening kan het bestrijden van genoemde hersenschim in aanvaardbare verhouding tot elkaar brengen. Men mompelt iets over tienden van procenten van het BNP alsof de klimaatkostenverspilling niet merkbaar zou zijn.

Zou het echt? Hoe zit het dan met de oplopende energierekening? Diverse politici wijzen ook op de besparingen en andere zegeningen. Werd dit ook in de kostenberekeningen verdisconteerd van de HSL, JSF, Deltawerken, Betuwelijn? Nee. Dus hier ook niet, want die beloofde besparingen moet nog maar blijken. Voorlopig is dit het bekende wensdenken. De kosten trouwens ook, want die vallen doorgaans hoger uit.

Inmiddels komt een berekening uit Duitsland tot ons:

Binnen enkele maanden is het klimaatbeleid in de Europese Unie geradicaliseerd. Voor Nederland zullen de gevolgen aanzienlijk zijn. Volgende kabinetten kunnen niet meer een tandje lager gaan zitten, want Brussel kijkt toe. De groene staatsgreep is nog maar net begonnen.

Zo waarschuwt Syp Wynia voormalig columnist van Elseviers Weekblad en nog altijd zeer actief. Dit is geen loze opmerking, want:

De radicalisering van Merkel kost zo’n 7600 miljard euro’ […] In Duitse media wordt onder meer naar de financiële en economische gevolgen van Merkels radicalisering op klimaatgebied gekeken. De oude doelstelling van 90 procent reductie in 2050 zou al 4600 miljard euro of meer kosten, de verscherpte doelstelling nog eens 3000 miljard extra: zo’n 7600 miljard.

Bron.

En:

Cijfers afkomstig uit het omslagartikel van het augustusnummer van het Duitse maandblad Tichy’s Einblick, dat weer grotendeels gebaseerd is op rapportage van enkele wetenschappelijke instituten. Dit stuk staat niet online, maar het blad is wel in pdf digitaal te verkrijgen via de website.

Zie ook hier.

Die € 7.600 miljard is interessant om eens nader te kijken hoe dit dan voor Nederland zou uitpakken. Duitsland heeft 82,9 miljoen inwoners en telt 41,4 miljoen huishoudens (kennelijk 2 personen per huishouden; Nederland 2,2)

Bron.

Die kosten van €7.600 miljard bestrijken een periode van 30 jaar. Dan komt die op €7.600/30 = €253 mrd/jr = €6.111/jr/hh = € 509/maand/huishouden. Hier doemt herkenning op voor Nederland, want eerder dook het getal € 540/maand/huishouden op vanwege een hoorzitting waarin CE Delft de kosten per jaar op € 50 miljard stelde. Dus €1.500 miljard over 30 jaar. Forum voor Democratie komt uit op €1.000 miljard.

Bron

Forum stelt:

Meermaals hebben we in het klimaatdebat gewezen op de astronomische kosten van de ‘klimaatdoelen’. Als we in 2050 een uitstootreductie van 95 procent willen realiseren en 100 procent duurzame energieopwekking, gaat ons dat minstens 1.000 miljard kosten. Een gigantisch bedrag dat onze hele economie ineen zal doen storten en onze samenleving volledig zal ontwrichten. En dat alles voor een volstrekt onmeetbaar temperatuurverschil van 0,00007 graden minder opwarming in de komende eeuw.

Bron

Doen wij een laatste stap, dan kunnen we voor Nederland aan kosten berekenen: 7,7 miljoen hh./41,4 miljoen hh. x € 7.600 miljard = €1.414 miljard over 30 jaar en €510/maand/hh. Dit maakt die € 1.000 van FvD nog conservatief.

Derhalve blijft van kracht:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden.)