Auteur: Ansgar Neuhof. 

Vertaling: Piet van Veghel.

Nieuwe machtsstructuren, verruimde verdienmogelijkheden – dat maken de Alliantie Miljardaire for Future van de internationale financiële elite en links-radicale ideologen zichtbaar.

In den beginne was er Greta, startpunt van een internationale klimaathysterie-campagne, die sinds vorig jaar onophoudelijk burgers overdonderd met hun boodschap en een steeds grotere vlucht neemt. In korte tijd zijn er talrijke bewegingen/organisaties gevormd, zoals Fridays For Future en Extinction Rebellion, die het waanidee van een imminente Apocalyps verkondigen en in naam van de strijd tegen klimaatverandering, tegen de bestaande orde ten strijde trekken. Als volksbewegingen worden ze vaak verheerlijkt, maar op de achtergrond zijn er ook profiteurs en geldschieters.

Enige tijd geleden is in de VS een nieuwe financier opgedoken. Het is een organisatie genaamd Climate Emergency Fund. Zij ziet de mensheid in existentiëel klimaatgevaar en roept op tot een dringend antwoord. Letterlijk:

We believe that only a peaceful planet-wide mobilization on the scale of World War II will give us a chance to avoid the worst-case scenarios and restore a safe climate.

Het doel is dus een wereldwijde mobilisatie op een schaal gelijk aan die van de Tweede Wereldoorlog (!!) om de klimaatsverandering te bestrijden. Daarbij dient het publiek bewust te worden gemaakt van de vermeende bedreigingen van de klimaatsverandering door middel van een ‘grootschalige verstoring van het dagelijks leven’ (‘large scale disruption of everyday live’). Met andere woorden: het land moet lamgelegd worden. Geïnspireerd door groepen als Extinction Rebellion wil de nieuwe organisatie – voornamelijk gesteund door miljardairs – veel geld inzamelen om activisten en organisaties bij hun veldtocht tegen de klimaatverandering te helpen.

Volgens internationale media, zoals The GuardianWashington PostIndependent en Forbes, heeft het nieuwe fonds al 500.000 pond of 600.000 dollar verdeeld, met name aan de organisatie Extinction Rebellion, en in mindere mate aan Climate Mobilization, die al enige tijd bezig zijn met verwijzingen naar een benodigde inspanning à la de Tweede Wereldoorlog (zie hier). Maar in de komende weken en maanden, wil het nieuwe fonds het honderdvoudige bij de mondiale financiële elite inzamelen (volgens The Guardian vertelde de oprichter van het fonds Trevor Neilson, ‘were using their contacts among the global mega-rich to get a hundred times more in the weeks and months ahead’). Dus dat zou ongeveer 60 miljoen dollar zijn.

Maar wie zijn nu Climate Emergency Fund en Extinction Rebellion?

Extinction rebellion – opstand in plaats van protest

Extinction Rebellion, een organisatie die door de miljardairs royaal bedacht wordt, werd pas eind oktober 2018 opgericht en werpt zich op in de strijd tegen de ecologische catastrofe. Tot nu toe is de organisatie vooral actief in Engeland, maar ook in Duitsland zijn er volgens eigen zeggen kennelijk al 75 plaatselijke groepen (peildatum 16.08.2019). In Duitsland wordt de organisatie enigszins overschaduwd door Fridays For Future, waar de media-aandacht vooral naar uitgaat.

Terwijl Fridays For Future zich richt op vreedzame demonstraties en congressen, kiest Extinction Rebellion voor blokkades en dreigt ook met sabotage-acties (bijvoorbeeld tegen de luchthaven van Heathrow, zie hier). Het wil rebellie en opstand in plaats van alleen maar protest (zie hier). Het kan worden omschreven als de radicale, gewelddadige grote broer van Fridays For Future.

Er zijn veel verbindingen tussen Extinction Rebellion en Fridays For Future. Ze steunen elkaar, promoten elkaar, en veel leden van Extinction Rebellion zijn ook betrokken bij Fridays For Future, zoals de Duitse woordvoerster van Extinction Rebellion bevestigde (zie hier). Van 20.09. tot 27.09.2019 [of alleen op beide dagen, de verschillende aankondigingen zijn onduidelijk] zijn wereldwijde algemene stakingen van Fridays For Future gepland (zie hier).

Climate Emergency Fund – nieuwe financieringsbron voor Fridays For Future & Co

Achter het nieuw opgerichte geldinzamelingspunt voor Fridays For Future & Co staat de Amerikaanse ‘geldadel’. Bijvoorbeeld Rory Kennedy, dochter van Robert Kennedy, en Aileen Getty, kleinzoon van oliemagnaat Joan Paul Getty, die ooit werd beschouwd als de rijkste man van Amerika.

Mede-oprichter en directeur van het Klimaatnoodfonds is Trevor Neilson. Hij is ook Managing Director en samen met Howard Buffett, kleinzoon van multi-miljonair Warren Buffett, medeoprichter van i(x) investments, een investeringsmaatschappij die zich onder andere richt op duurzame energie en carbon-to-value economy.

Luisa Neubauer, Greta Thunberg. Foto: Vaaju.com.

Neilson, de oprichter van het fonds was bovendien ook directeur van de Global Business Coalition, een vereniging van meer dan 200 multinationale ondernemingen, die met geld van Bill Gates, George Soros en Ted Turner opgericht werd. Neilson was ook lid van het team, dat de Bill & Melinda Gates Foundation oprichtte, en hun directeur. Hij diende ook in het Witte Huis onder president Clinton en is actief voor de lobby en campagneorganisatie ‘One‘. Hun ‘jeugdambassadeur’ is Luisa Neubauer, lid van de Groenen in Duitsland en media-boegbeeld van Fridays For Future.

Grootkapitaal maakt gemeenzame zaak met ideologie

De ene zorgt voor het geld, de anderen dienen het land lam te leggen. En midden daarin, beter gezegd het beginpunt van de ontwikkeling sinds vorig jaar: Greta! Of liever gezegd, haar adviseurs, die niet alleen de figuur van Greta hebben opgebouwd, maar ook belangrijke activisten zijn in Extinction Rebellion en Fridays For Future.

Bo Thoren en Janine O’Keeffee, bijvoorbeeld. De Zweedse milieuactivist Thoren is een van de initiatiefnemers van de Extinction Rebellion (zie hier). Hij was degene die Greta heeft gerekruteerd en haar heeft laten kennismaken met het idee van de schoolstaking. Hij is nog steeds haar adviseur en belangrijk vertrouwensman (zie hier en hier). O’Keeffee is lid van de Zweedse Groenen en zowel voor Fridays For Future als voor Extinction Rebellion actief. Ze steunt Greta ‘waar ze maar kan’, zoals de DLF schrijft (zie hier).

In dit verband kan het volgende worden vermeld: Greta kreeg begin december 2018 via de Ghanese organisatie Abibiman Foundation toegang tot de VN-conferentie over klimaatverandering in Katowice, hetgeen haar grote media-bekendheid bracht. Deze stichting organiseerde een persconferentie met Greta en vertegenwoordigers van Extinction Rebellion (zie hier).

Een andere persconferentie van de Stichting vond plaats met Greta en marketingdirecteur Marten Thorslund van de organisatie ‘We don‘t have time‘ (zie hier). Deze organisatie, bestaande uit een bedrijf en een stichting, heeft als doel het grootste sociale klimaatnetwerk ter wereld op te bouwen. Het werd opgericht door de Zweedse PR-manager en financieel ondernemer Ingmar Rentzhog. Rentzhog is lid van het Climate Reality Project van de voormalige Amerikaanse Vice President Al Gore. Hij heeft Greta bekend gemaakt en haar geworven om het nodige investeringsgeld voor zijn nieuwe bedrijf aan te trekken. Greta was tussendoor ook enige tijd adviseur in het bestuur van de stichting (zie  hier).

Fridays For Future – de volgende donatierekening en opnieuw geheimzinnigheid

Rentzhog onderhoudt goede contacten met de Club van Rome, die al sinds het begin van de jaren zeventig waarschuwt voor de apocalyps. In november 2018 heeft hij de wereldwijde live-presentatie van Climate Emergency Plan van de Club van Rome gemodereerd (zie hier). De woordgelijkenis met het nieuwe Climate Emergency fonds is zeker geen toeval.

De vice-voorzitter van de Duitse afdeling van de Club van Rome is, zoals bekend, Frithjof Finkbeiner. Zijn stichting ‘Plant-for-the-Planet Foundation‘ stuurt – zoals gemeld – Fridays For Future financieel en organisatorisch. Wie precies de verantwoordelijke personen zijn die voor Fridays For Future handelen, door wie ze zijn gevolmachtigd  om dit te doen, en op grond van welke bevoegdheid ze dit doen, is tot op heden niet bekend gemaakt. Het is bekend dat er ondertussen nog meer verenigingen rond Fridays For Future bestaan (Organize future! e.V. en Donate for future e.V.), die donaties voor Fridays For Future innen. Voor nadere informatie over de achtergronden en de financiële onduidelijkheden bij Fridays For Future en de verbindingen met de eco-financiering, zie de TE-Berichterstattung hierhier en hier.

Ook de GLS-Bank (Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken) int geld in voor Fridays ForFuture – onder het label ‘Companies for future‘. Het is interessant om te lezen wat de bank schrijft over wie er mag beslissen over het gebruik van de fondsen:

‘Über die Verwendung des Guthabens entscheiden drei Organisatoren von Fridays for Future gemeinsam.’

Deze drie worden natuurlijk niet bij naam genoemd. En het blijft onduidelijk wie deze taak aan hen drieën heeft toevertrouwd. De geheimzinnigheid van Fridays For Future gaat dus verder. Het is ook veelzeggend dat men schrijft over ‘organisatoren’. Dit kan zowel betrekking hebben op de actieve deelnemers als op de mensen achter hen.

Een van deze organisatoren is mogelijk de professionele activist Louis Motaal. Hij is – naar verluidt – de rechterhand van Finkbeiner bij de Plant-for-the-Planet Foundation, bevindt zich voortdurend in de omgeving van Greta en heeft ook de merkrechten op Fridays For Future geregistreerd bij het Duitse octrooi- en merkenbureau. Volgens een Welt-artikel is hij verantwoordelijk voor de (welke?) donatierekening van Fridays ForFuture (zie hier).

Grote transformatie – gemeenschappelijk doel van financiële elites en linkse ideologen

Of het nu gaat om Extinction Rebellion, Fridays For Future of andere soortgelijke groepen en organisaties, ze willen allemaal een radicale transformatie van de samenleving, een systeemverandering, een ‘Grote Transformatie’ naar een postindustriële samenleving, zoals al in 2011 werd gesteld in een deskundigen-advies van de wetenschappelijke adviesraad van de Duitse regering. De voorzitter van deze adviesraad was Hans-Joachim Schellnhuber, die ook lid is van de Club van Rome (zie  hier). In vergelijkbare bewoordingen spreekt de Heinrich Böll Stichting van de Groenen over  ‘Radikalem Realismus’ met als doel een sociaal-ecologische transformatie.

Het klimaatbeleid dient als hefboom om tot deze transformatie te komen. Er gaan steeds meer stemmen op die dictatoriale middelen voor de uitvoering ervan niet uitsluiten wanneer het langs democratisch weg niet snel genoeg kan – het gaat immers om het wereldwijde ‘to be, or not to be‘ (zie hierhier of hier). Als middel dienen vooral CO2-belastingen en de handel in klimaatcertificaten. De volumes voor een herverdeling van onder naar boven dat met deze middelen mogelijk is, zijn immens. Volgens berekeningen van Prof. Fritz Vahrenholt (zie hier) zou het alleen al in Duitsland 7.600 miljard euro kunnen zijn. Hans-Joachim Schellnhuber schatte dat in 2016 de noodzakelijke investeringen voor een koolstofarme infrastructuur wereldwijd 93 biljoen dollar zouden bedragen voor de komende 15 jaar (zie hier).

Nieuwe machtsstructuren, meer verdienmogelijkheden – dit maakt de alliantie van delen van de wereldwijde financiële elite en radicaal linkse ideologen begrijpelijk. De startfinanciering voor de klimaatopstand die het nieuwe Climate Emergency Fund aan Extinction Rebellion en andere organisaties wil verstrekken, zou zo bezien een lonende investering blijken te zijn. De slachtoffers van deze sinistere alliantie worden de zogenoemde kleine man en Jan Modaal. Maar velen van hen hebben dat niet door en applaudisseren zelfs voor het feit dat ze financieel worden uitgekleed en bevoogd.

Bron hier.