Van een onzer correspondenten.

Naast Zeeland met twee grote centrales wordt in diverse provincies, zoals Limburg, Noord-Brabant, Flevoland, Gelderland en Zuid-Holland onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om kernenergie toe te passen. Het gaat dan vooral om SMR’s: Small Modular Reactors. Dat zijn kleine kernreactoren met een standaard ontwerp, die sneller en tegen lagere kosten gebouwd kunnen worden dan een grote kerncentrale zoals in het Zeeuwse dorp Borssele staat. Provincies doen inmiddels een wedloop om als eerste met onderzoeksresulaten te komen.

Overijssel zet nu ook een werkgroep op die onderzoek gaat doen naar de mogelijkheid om kernenergie te produceren in de provincie. Een motie van JA21 en Forum voor Democratie kreeg in de Provinciale Staten een nipte meerderheid (24-23). BBB, de grootste coalitiepartij met zeventien zetels, stemde voor.

De zogeheten taskforce moet volgens de initiatiefnemers bestaan uit ‘een goede en evenwichtige vertegenwoordiging van stakeholders’ en voor 1 april 2024 zijn opgericht. De werkgroep krijgt als opdracht om te onderzoeken hoe Overijssel een voortrekkersrol kan nemen in het toepassen van kernenergie. Volgens fractievoorzitter Fred Kerkhof van JA21 is de provincie Overijssel op dit moment ‘te afwachtend’ en neemt het ‘een terughoudende houding aan’ als het gaat om kernenergie.

De Friese Staten willen tevens dat wordt onderzocht waar in de provincie zo’n kleine kerncentrale kan komen te staan.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft voor komend jaar 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van SMR’s. Provincies kunnen aanspraak maken op een deel van dat bedrag. In zowel Overijssel als Friesland werd woensdagavond j.l. een voorstel van JA21 aangenomen om een aanvraag te doen.

De provincie Zuid-Holland heeft zo’n locatie-onderzoek eveneens in voorbereiding. ‘Het zit in de pioniersfase’, aldus gedeputeerde Berend Potjer (GroenLinks, VL), die daarmee een afspraak uit het coalitieakkoord uitvoert.

‘We trekken samen op met andere provincies en delen de kennis.’

In de Zuid-Hollandse Staten was geen meerderheid (11-44) voor het JA21-voorstel om te proberen een deel van de 10 miljoen euro binnen te halen.

***

Bron o.a. hier.

***