Acht hoogleraren beweren in het SvD (Svenska Dagbladet) Debat van 16 november dat windenergie goedkoper is dan kernenergie.

We hebben de investeringskosten van kernenergie vergeleken met de kosten van windenergie op zee op basis van voltooide projecten met vergelijkbaar vermogen

Een paar jaar geleden kostte een nieuwe Zuid-Koreaanse kerncentrale van 1400 MW, gebouwd in de Verenigde Arabische Emiraten, 60 miljard SEK.

Rond dezelfde tijd kostte het equivalente effect van offshore windenergie in Groot-Brittannië 70 miljard SEK.

Omdat de kerncentrale minimaal 3 keer zo lang meegaat als de windenergiecentrale, kunnen er tijdens de levensduur van de kerncentrale drie nieuwe generaties windenergie worden gebouwd, namelijk 3 x 70 = 210 miljard kronen (grof berekend, vaste prijzen, geen rente, geen inflatie).

De kerncentrale produceert ongeveer twee keer zoveel elektriciteit per geïnstalleerde megawatt als de windenergiecentrale, omdat de kerncentrale de hele tijd op vol vermogen draait, terwijl windenergie op zee ongeveer de helft van het maximale vermogen produceert, omdat er de hele tijd geen wind is.

Voor een vergelijkbare elektriciteitsproductie is dus het dubbele van het geïnstalleerde vermogen aan windenergie nodig, namelijk 2 x 210 = 420 miljard kronen.

Het vergt daarom 420/60 = 7 keer zoveel investeringen in windenergie als in kernenergie, exclusief systeemkosten.

De systeemkosten zijn hoger voor windenergie dan voor kernenergie, dus een redelijke verhouding is dat windenergie acht tot tien keer zoveel investeringen vergt als kernenergie.

Met de inkomsten uit de verkoop van elektriciteit heeft de kerncentrale de investering in minder dan tien jaar terugverdiend. Met dezelfde berekening duurt het minstens 120 jaar voordat het windenergieproject de investering heeft terugverdiend, en na 15 tot 20 jaar in bedrijf zijn de windturbines allang gesloopt en hebben de belastingbetalers moeten betalen voor de ontmanteling en het herstel. Als alternatief blijven de windturbines als begraafplaatsen op zee met gesloten windturbines.

Als het tenslotte waait, kunnen alle windturbines elektriciteit leveren, en dan zakt de prijs naar een dieptepunt. Als het niet waait, gaat de elektriciteitsprijs omhoog, maar dan kan de windenergie niet leveren. Met andere woorden: windenergie is een bedrijfstak met gegarandeerd verlies, dat steeds groter wordt naarmate we meer windenergie bouwen, en faillissement is een gegarandeerde uitkomst.

***

Per-Olof Eriksson. Voormalig CEO Sandvik A, voormalig voorzitter Svenska Kraftnät.

Peter Mellberg Civiling. Elektrisch systeem.

Karl-David Sundberg. Voormalig CEO SKF Steel AB.

Leif Östling. Voormalig CEO Scania AB, voorzitter van de Commissie voor Belastingvoordeel.

***

Bron: Svenska Dagbladet hier.

***