Hendrik Lorentz, Nederlands natuurkundige en Nobelprijswinnaar.

Door Jos van den Bergh.

Deze open brief aan de ministers van Onderwijs spreekt boekdelen over hoe er gedacht wordt in Nederland over natuurkundeonderwijs waardoor er zoveel onzin de wereld in geslingerd wordt als het over energie of klimaat gaat.

***

Open brief aan de ministers van Onderwijs van de Natuurkundedocenten van het jaar 2005-2023

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap t.a.v. minister Paul en minister Dijkgraaf

Beste ministers van en voor onderwijs,

5 april 2024

Op uw ministerie zijn de gebeeldhouwde hoofden van de 18 Nederlandse Nobelprijs- winnaars, Van Lorentz tot Imbens, te bewonderen. Het overgrote deel van deze prijzen is gewonnen in de bètawetenschappen en daarvan weer de meerderheid in de natuurkunde. Al deze laureaten hebben zelf excellent natuurkundeonderwijs gehad. Allen zijn op hun middelbare school ondergedompeld geweest in de prachtige wereld van de fysica.

Op dit moment houden landelijke commissies zich bezig met de curriculumvernieuwing van het voortgezet onderwijs. Deze vernieuwing is noodzakelijk, want onze leerlingen moeten een goede aansluiting krijgen op de uitdagingen die ze in onze huidige samenleving tegen gaan komen. En ze hebben recht op onderwijs dat een eerlijke kans biedt aan alle kinderen, ongeacht afkomst, religie of sociaaleconomische status.

Maar één van de consequenties van de huidige vernieuwingsplannen is dat er stevig gesneden gaat worden in het natuurkundeonderwijs in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. In de huidige plannen komt dit neer op 18% minder uren op het vwo en maar liefst 30% minder uren op de havo. Hierbij is het nog niet duidelijk welke onderwerpen of vaardigheden gedeeltelijk of geheel worden geschrapt.

Dit is tegenstrijdig met de constatering dat wij, als samenleving, voor enorme uitdagingen staan, die wetenschappelijk en technologisch van aard zijn. Denk aan de energietransitie, de stikstofproblematiek, de uitdagingen rondom klimaatverandering, de voedingsindustrie en het draaiend houden van onze gezondheidszorg.

Er zijn veel innovaties nodig voor deze maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. En om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden heeft de arbeidsmarkt de komende jaren juist veel creatieve, goed opgeleide technische mensen nodig.

Van de kundige en gemotiveerde mbo-professional tot aan de Nobelprijswinnaars van de toekomst. Mensen die beschikken over een probleemoplossend vermogen, die getraind zijn in het uitvoeren van goed onderzoek, die analytisch sterk zijn en wetenschappelijk onderlegd, zowel binnen als buiten het gebied van de natuurkunde. Mensen met een kritische en innovatieve blik. En natuurkunde is bij uitstek het vak waarin leerlingen deze kennis en vaardigheden aangeleerd krijgen.

Einstein en Lorentz.

Wij, Natuurkundedocenten van het Jaar, zijn bezorgd. Bezorgd over de voorgenomen ontwikkelingen en vooral bezorgd over de afname van het aantal uren natuurkunde en daarmee de inhoud en kwaliteit van het natuurkundeonderwijs op de middelbare school en de aansluiting daarvan op het vervolgonderwijs.

Via deze brief verzoeken we u om ons toe te lichten hoe de kwaliteit en het niveau van ons natuurkundeonderwijs geborgd wordt na invoering van deze curriculumvernieuwing, en hoe deze voorziene afname in het natuurkundeonderwijs past in de maatschappelijke roep om en noodzaak voor meer technisch opgeleide mensen.

Wij zijn uiteraard beschikbaar voor een gesprek.

Met vriendelijke groet,

Natuurkundedocenten van het Jaar:

Erik van de Leur (2023)

Govert Jan de With (2022)

Arjan van der Meij (2021)

Martijn Leensen (2020)

Hans Bruning (2017)

Leo van Dijk (2015)

Jan van Riswick (2014)

Paul de Haas (2014)

Annette de Boer-Arts (2013)

Arjan Pruim (2011)

Giuseppe Salvati (2010)

Kirsten Stadermann (2009)

Bart van Dalen (2008)

Kees Hooyman (2007)

Benno Berendsen (2005)

***