Pieter Omtzigt. Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

‘Ik mis hem’, zei Pieter Omtzigt na het onfortuinlijke vertrek van de voorzitter van NSC Hein Pieper.

De oorspronkelijke theoloog wordt inmiddels gezien als klimaatdeskundige en is tevens dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel. Pieper is ook lid van de EU Mission Board voor klimaatadaptatie en klimaatverandering.

Ondanks zijn vertrek is hij nog lid van NSC en te verwachten is dat zijn gedachtegoed over klimaatverandering een prominente plaats inneemt in het komende verkiezingsprogramma van NSC. Zijn EU Mission Board is erop gericht een bijdrage te leveren aan de Green Deal van Frans Timmermans.

CO2 neutraliteit staat bij de Board voorop en de Europese burger moet voorbereid zijn op een warmer klimaat. ‘Actie is nodig’, zo gaat de klimaat-alarmistische riedel. Pieper zelf kan er ook wat van. Loopt u even mee?

Pieper zou een uitstekend klimaatminister zijn in een te vormen kabinet met NSC. En op klimaatgebied is een deal met het Verenigd Links van Frans Timmermans een voor de hand liggende keuze.

Pieper:

‘De extreme droogte in Europa de laatste jaren, en ook nu, laat zien hoe groot en ook hoe snel er aanpassingen nodig zijn om de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden. De urgentie is groot. Om op de klimaatverandering in te spelen, moeten we ons samen leven op een andere manier gaan vormgeven. Niet alleen in ons land, maar internationaal. Ik draag daar vanuit mijn persoonlijke en bestuurlijke betrokkenheid graag aan bij met mijn kennis en ervaring.’

Pieper eerder:

‘Men is zich er steeds bewuster van dat klimaatverandering al gaande is. We merken het ook lokaal bij Rijn & IJssel door weersomstandigheden, bijvoorbeeld door de twee hele droge zomers die we achter de rug hebben en extreme buien. Ik zet me altijd in om het belang van water bij klimaatverandering te benadrukken: 80% van de klimaatadaptatiemaatregelen heeft namelijk te maken met water.’

Voor hem is het eerder vijf over twaalf dan vijf voor twaalf. Toch kruipt ook de gelovige theoloog in hem naar boven als hij zegt:

‘Ja, maar al die spreadsheets en cijfers maken bestuurders en de taal die ze spreken veel te technocratisch. Big data zijn op zich mooi, maar je moet je altijd afvragen: wat wil ik eigenlijk precies weten als ik begin met meten? Voordat je het weet ben je alleen maar bezig met compliance, of het op papier allemaal wel klopt. Terwijl juist de klimaatcrisis vraagt om een taal waarin de relatie centraal staat in plaats van de ratio. We moeten samen leren zoeken naar het bonum commune, zoals dat in mijn katholieke traditie heet. Het goede voor de gemeenschap.”

Pieper zou een uitstekend klimaatminister zijn in een te vormen kabinet met NSC. En op klimaatgebied is een deal met het Verenigd Links van Frans Timmermans een voor de hand liggende keuze. We moeten het allemaal afwachten, maar deze mogelijkheid ligt in het verschiet. Katholieken onder elkaar.

***

Bronnen, o.a. hier, hier, hier en hier.

***