Van een onzer correspondenten.

Zweden heeft momenteel drie kerncentrales met zes reactoren. Volgens het voornemen van de regering zouden er inmiddels tien nieuwe reactoren bij kunnen komen. Minister van Milieu Romina Pourmokhtari wil daarom dat de wetten en juridische maatregelen die een forse uitbreiding in de weg staan, nu worden gewijzigd.

Pourmokhtari:

‘Klimaatverandering vereist een verdubbeling van de elektriciteitsproductie, en kernenergie zal een groot deel van die toename voor zijn rekening moeten nemen. De regering ziet in dat nieuwe kernenergie, overeenkomend met ten minste tien nieuwe conventionele reactoren, moet worden gebouwd richting 2045.’

De centrum-rechtse regering in Zweden weet met een overtuigde pragmatische keuze voor kernenergie een oplossing te bieden aan de ideologie van het klimaatalarmisme. Kernenergie is immers CO2-vrij.

Daar kan geen discussie over zijn.

In Nederland geldt aan de linkerkant van het politieke spectrum, zoals bij het Verenigd Links van Frans Timmermans (PvdA-GroenLinks), een forse weerstand tegen uitbreiding van kernenergie. Hier breekt nog niet het besef door dat, ook voor rabiate linkse klimaatdoemdenkers, kernenergie het ei van Columbus is.

Zweden: van 100% hernieuwbaar naar 100% fossielvrij.

Romina Pourmokhtari

In oktober vorig jaar nam de aantredende centrumrechtse coalitieregering van Zweden een positieve houding aan ten opzichte van kernenergie, waarbij de christen-democraten, de liberalen, de gematigden en de Zweedse democraten hun overeenstemming over het beleid bekendmaakten – het zogenaamde Tidö-akkoord. Met betrekking tot energie stelde de overeenkomst dat het energiebeleidsdoel was ‘gewijzigd van 100% hernieuwbaar naar 100% fossielvrij’. In het Tidö-akkoord wordt uitgegaan van een elektriciteitsvraag van minimaal 300 TWh in 2045, het dubbele van de huidige vraag. De regering werkt inmiddels op volle toeren om de hindernissen weg te nemen die nieuwe kernenergie in het land tot dusver in de weg hebben gestaan.

De Zweedse regering zal later dit jaar een routekaart presenteren voor de uitbreiding van kernenergie, die volgens haar nodig zal zijn voor Zweden om in 2045 de netto-nulemissies te bereiken voor de export van klimaatneutrale goederen en diensten.

***

Bronnen hier en hier.

***