Toegegeven, deze video is een hele zit en is niet ondertiteld in het Nederlands. Maar Michelle Stirling (van het Canadese Friends of Science, partner van Clintel) slaagt er op bewonderenswaardige en zeer toegankelijk wijze in te onthullen wat er zich allemaal achter de schermen afspeelt om het klimaatbeleid en ‘duurzame’ energie te promoten, waarbij zij uitvoerig ingaat op de stelselmatige en misleidende censuur van Facebook.

Lezers die ook de Facebook-pagina ven Cimategate.nl bezoeken, zullen deze sticker wel vaker hebben aangetroffen onder ‘postings’.

Het is een schaamteloze inbreuk op de vrijheid van meningsuiting.

Wie zijn daarvoor verantwoordelijk? Hebben zij voldoende wetenschappelijke kwalificaties om op deze manier in te breken op publicaties van anderen over het klimaat?

Wij weten het niet, want zij blijven anoniem, net zoals dat geldt voor vele trollen op Climategate.nl. Natuurlijk, want de bekendmaking van hun identiteit zou wel een kunnen openbaren dat het hier om een groep derde-rangs wetenschappers gaat, die slechts slaafs de ‘consensus’ volgen, zonder daar ooit iets origineels aan te hebben bijgedragen.

In haar presentatie gaat Michelle Stirling gedetailleerd in op de desinformatie die Facebook verspreidt als men ‘Informatie over klimaatwetenschap bekijken’ aanklikt. Daar deugt ook werkelijk niets van. Zij doet dat vanuit Alberta (Canada). Voor Nederland zal dat in detail wel anders zijn. Maar per saldo toch klimaatpropaganda en tendentieuze desinformatie.

In een rechtszaak die was aangespannen tegen Facebook heeft de CEO verklaard dat deze activiteiten ‘just an opinion’ van de (anonieme) auteurs betrof. Des te meer reden om daar onmiddellijk een einde aan te maken.

Pikant is nog om te vermelden dat Michelle Stirling enige tijd geleden ook een video had gemaakt over de Clintel Declaration. Deze werd door Facebook verwijderd. Maar ja, Internet bestaat uit meer dan alleen Facebook:

 

In de video is sprake van 500 wetenschappers die de Clintel-verklaring hebben onderschreven. Inmiddels is dit aantal in relatief korte tijd gegroeid tot ver boven de duizend! Dat zou de klimaatalarmisten toch te denken moeten geven.

Hoe het ook zij, de activiteiten van Facebook en rond ESG vormen zorgwekkende voorbeelden van neo-totalitaire tendenzen in ons eens zo ‘vrije’ westen.

Vaak wordt er een verband gesuggereerd tussen de ontwikkelingen rond Oekraïne en de huidige energiecrisis. Die hebben ongetwijfeld een versterkende rol gespeeld, maar dienen ook als alibi om de eigen verantwoordelijkheid te verbloemen. Immers het zijn in eerste instantie de ESG-normen geweest die tot onderinvestering in fossiele energie en de daarop volgende energiecrisis hebben geleid. Niet vergeten!

***