Foto Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

In tien Europese landen is de verkoop van warmtepompen in het derde kwartaal van 2023 fors gedaald. Dit blijkt uit data van de European Heat Pump Association, die voor de betreffende landen de markttrend in kaart heeft gebracht. Gemiddeld werden er 14% minder warmtepompen verkocht dan in het derde kwartaal van 2022. Nederland is een van de twee uitzonderingen waarbij nog sprake was van groei.

Bij de tien landen waarover de EHPA data heeft gepubliceerd, valt met name de daling in verkoop in Denemarken (-56%) en Finland (-66%) op. In twee landen werden in het derde kwartaal nog wel meer warmtepompen verkocht dan in dezelfde periode in 2022: Duitsland (+60%) en Nederland (+25%). In beide gevallen is echter ook sprake van een flinke afzwakking in de groeipercentages ten opzichte van de eerste twee kwartalen van 2023.

Of er redenen zijn waarom de markttrend in Nederland wat milder lijkt te verlopen, is onbekend. Wellicht speelt de Nederlandse verhouding in energiebelasting tussen gas en stroom een rol; die lijkt iets warmtepompvriendelijker dan in veel andere Europese landen, aldus het vakblad.

Decarbonisatie-doelstellingen in gevaar

Voor bijna alle onderzochte Europese landen geldt dat de daling in de verkoop komt na een goed eerste half jaar. Dat dit nu lijkt omgebogen, is volgens de EHPA ‘een verontrustende trend die het behalen van de decarbonisatie-doelstellingen van Europa in gevaar brengt’. Volgens de vereniging zet deze ontwikkeling ook de 7 miljard euro aan investeringen op het spel die eerder door warmtepompfabrikanten zijn aangekondigd voor de bouw en uitbreiding van productiefaciliteiten. Die investeringsplannen waren een reactie op de fors toenemende vraag in met name 2022.

De daling is volgens de associatie ook te wijten aan de dalende gasprijs, terwijl de prijs van elektriciteit onveranderd blijft. Daardoor worden warmtepompen financieel minder aantrekkelijk.

***

Zie voor het hele, meer uitgebreide artikel, hier.

***