Foto: Shutterstock.

Door Ap Cloosterman.

De echte betekenis van de titel is: Alle nare dingen zijn tijdelijk en daarna wordt het beter.

In tegenstelling hiermee beschrijven we in dit artikel echter de test om de Zon achter kunstmatig gemaakte wolken enigszins te maskeren om op die manier de warmte van de Zon te temperen.

Allereerst iets over het fenomeen ‘wolken’ 

Een wolk is een verzameling uiterst kleine waterdruppeltjes, ijskristallen of een mengsel van beide. Wolken veranderen voortdurend onder invloed van luchtstromingen en natuurkundige processen. De massa van de waterige elementen is dusdanig gering dat ze in de wolk zweven. De minuscule druppeltjes en ijskristallen van 0,001 tot 0,1 mm doorsnede zijn door de enorme aantallen toch zichtbaar als het wit of het lichtgrijs van de wolk. Dit komt doordat de gecondenseerde waterdamp, waar een wolk uit bestaat, een groot deel van de zonnestralen die erop schijnen reflecteren en verstrooien.

Dit gebeurt over het gehele kleurenspectrum vrijwel even sterk, waardoor de overheersende kleur wit is. De witheid wordt wel uitgedrukt als reflectiecoëfficiënt albedo en neemt over het algemeen af met de hoogte. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wolken ook andere kleuren aannemen, zo kunnen wolken in de avondzon een fel rood uiterlijk krijgen, het avondrood. Dit komt doordat de zonnestralen dan een langere weg moeten afleggen door de atmosfeer, waarbij vooral het blauw uit het kleurenspectrum verstrooid wordt. Wat overblijft is hoofdzakelijk het rood en het geel. Zie: literatuurbron.

De albedo van wolken varieert van minder dan 10% tot meer dan 90% en hangt af van de grootte van de druppels, of de wolk uit water of ijs bestaat, van de dikte van de wolk, en van de hoek van instraling van het zonlicht. Hoe kleiner de druppels en hoe groter de vloeibare waterinhoud, hoe groter de albedo van een wolk.

Volgens Pier Siebesma, wolkenexpert bij het KNMI en professor bij de TU Delft:

“Een cumuluswolk (bloemkoolwolk) bevat gemiddeld 1 gr. water per m³. Als we voor het gemak een wolk van 1 km³ nemen – dat is één km lang, breed en hoog – betekent het dat er in een bloemkoolwolk al snel een miljoen liter water zit.”

Omgerekend zijn dat zo’n 200 olifanten.

Een Hollandse wolkenlucht bevat typische bloemkoolwolken.

Discussie

Het zal voor iedereen duidelijk zijn, dat door de opwarming van het oceaanwater er veel meer verdampt en dus dat wolken meer water zullen bevatten. Niet duidelijk is waarom de enorme neerslag zich concentreert in specifieke regio’s en de buien dikwijls langdurig boven dezelfde regio blijven hangen waardoor er sprake is van een enorme wateroverlast.

Welke oorzaken kunnen hier een rol spelen en zijn er corrigerende maatregelen mogelijk?

* Kan het te maken hebben met de enorm grote woongebieden van waaruit de opstijgende warmte, die daar ontstaat, de wolken omhoog stuwen waardoor deze kouder worden en er een snellere condensatie optreedt?

* Kan het te maken hebben met de enorme groei van het aantal windturbines die de steeds kouder wordende opstijgende lucht naar beneden drukken waardoor er meer condensatie ontstaat in de warme en vochtige onderlaag?

* Kan het te maken hebben met de steeds meer voorkomende rukwinden afgewisseld met korte periodes van windstilte die van invloed kunnen zijn op het gedrag van wolken?

* Kan het te maken hebben met een grotere activiteit van de Zon, waardoor er meer warmte vanuit de Aarde opstijgt en de wolken daardoor naar de koudere ruimte worden gedwongen?

Ik weet het niet, maar wie het weet, mag het zeggen!

Al vele jaren stuur ik mijn artikelen, welke betrekking hebben op klimaatverandering en energietransitie, naar:
KNMI: alleen maar een ontvangst bevestiging!
Het NIZO heeft een blokkade ingesteld op mijn e-mails!
Eerste en Tweede Kamerleden alsook leden van de Provinciale Staten reageren niet!
Alle Nederlandse gemeenten reageren dat zij het als kennisgeving hebben aangenomen!
Alarmistische klimaatwetenschappers laten het afweten!
Timmermans, Samsom en alle Nederlandse EU Cie-leden: geen reactie!
Milieuorganisaties: geen reactie!
Bestuur van 30 RES-gebieden (Regionale Energiestrategie): geen reactie!

Kunstmatige wolken: klimaatengineering

Wolken reflecteren zonlicht. Er is een techniek in ontwikkeling waarbij wetenschappers op zoek zijn om de Aarde een handje te helpen in de strijd tegen klimaatverandering: Marine Cloud Brightening. Er worden kunstmatig wolken aangemaakt door zeewater te vernevelen en deze extra wolken zorgen ervoor dat er meer zonlicht wordt weerkaatst, waardoor minder warmte de Aarde bereikt. In onderstaande – ten onrechte alarmistische – video wordt deze techniek nader toegelicht.

 

De TU Delft begint het jaar met een groot onderzoek naar climate engineering. Samen met de Britse universiteit van Cambridge onderzoeken ze de komende zes jaar hoe ze wolken witter kunnen maken.

Herman Russchenberg. Foto: Sam Rentmeester

Prof. dr. ir. H.W.J. Russchenberg, hoogleraar atmosfeeronderzoek TU Delft:

“We gaan onderzoeken of het werkt en wat de effecten en risico’s zijn van deze technologieën”. 

Er zijn ook tegenstanders van Marine Cloud Brightening. Het is koren op de molen van politicoloog Frank Biermann, hoogleraar Global Sustainability Governance aan de Universiteit Utrecht die solar geo-engineering “levensgevaarlijk, onnodig en onbeheersbaar” noemt. Hij was een van de initiatiefnemers van een petitie die pleit voor een mondiaal verbod op het gebruik van technieken voor zonnestralingsbeheer, en die door honderden wetenschappers, met name hoogleraren, werd getekend.

Frank Biermann.

Discussie

Bijna overal waar de mens aan de klimaatknoppen frunnikt, gaat het fout. Ook hier dreigt het bovenbeschreven project tot fatale gevolgen te leiden.

* Wat te denken van het inbrengen van extra waterdamp in onze atmosfeer? De invloed van CO2 op het klimaat is verwaarloosbaar klein geworden. Maar waterdamp werkt nog altijd sterk als broeikasgas.

 

 

 

* Wat te denken van het zoute zeewater, dat zich in de kunstmatig gevormde wolk bevindt? Met het uitregenen boven land komt er een (verdunde) zoutoplossing op land en steden terecht. De meeste metalen zijn niet corrosie bestendig voor zeewater. Bovendien bevat zeewater diverse zouten in opgeloste toestand en soms gevaarlijke verontreinigingen waardoor dit regenwater ongeschikt is als drinkwater (denk bijvoorbeeld aan dieren die in het wild leven). De hoeveelheid zouten bedraagt gemiddeld 34,5 gram per liter zeewater. Ook kan er sprake zijn van aantasting aan plantaardig voedsel en andere soorten van plantaardig leven.

* Het aardoppervlak, dat tegen opwarming moet worden beschermd is immens groot en de realisatie van dit project betekent een gigantische uitbreiding van windturbines op zee met alle bijbehorende nadelen: grondstoffen te kort, sterven van vissoorten door lawaai overlast, belemmeringen scheepvaart en visserij, vervanging na 20-25 jaar.

Als men dan toch zo nodig de zoninstraling wil verminderen, zijn er betere en minder risicovolle methoden.

* Kijk bijvoorbeeld eens naar de kleur van onze auto’s en vrachtwagens. Veelal zijn ze donker van kleur en dus enorme warmte-absorbens. Een kleine moeite is om meer lichtgekleurde wagens te promoten en op de markt te brengen.

* Kijk bijvoorbeeld eens naar de kleur van onze wegen: zwart of donker getint. Waarom niet grijs?

Ap Cloosterman.

* Kijk bijvoorbeeld eens naar de kleur van onze huizen, gebouwen en daken. Veelal donker van kleur. Waarom niet licht van kleur of wit zoals in onze zuidelijke landen. En dan helemaal te gek zijn veelal de kleuren van onze platte daken: zwart!

* Wat te denken van manipulatie door een vijandelijk land om het klimaat nadelig te kunnen beïnvloeden?

* De een wil Zon en de ander heeft regen voor zijn bedrijfsactiviteiten nodig. De klimaatknop leidt onherroepelijk tot onderlinge forse en botsende meningsverschillen.

Literatuurbron

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wolk

***