Syp Wynia.

Van een onzer correspondenten.

Door Syp Wynia.

Als er iets controversieel is, dan is het wel de verplichte warmtepomp van Hugo de Jonge, in te voeren per 1 januari 2026. Dat blijkt ten overvloede uit een peiling van Wynia’s Week. Twee derde van Nederland is tegen – ook de meeste CDA’ers – en slechts 1 op de 5 is voor.

Het verbieden van de nieuwe gas-cv zonder warmtepomp en het verplichten van de (hybride) elektrische warmtepomp zijn op alle mogelijke manieren omstreden. De verplichting is omstreden, de extra kosten (duizenden euro’s per woning, te betalen door de betrokken particulieren of door de belastingbetaler) zorgen voor onrust. Het is maar de vraag of het toch al overbelaste elektriciteitsnet de extra stroomvraag aankan. Het is ook hoogst onwaarschijnlijk dat er voldoende productiecapaciteit en voldoende installatiecapaciteit is.

En, last but not least: je kunt het verstoken van gas wel verplaatsen van de particuliere woning naar de gascentrale, maar of dat leidt tot minder CO2-uitstoot? En dan wordt er meestal nog gezwegen over het lekken van de koelgassen uit warmtepompen: en dat zijn vele malen heftiger broeikasgassen dan de CO2 die per saldo met deze kostbare maatregel niet of nauwelijks wordt bespaard.

Maurice de Hond stelde de vraag aan een kleine 5000 representatieve kiezers. En wat blijkt? Bijna tweederde (64 procent) is tegen de maatregel, slechts 22 procent is voor. Ook bij Hugo de Jonge’s eigen CDA is minder dan een derde (31%) voor het verbieden van de gasgestookte cv en voor de verplichte warmtepomp. In het algemeen denkt links er gunstiger over dan de rest, maar 79 procent van de SP-kiezers is bijvoorbeeld ook tegen.

***

Zie voor het hele artikel in Wynia’s Week hier.

***