Het BBC-seminar dat de discussie over klimaatverandering verbood.

Door Paul Homewood.

Er gaat nauwelijks een week voorbij zonder weer een schrijnend voorbeeld van BBC-vooroordelen, desinformatie of gewoonweg regelrechte leugens over klimaatkwesties.

De wortels hiervan lagen ongetwijfeld in een berucht seminar dat in 2006 door de BBC werd georganiseerd. Sommigen van ons herinneren zich dit misschien, anderen waren zich er misschien niet van bewust. Hoe dan ook, het is de moeite waard om het verhaal opnieuw te vertellen.

Het seminar op hoog niveau werd op 26 januari 2006 gehouden met als doel te beslissen hoe de BBC in de toekomst verslag zou moeten doen van de berichtgeving en discussie over klimaatverandering. Volgens een BBC Trust-rapport (P40) over onpartijdigheid het volgende jaar:

“De BBC heeft een seminar op hoog niveau gehouden met enkele van de beste wetenschappelijke experts, en is tot de conclusie gekomen dat de bewijskracht niet langer rechtvaardigt dat gelijke ruimte wordt gegeven aan de tegenstanders van de consensus.”

Sindsdien wordt dit beleid nog steeds gevolgd, met de uitsluiting van iedereen die het idee van consensus van de BBC niet onderschrijft, ongeacht hoe hoog gekwalificeerd deze ook is. Sommigen begonnen echter een beetje achterdochtig te worden over wie deze “beste wetenschappelijke experts waren”. Wetenschap mag immers nooit over consensus gaan, en echte wetenschappers moeten altijd debat verwelkomen.

Het was een blogger genaamd Tony Newberry die besloot een FOI-veroek in te dienen waarin hij vroeg om de lijst met namen van degenen die aanwezig waren. Hij wist niet dat hij in 2012 voor de rechter zou verschijnen, terwijl hij nog steeds probeerde de BBC te dwingen de informatie vrij te geven. Met de hulp van een team van advocaten won de BBC de zaak.

Maar het was een Pyrrusoverwinning, want slechts enkele dagen later gebruikte een andere blogger, Mauricio Morabito, zijn initiatief en vond de lijst met deelnemers toch met behulp van de Wayback Machine. Dit is de lijst die hij destijds publiceerde:

Het leger van BBC-bazen dat aanwezig was, vertelt ons hoe belangrijk het seminar voor hen was. Het was duidelijk niet zomaar een bijeenkomst, maar een belangrijke mijlpaal in hun redactionele beleid.

Maar belangrijker was de lijst van “beste wetenschappelijke experts”. Daartoe behoorden twee campagnevoerders van Greenpeace, verschillende andere milieuactivisten, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, liefdadigheidsinstellingen, de Church of England, BP en Npower Renewables, economen, mediamensen en politici.

Wat klimaatwetenschappers betreft, die waren erg dun gezaaid. Er had duidelijk heel weinig of geen debat over de feitelijke wetenschap kunnen plaatsvinden. Het zeer reële vermoeden is dat de bijeenkomst vanaf het allereerste begin doelbewust was opgezet om tot het resultaat te leiden dat zij heeft opgeleverd – dat wil zeggen dat “de bewijskracht niet langer rechtvaardigt dat gelijke ruimte wordt gegeven aan de tegenstanders van de consensus.”

***

Bron hier.

***