Klimaatinquisitie Climate Feedback Guus Berkhout president CLINTEL klimaatwetenschappelijke vrijheid van meningsuiting vrijheid wetenschappelijk onderzoek

Guus Berkhout.

Het Poynter Institute, dat fact checks uitvoert, heeft klimaatscepsis, en in het bijzonder CLINTEL, in de ban gedaan. Zie hier.

Dit is de reactie van Guus Berkhout, president van CLINTEL.

Open brief aan de heer Neil Brown, President van het Poynter Institute.

Geachte heer Brown,

Ik begrijp dat de Verenigde Staten trots zijn op hun toewijding aan de vrijheid van
meningsuiting. Daarom ben ik verrast om te ervaren dat uw Poynter Institute zich gedraagt als een moderne variant van de Spaanse inquisitie, die bevooroordeelde uitspraken doet over onze internationale groep van wetenschappers en professionals bij CLINTEL, alleen maar omdat onze wetenschappelijke opvatting naar verluidt niet strookt met klimaatdogma’s.

Sinds wij ‘consensus’-claims over klimaatverandering in twijfel trekken, heeft een handvol zelfbenoemde Climate Feedback-rechters besloten dat we verketterd moeten worden. Ik begrijp dat uw Poynter / International Fact Check Network / Climate Feedback-groep wordt beschouwd als een deskundig orgaan. Vanaf het moment dat uw structureel eenzijdige ‘fact checks’ worden gepubliceerd, beschouwen de pers en sociale media dat als een deskundig oordeel en verwerpen andere studies, zoals de onze over klimaatverandering en energietransitie, of brengen ze schaamteloos in diskrediet als ‘nepnieuws’. Dit is een onacceptabele censuur op de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek en een verwerpelijke schending van de persvrijheid. Het gevolg is ook dat er een sfeer is ontstaan waarin een open klimaatdebat onmogelijk is geworden.

Toen Climate Feedback oorspronkelijk zijn kritiek op ons standpunt publiceerde, heb ik dat genegeerd, in de overtuiging dat vrijheid van meningsuiting betekent dat mensen verschillende opvattingen kunnen hebben en die kunnen uiten.

Dit laatste is inderdaad een fundamenteel principe waar we ons aan houden: ‘audiatur et altera pars‘  – laat beide kanten horen. Maar uw organisatie laat maar één kant horen. De media vertrouwen op u, zo blijkt, en dat geldt ook voor Facebook. Deze vertrouwenssituatie legt Poynter extra morele verantwoordelijkheid op om juist beide kanten te laten zien en een ​​eerlijk debat aan te moedigen.

We krijgen nu berichten van onze internationale ambassadeurs dat nieuwsmedia onze verhalen niet zullen verspreiden, of als ze dat wel doen, dat ze afkeurende en denigrerende opmerkingen maken over onze wetenschappers, van wie velen de hoogste wetenschappelijke eer hebben behaald in hun vakgebied. Dit is onaanvaardbaar, Mr. Brown. Bedenk dat uw acties ook de vooruitgang in de klimaatwetenschap ernstig vertragen. Climate Feedback zou degenen die de wetenschappelijke consensus niet steunen, niet in diskrediet moeten brengen. Integendeel, Climate Feedback zou juist met ons moeten samenwerken om de wetenschappelijke waarheid te ontdekken.

Aangezien veel van onze oprichtende ondertekenaars in Europa zijn gevestigd, is het schokkend dat uw Climate Feedback recensenten de schandelijke term ‘denier‘ gebruiken, aangezien die term gewoonlijk wordt toegeschreven aan holocaust-ontkenners. Velen van ons hebben persoonlijk geleden in de Tweede Wereldoorlog, en velen hadden familieleden die de verschrikkingen van de Holocaust niet hebben overleefd. Het is een gruwel dat weldenkende wetenschappers deze term gebruiken, om hun collega’s te beschrijven. Wat die collega’s doen is, na zorgvuldige wetenschappelijke beoordeling, afwijkende opvattingen publiceren over klimaatverandering en aanverwant energiebeleid. Hoe kan uw organisatie zo laag zinken door dergelijke taal goed te keuren?

Ik zou u een gedetailleerde weerlegging van het bevooroordeelde Climate Feedback werk kunnen geven, maar in plaats daarvan beveel ik u aan om Climate Feedback op te dragen onze klimaatwetenschappelijke argumenten een even belangrijke plaats te geven als consensusargumenten, conform de norm voor persvrijheid. Ik vraag u deze brief met uw media-netwerk te delen, zodat er een open, publiek debat over gevoerd kan worden. Als u dat niet ziet zitten, vraag ik u de kritiek van Climate Feedback in te trekken en uw internationale media-netwerk op de hoogte te stellen van die intrekking.

Het is onaanvaardbaar dat een handvol wetenschappers, zoals het groepje recensenten in Climate Feedback, een denigrerend oordeel vellen over gerenommeerde wetenschappers en professionals zoals in CLINTEL, terwijl veel van onze mensen baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen hebben gedaan, nationale en internationale prijzen hebben gewonnen voor hun wetenschappelijke werk, en pleiten voor een open maatschappelijk debat. Val niet de wetenschappers aan, maar discussieer liever over wat ze naar voren brengen. Dit zou inderdaad de opdracht van Poynter moeten zijn: een ​​platform bieden voor wetenschappelijk debat over dit belangrijke onderwerp.

Houd in gedachten Mr. Brown, klimaatwetenschap is een extreem breed en complex kennisveld waarvoor we zeer weinig nauwkeurige lange-termijn data hebben. Die technische onzekerheden worden erkend op pagina 114 en 115 van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) AR5 WGI-rapport. Als deze mondiale instantie deze onzekerheden kan herkennen en erkennen, hoe kan uw groepje van zes Climate Feedback-recensenten dan beweren gezaghebbend inzicht te hebben in dit uiterst complexe wetenschappelijke veld?

De CLINTEL-leden, die in Europa wonen, hebben de vernietigende resultaten van klimaatgerelateerd energiebeleid zelf ervaren. De wijdverbreide ‘heat-or-eat’ armoede – een systematisch industrieel ‘bloedbad’ zoals Antonio Tajani het in 2013 omschreef – is het gevolg van de destructieve ‘groene’ subsidies. Dit geldt vandaag de dag nog meer vanwege de groeiende COVID-19-pandemie. Waar Green New Deal klimaatactivisten voor pleiten, is economische zelfmoord.

In onze laatste open brief aan wereldleiders, ‘Fight Virus Not Carbon‘, waarschuwen we om te stoppen met de valse principes en vertekende klimaatclaims van de Green New Deal. Is het willens en wetens jonge kinderen van streek te maken met een op computermodellen gebaseerde catastrofale klimaattoekomst geen misdaad tegen onze jonge generatie? Let wel, veel kinderen lijden nu aan depressies vanwege angst voor de toekomst, aangejaagd door de media.

Ik vraag u, meneer Brown, om uw respectvolle aandacht voor onze argumenten en ik vraag u om de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek te verdedigen en te bevorderen. Ik kijk uit naar uw reactie.

Hoogachtend,
Professor Guus Berkhout
President van CLINTEL

Zie ook hier.

Naschrift

Grafiek: Roy Spencer.

Waar blijft toch die verschrikkelijke opwarming?