King Charles. Foto: Shutterstock.

Het is een gulden regel van het moderne koningschap dat de vorst boven de pertijen staat en zich onthoudt van politiek controversiële uitspraken. Maar Koning Charles is dermate geobsedeerd door de vermeende nakende klimaatcatastrofe dat hij deze regel aan zijn laars lapt.

Door Chris Morrison.

Het kon erger zijn. Koning Charles had het woestijnpodium kunnen bestijgen en kunnen verklaren dat we nog maar 96 maanden hadden om een “onherstelbare ineenstorting van het klimaat en het ecosysteem” te voorkomen. Maar dat was de Charles van 2009, die ons deelgenoot maakte van zijn  pseudo-wetenschappelijke inzichten. Tegenwoordig gaat het allemaal over slecht weer en ongedefinieerde “tipping points”. De man is nu koning, en op de COP 28 distantieerde hij zich van zijn ongemakkelijke politiek-neutrale constitutionele rol, hulde zich in pseudowetenschap à la The Guardian en had een harde boodschap voor de armen, die gedwongen zullen worden te betalen voor de collectivistische waanzin die het Net Zero-project is.

Koning Charles is een misantroop, geen vriend van de mensheid. Tijdens zijn toespraak op de COP28 zei hij: “De aarde is niet van ons, wij zijn van de aarde.” Zoals veel elitairen die jhun plek kennen, lijkt hij de impact die mensen op de planeet hebben te verafschuwen. Hij vertoont, helaas op het wereldtoneel, een snobistische minachting voor het kapitalisme – wat vroeger in Britse aristocratische kringen werd afgedaan als ‘handel’. Deze kapitalistische trend van de afgelopen 200 jaar heeft de kracht van natuurlijke koolwaterstoffen aangewend om miljarden mensen naar een levens- en gezondheidsstandaard te brengen die voor voorgaande generaties ondenkbaar was. In 2009 zei Charles dat we ons het consumentisme niet langer kunnen veroorloven en dat het “tijdperk van het gemak” voorbij was.

Voor de nieuwe Britse koning hoeft dat nauwelijks te worden nageleefd. Hij leidt een leven zonder financiële zorgen, waarbij kosten noch moeite worden gespaard om al zijn comfort te garanderen. Bij zijn troonsbestijging breidde hij zijn paleisportfolio aanzienlijk ut. Om zijn Net Zero-fantasieën te verspreiden, heeft hij een vloot auto’s, privévliegtuigen en zelfs een persoonlijke trein tot zijn beschikking. Hij gebruikt deze om op te roepen tot ‘transformatieve actie’ om de planeet te redden. In zijn COP 28-toespraak riep hij op tot herstel van de natuur, de noodzaak van duurzame landbouw en samenwerking tussen de publieke en private sector.

Er zijn maar weinig oproepen die een meer politieke toon kunnen hebben. Het herstel van de natuur en duurzame landbouw staan voor een grotendeels vleesvrij dieet en een enorme reductie van stikstofkunstmest. Vooral dit laatste zal tot wereldwijde hongersnood leiden. COP 28 lijkt op het punt om nieuwe voedsel- en landbouwbeperkingen aan te kondigen met behulp van de tactiek van het demoniseren van methaan, een gas dat door dieren en mensen wordt uitgestoten en dat vanwege een zeer korte levenscyclus nauwelijks meetbaar is in de atmosfeer.

Telkens wanneer het onderwerp ‘samenwerking’ tussen de publieke en de private sector ter sprake komt, wordt er onmiddellijk aan de slag gegaan om de kosten te verdelen – een signaal van een grote overdracht van geld van productieve industrieën naar onproductieve en inferieure groene actviteiten.

Op een gegeven moment in zijn COP-toespraak begaf koning Charles zich op het terrein van de pure propaganda en beweerde dat “we zien dat er alarmerende omslagpunten worden bereikt”. Er werd geen bewijs geleverd om deze bewering te rechtvaardigen, vaak verkondigd door klimaatextremisten die gemodelleerde gegevens gebruiken. Sterker nog, hij verwees niet eens naar een werkelijke ‘tipping’-gebeurtenis die is bereikt. Veel wetenschappers zijn tot de conclusie gekomen dat slechte of extreme weersomstandigheden niet erger zijn dan in het nabije verleden. Veel categorieën natuurrampen, zoals overstromingen, droogtes en de productiviteit van ecosystemen, “laten geen duidelijke positieve trend van extreme gebeurtenissen zien”, merkt een groep van vier Italiaanse wetenschappers op. Ze beweren dat uit de gegevens blijkt dat er geen sprake is van een ‘klimaatcrisis’.

Geen van deze feiten lijkt van belang te zijn voor een politieke koning, die, als een vastgelopen Guardian-gramafoonplaat, maar doorgaat met verzonnen emotionele verhalen over het naderende klimaatarmageddon. Op een gegeven moment verwees hij naar herhaalde cyclonen die kwetsbare eilanden teisteren, iets wat cyclonen altijd hebben gedaan.

De Koning kan altijd verwijzen naar individuele stormen, maar er is voldoende bewijs dat aantoont dat de frequentie van orkanen en cyclonen samen met de intensiteit, weinig is veranderd ten opzichte van de recente historische gegevens, zoals de bovenstaande grafiek laat zien.

Bosbranden zijn onzin als het gaat om het aanwakkeren van klimaathysterie, niet in de laatste plaats omdat het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering van de VN opmerkt dat de meeste branden door mensen worden veroorzaakt. ‘Menselijke activiteiten zijn de dominante oorzaak geworden’, merkt het rapport op. Maar als er politiek Net Zero-werk moet worden verricht, negeert de koning het bewijsmateriaal maar al te graag. Net als veel andere landen heeft Canada dit jaar te maken gehad met de ergste bosbranden sinds een eeuw, zei hij.

Ondanks alle menselijke betrokkenheid toont de bovenstaande grafiek de geleidelijke afname van de mondiale CO2-uitstoot als gevolg van bosbranden in de afgelopen decennia. In feite is het bijna onmogelijk om bosbranden aan veranderingen in het klimaat toe te schrijven, omdat er zoveel andere factoren, zoals brandstichting en landbeheer, een rol spelen.

Chris Morrison.

Net Zero wordt in snel tempo de dominante politieke kwestie van deze tijd. Het voor de hand liggende collectivistische karakter ervan krijgt steun van veelal deelbelangen in de samenleving. Het heeft geen noemenswaardige steun vanuit de basis, omdat het tot doel heeft de menselijke levensstijl en welvaart te beperken op een schaal die nog nooit eerder in de geschiedenis is vertoond. Het arratief is doordrenkt van junk science, onjuiste statistieken en computermodellen.

Wijlen koningin Elizabeth heeft zich in haar oneindige wijsheid altijd verre gehouden van dit soort uitspraken.

***

Chris Morrison is de milieuredacteur van de Daily Sceptic.

***

Bron: The Daily Sceptic

***