Over Tjerk Veenstra

Tjerk Veenstra (1951) Na zijn HBS-B studeerde hij Milieuhygiëne aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen met als hoofdvak luchtverontreiniging. Overige interessante vakken waren naast biologie, biochemie, organische chemie ook ecologie en meteorologie Als eerst ging hij werken bij de gemeente Oss in een nieuwe opgerichte afdeling Milieutechniek, waar hij zich bezig hield met luchtverontreiniging van de industrie en 1981 een van de eerst gevallen van ernstige bodemvervuiling. Daarna werkte hij bij de Provincie Drenthe op het gebied van bodemsanering. In 1986 stapte hij over naar Gasunie als milieu- en veiligheidskundige. In die periode volgde hij de opleiding Master of Safety, Health and Environment (MoSHE) op de TU Delft en de opleiding Stralingshygiëne bij het NRG in Petten. In de loop der tijd was hij lid of voorzitter van diverse internationale commissies en werkgroepen op het gebied van aardgas en de relatie met veiligheid en milieu. Ook nam hij deel aan (inter)nationale projecten zoals aardgastransport in Oekraïne en Rusland en Europese en veiligheidsaspecten van CO2 transport. Sinds zijn pensionering in 2015 bestudeert hij met zijn natuurwetenschappelijke achtergrond de zin en onzin in het klimaatdebat

Elektrisch rijden klimaatneutraal ? Twee praktijkvoorbeelden

Volkswagen ID3 Een bijdrage van Tjerk Veenstra. In een recent artikel van Guus Berkhout op Climategate op 21 september zegt hij o.a. dat objectieve publieksvoorlichting pijnlijk tekort schiet met betrekking tot elektrisch rijden. Hiervan was ik ook al overtuigd en beschrijf ik hieronder twee praktijkvoorbeelden: De nieuwe elektrische ID3 van VW en de [...]

Door |5 oktober 2020|170 Reacties

Risico en risicoperceptie

Een bijdrage van Tjerk Veenstra. In berichten over milieuverontreinigingen worden de effecten van gevaarlijke stoffen vaak 'giftig' genoemd en potentieel gevaarlijke gebeurtenissen worden vaak erg overtrokken. Of het nu gaat over verzuring, gat in de ozonlaag, asbest, dioxine en bodemverontreiniging in het verleden of tegenwoordig over rubber in kunstgras, stikstof (NOx, NH3), fijnstof, PFAS, aardbevingen [...]

Door |2 februari 2020|25 Reacties

Bestaat er een mondiale gemiddelde temperatuur?

Leonardo da Vinci. Een bijdrage van Tjerk Veenstra. In de hele klimaatdiscussie staat de berekende mondiale gemiddelde temperatuurstijging van 1,5 en 2,0 ℃ in 2050 centraal. Het wereldwijde klimaatbeleid en de uitgaven van multi-miljarden euro’s/dollars zijn erop gebaseerd om die temperatuurstijging te beperken of zelfs teniet te doen door de CO2-reductie. Alhoewel het KNMI [...]

Door |18 januari 2020|114 Reacties

Nepnieuws door milieuorganisatie

Een gastbijdrage van Tjerk Veenstra. In een eerdere bijdrage 'Omgekeerde bewijslast: is CO2 schuldig' heb ik al gewezen op het gebruik van niet bewezen feiten door Urgenda in het klimaatproces. In een strafproces moeten feiten naar voren komen die boven alle gerede twijfel zijn. Dat was in de Urgenda zaak niet het geval. Zo stelde de nationale [...]

Door |6 februari 2019|103 Reacties

Kosten van energie en van CO2-reductie bij huishoudens

Een gastbijdrage van Tjerk Veenstra. Minister Wiebes verklaarde bij het klimaatakkoord: Als wij gezinnen met hoge rekeningen gaan verrassen, dan gaat het niet lukken. Betaalbaarheid en haalbaarheid voor huishoudens. Woonlastenneutraliteit is het uitgangspunt. Nu ik de energietarieven voor 2019 van Essent heb ontvangen, ben ik naar aanleiding daarvan even gaan rekenen. Ik heb daarbij gerekend [...]

Door |26 januari 2019|63 Reacties