Climategate.nl heeft er door de jaren heen tig maal op gewezen dat de NOS een prominente plaats inneemt onder de aanjagers van de klimaathysterie in ons land. Zulks heeft nooit tot enige positieve reactie, laat staan rectificatie van de zijde van de NOS geleid.

Onlangs schreef Wim Röst de volgende e-mail naar E reacties@nos.nl

15-02-2023 12:43 Publieksreactie website: Uw correspondent Meike Wijers stelt in dit artikel: “Uit een onderzoek van een paar maanden geleden bleek bijvoorbeeld dat de zeespiegel enorm hard stijgt. Veel mensen in Nieuw-Zeeland wonen langs de kust, waar ze dus gevaar lopen.”

De informatie dat de zeespiegel in Nieuw-Zeeland stijgt enorm hard stijgt is onjuist . De exacte data van stijging vindt u hier:
Auckland: +1.17 mm/year
Wellington: +2.73 mm/year
Gisborne: -0.59 mm/year
Port Lyttleton: +2.81 mm/year
Dunedin: +1.37 mm/year

Hoewel variabel omdat sommige delen van Nieuw Zeeland wat stijgen en andere wat dalen is het gemiddelde van de zeespiegelstijging niet anders dan in de rest van de wereld: 1,5 tot 2,0 mm per jaar, zo’n 15-20 centimeter per eeuw. Niets om over in paniek te raken.

Uw artikel behoeft correctie. Zoals de informatie er nu staat is er sprake van een door uw medewerker niet gecontroleerd onderzoek dat een onjuist beeld geeft van de feitelijke situatie.

Gaarne uw reactie.

Wim Röst
Geograaf

***

Meike Wijers, NOS.

Hij ontving het volgende antwoord van publieksreacties@nos.nl

Subject: Antwoord op klacht bij ons geregistreerd onder nummer: 23 02 2563

Beste mevrouw / meneer,

Onlangs heeft u een klacht geplaatst via onze website. Nogmaals hartelijk dank voor uw mail.

Goed dat u hierover mailt. U heeft inderdaad gelijk, dit deel van het artikel is inmiddels dan ook aangepast.

Met vriendelijke groet,
NOS Publieksvoorlichting

***

Dit was het originele artikel. Daar stond in:

“Deskundigen zeggen dat Nieuw-Zeeland niet genoeg is voorbereid op dit soort natuurgeweld. Uit een onderzoek van een paar maanden geleden bleek bijvoorbeeld dat de zeespiegel enorm hard stijgt.”

Wim Röst.

Dit is het aangepaste artikel, En dit is de aanpassing:

“Nieuw-Zeeland is gevoelig voor de wereldwijd stijgende zeespiegel, omdat het land tegelijkertijd zinkt. De eilanden liggen op tektonische platen. Die verschuiven, waardoor sommige delen van het land jaarlijks zo’n 3 tot 4 millimeter dieper zakken. Vorig jaar gepubliceerd onderzoek voorspelt dat de zeespiegelstijging daardoor in de toekomst veel sneller kan gaan dan eerder gedacht.”

***

Rectificatie ja ! Maar de boodschap blijft alarmistisch.

***