Tomatensoep over schilderij van Van Gogh.

Ze lijmen zichzelf overal vast, blokkeren verkeer, bezetten vliegvelden en beschadigen grote kunstwerken: klimaatactivisten hebben een hoop narigheid veroorzaakt in Europese steden de afgelopen maanden. Het goed georganiseerde financiële netwerk dat achter dit ogenschijnlijk toevallige en incidentele activisme zit, blijkt echter schokkend, zelfs voor politici …

Door Jan Bentz.

Ze noemen zichzelf ‘The Last Generation’ en verdedigen het kleverige karakter van hun protesten als een strategie om de aandacht te vestigen op de ‘klimaat-catastrofe’. Ze eisen drastische maatregelen tegen ‘klimaatverandering’, waaronder stopzetting van olieboringen in de Noordzee, een einde aan álle fossiele energieverbruik en nieuwe manieren om voedselverspilling te beperken. Wat er echter de afgelopen maanden is gebeurd, en wat lijkt op een hartstochtelijk oprechte – zij het luidruchtige – nieuwe trend, is feitelijk een goed gefinancierd plan dat wordt uitgevoerd door goed georganiseerde instellingen. De ‘Last Generation’ is alles behalve een uitzonderlijk iets. Recruiters en NGO’s voor klimaat-activisme adverteren zelfs met lucratieve ‘banen’ als demonstrant en bieden €520-€ 1.300 – plus extra voordelen. Deze banen zijn “parttime” of “fulltime”, zoals gemeld door Welt am Sonntag.

De site ’Focus’ meldt dat het geld afkomstig is van een in Berlijn gevestigde organisatie genaamd ‘Wandelbündnis’ (Alliantie voor Verandering), die zorgt voor arbeidscontracten:

Volgens rapporten heeft de Alliantie momenteel 30 onderaannemers. De oorsprong van de financiële steun is echter helemaal terug te voeren op het grote geld in de VS, met name het Climate Emergency Fund.

Volgens zijn eigen verklaringen financiert dit ‘Climate Emergency Fund’ “ontwrichtend, gewelddadig” activisme en beweert het al 94 organisaties te hebben ondersteund met meer dan $ 5,3 miljoen en meer dan 22.000 klimaatactivisten te hebben getraind. Ruim 1 miljoen activisten zouden zijn gemobiliseerd, volgens zijn eigen website.

Hun ‘Theory of Change’ stelt dat “Gradualism heeft gefaald. Activisme werkt” en verbindt zich ertoe “ontregelend activisme te ondersteunen, omdat het de snelste manier is om verandering te creëren.” Hun activisme wil mobiliseren tegen een ‘6e massa-extinctie’. De 6e massa-extinctie of ‘Holocene extinctie’ is maar een theorie, zonder overeenstemming over wanneer deze begint en wat de oorzaken zouden kunnen zijn. Voor het ‘Climate Emergency Fund’ is het echter de belangrijkste reden om al een ‘beleidsverandering af te dwingen’.

Het ‘Climate Emergency Fund’, opgericht in 2019, heeft volgens zijn eigen verklaringen 94 organisaties gefinancierd en miljoenen activisten gemobiliseerd. De Amerikaanse filantroop Aileen Getty van de Getty oliemagnaten-familie verstrekte fondsen. De filmproducent, Adam McKay, en Rory Kennedy, dochter van de ex-Amerikaanse senator Robert Kennedy, en nicht van John F. Kennedy behoren tot andere sponsors. Het fonds is geregistreerd in Californië.

Aan de overkant van de Atlantische Oceaan, in Duitsland lokt het ‘Wandelbündnis’, als onderdeel van het grotere ‘Klimaatnoodfonds’, jongeren naar militant klimaat-activisme met de belofte om “wat geld” te verdienen. In georganiseerde ‘instapavonden’ krijgen jonge rekruten het perspectief van een vast inkomen voor bezigheden die in hun ogen rechtvaardig zijn. Gezien de financiële steun heeft het ‘Wandelbündnis’ de middelen om geld te investeren in steeds ‘creatievere’ manieren om de samenleving te ontwrichten, schade toe te brengen aan cultuurgoederen en media-aandacht te genereren.

En de strategie loont: er zijn meer dan 15.000 nieuwsberichten geweest over hun activisme. Het goed georganiseerde financiële netwerk achter het schijnbaar lukrake en sporadische activisme is intussen zelfs voor politici schokkend. De Berlijnse senator voor Binnenlandse Zaken, Iris Spranger (SPD), (niet bekend om haar conservatieve opvattingen), uitte haar verbijstering in de Berliner Morgenpost toen ze hoorde over het grote geld-web achter dit activisme:

Ze noemde de “hoge mate van professionalisering van de klimaatbeschermingsbeweging…. een volledig georganiseerde vereniging van mensen die criminele daden plegen om hun politieke doelen door te drukken.” Zij dringt nu aan op zwaardere straffen in de vorm van boetes tot € 2.000.

Ondanks dergelijke protesten, zelfs van links, is de ‘groene’ wetgeving die onlangs in delen van Duitsland is ingevoerd een steun voor het soort gewelddadige activisme dat door het ‘Wandelbündnis’ wordt ondersteund. Activisten staan op meerdere locaties terecht en verdedigen zich dan op basis van een juridisch precedent uit het verleden dat door het Duitse federale gerechtshof is geschapen. Ze noemen specifiek de uitspraak van een Berlijnse rechter in oktober 2022 die concludeerde dat de klimaatcrisis een “objectief urgente situatie” en “wetenschappelijk onmiskenbaar” was. De activisten roepen politici op om de rechten van toekomstige generaties te respecteren en te beschermen als het gaat om klimaatbescherming en denken zo dat hun acties dus gerechtvaardigd zijn.

Het is niet de eerste keer dat het grote geld wordt betrapt op het financieren van zulke terroristische protesten, terwijl die aan de oppervlakte willekeurig en geïmproviseerd lijken.

Jan Bentz.

Van de intussen wel bekende dubieuze financiële netwerken is bijvoorbeeld aangetoond dat ze tenminste een deel van de rellen in de VS financierden na de dood van George Floyd, en groepen zoals Antifa hebben geld ontvangen van goed georganiseerde stichtingen. Sommige delen van Antifa hebben zelfs financiering ontvangen uit Duitse onderwijsbudgetten:

***

Bron hier.

Vertaald uit het Duits door: “Malpaso” (voor www.ejbron.wordpress.com)

***