Klimaatreligie drijft op ‘Aarde’-verering en occultisme

...als ze zo al zieltjes moeten winnen...de loge van Leeuwarden In mijn blog over de Twijfelbrigade-complottheorie van klimaat-consultant Jan Paul van Soest opperde ik al : geld kan Van Soest zijn hoofdmotief niet zijn. 'Bewustzijns-verandering' speelt ook een grote rol binnen groen-globalistische kringen. Dus dikke kans dat Van Soest vrijmetselaar is, of iets gnostisch, theosofisch, [...]

Door |26 juni 2017|8 Reacties

Week van de invasieve bureaucraten en milieuclubs

Reuzenbalsemien, springbalsemien uit Azie langs de Lek. een fantastische drachtplant voor bijen. Er zijn meer ongewenste bureaucraten dan er ongewenste soorten zijn Zelfs Geen Stijl besteedt aandacht aan 'natuur', omdat het de week is van de Invasieve Exoten. Wat is dat? Boventallig bureauvlees als Henk Groenewoud van het Team Soorten van de directie [...]

Door |19 juni 2017|4 Reacties