Video begint in het Spaans, maar gaat over in het Engels.

Door Rypke Zeilmaker.

Hij waarschuwde de regering van de Canarische Eilanden voor het modieuze beleid om lage kwaliteitsbronnen van energie als wind en zon te verplichten.

Met lage kwaliteit-energie en energiebesparing pleeg je een aanslag op welvaart en vrijheid. Wanneer je energiegebruik daalt is dat op langere termijn geen teken van efficiency maar van economische uithongering.

John Constable is directeur van de Renewable Energy Foundation en hij is directeur energie van de sceptische Londense denktank Global Warming Policy Foundation. Het is dus opmerkelijk dat hij niet ‘gecancelled’ werd op Gran Canaria. Want in de hoek van de klimazi’s is Constable een gehaat intellectueel. Het kan een teken zijn dat de Canario’s de zich gaan bezinnen.

  • bij huidig modieus 2030 Agenda-beleid dat inzet op ‘renewables’, oftewel kwalitatief laagwaardige energie, vermoord je op lange termijn je op toerisme en internationaal transport drijvende economie.

Een werkelijk duurzame energiestrategie voor de Canarische Eilanden zou moeten inzetten op LNG en op kernenergie. Beide zijn hoogwaardige brandstoffen in energetische zin; Lage entropie, oftewel geconcentreerd.

Hoge kwaliteit energie maakt de handen vrij voor andere diensten

Het vertrekpunt van Constable is de natuur: je vat een samenleving en economie op in termen van thermodynamica. Je kunt zijn essay The Energy of Nations and the creation of Wealth’ (verwijzing naar The Wealth of Nations van Adam Smith) ook lezen in The Financial Post.

De kernboodschap is daarin het zelfde als bij de Canarios:

But right now, as a matter of urgency, we must reverse the decline in Western energy quality and consumption by ending impoverishing renewable subsidies and clearing the path for fossil fuels and nuclear.

Toying with low-density, thermodynamically incompetent renewables is an indulgence we cannot afford. With the Chinese economy on an energetically sound footing and those in the West not, the world has turned upside down.

The economic consequences of this reversal are serious, the security implications terrifying. Our energy blindness is both costly and dangerous.

Thermodynamica & Entropie als kern
Energie en Welvaart zijn 1. Hoe meer energiegebruik, hoe welvarender een samenleving is. En dat is natuurkundig gezien logisch.

Alle complexe welvarende samenlevingen maar ook ‘het leven’ zelf bestaan ver buiten thermodynamisch evenwicht. (equilibrium). Ze bestaan dus tegen de klippen van verval op, en moeten continue tegen verval knokken om te blijven bestaan. Want entropie (chaos) moet toenemen volgens de tweede hoofdwet van thermodynamica.

Zit je op thermodynamisch evenwicht dan ben je dood, want dat is het enige stabiele evenwicht in de natuur. Hoe dichter bij thermodynamisch evenwicht een samenleving zit, dus hoe MINDER energie ze omzetten en gebruiken, hoe armoediger.

Als voorbeeld van samenlevingen die zich aan de feodale situatie ontworstelen gelden Engeland en Nederland. Zit je in een feodale economie, dan is iedereen voor energiegeneratie afhankelijk van het land. En dus van de landeigenaren. Stap je over op kolen, turf en later olie en gas, dan krijgen die energieproducenten weliswaar ook een machtspositie.

Maar die is onvergelijkbaar met die van de landadel. Vrijheid en diversiteit in beroepen neemt dus ook toe, naarmate je meer energie kunt gebruiken die minder van landoppervlak afhankelijk is.

Calderon Tropical leeft afhankelijk van grillen natuur dicht bij ‘evenwicht’/de dood

Meer energiegebruik = meer welvaart, minder is armoede en de-industrialisatie
Je hebt dus altijd MEER energie nodig om levendiger en welvarender te worden als samenleving, met steeds meer ‘niches’ voor mensen om steeds meer verschillende dingen te doen, buiten ‘overleven’ op een stukje land waar je energie/voedsel uit perst. Komt er meer energie beschikbaar, dan weten mensen daar steeds meer nieuwe dingen mee te doen.

Dus: Het is een slecht teken, wanneer een complexe en welvarende maatschappij steeds minder energie gebruikt. Dat houdt in, dat er sprake moet zijn van welvaartsverlies en verlies van vrijheid.

Wind is de meest laagwaardige energiebron, die nergens in de natuur door organismen voor hun overleving wordt gebruikt. Zon wordt door planten gebruikt en doet ’t ietsje beter. Maar de beste brandstoffen zijn die met de hoogste energiedichtheid, en dan kom je bij fossiel en nucleair.

Constable laat zien dat er mondiaal gezien geen enkele sprake is van een ‘energietransitie’. Het aandeel renewables was in 1971 nog 13 procent, en is nu maar 14,6 procent. Het alarmerende is nu, dat sinds 2005 het totale energiegebruik in Westerse landen, en dan vooral de UK en de EU dramatisch afneemt, in de UK met 22 procent.

Ook een stevige lobby met als insteek: zet het eiland vol …

Jevons Paradox
Zoals Constable stelde, reageerden leden van de Europese Commissie juist euforisch na publicatie van zijn studie ‘Europe’s Green Experiment: A costly failure in unilateral climate policy.’ Ze noemden de trends een teken van eigen succes, en wilden juist meer beleid formuleren om die trend te versterken.

Alsof je een persoon zonder eetlust nog een dieet adviseert om verder af te vallen

Dat je op het niveau van een samenleving minder energie gebruikt, is volgens Constable geen teken van meer efficiency. De negatieve energietrend lijkt eerder veroorzaakt door het kunstmatig duur maken van hoge kwaliteits-energie: Zoals je dat nu ook in Nederland ziet. Het kan eerder een teken zijn van de-industrialisatie.

Centraal in zijn argument is de ‘Jevons Paradox’: Bespaar je elders energie, dan geef je dat op andere vlakken meer uit. Net als bij geld. Je bespaart niet om niks over te willen houden. Je bespaart op bijvoorbeeld je auto, zodat je meer op vliegvakantie kunt.

Bron: John Constable/Universiteit van Hesperides 2023: Een steeds groter deel van je economie gaat weer draaien rond energieproductie

Wat de lobby voor Renewables vooral bereikt is dus een terugkeer naar feodale tijden. Toen werd energie enkel gegenereerd van het land, via de zonne-energie die planten opnamen. Nu ga je daar met zonne-industrie en windindustrie naar terug, lage kwaliteitenergie met hoge entropie.

Rypke Zeilmaker.

Om bijvoorbeeld de helft van alle energiebehoefte van Nederland uit ‘biomassa’ te voorzien – zo rekende de KIVI voor in ‘De Rekening voorbij’- heb je een landoppervlakte van drie maal Nederland nodig. De eigenaren van land, en van de ‘decentrale’ energie-infrastructuur (net als al die oplaadpunten voor elektrische auto’s) krijgen de macht.

Het verhaal dat Constable hield is hier ‘oude koek’, dan wel een preek voor de ouderlingen. Je moet wel erg academisch zijn opgeleid om het bedrog van ‘klimaatbeleid’ niet door te prikken. Dus wat is het ‘nieuws’?

  • Dat Constable bij een regulier instituut nu een podium krijgt om deze 1+1= 2-boodschap te brengen: dat kan een kentering betekenen in decennia kapitaalverbranding voor klimaathysterie. Zoals hij aangeeft, verkeren eilanden in een unieke positie. Ze kunnen een kolossale fout ook relatief vlot bijsturen.

***

Bron ‘Interessante tijden’ hier.

***