Week van de invasieve bureaucraten en milieuclubs

Reuzenbalsemien, springbalsemien uit Azie langs de Lek. een fantastische drachtplant voor bijen. Er zijn meer ongewenste bureaucraten dan er ongewenste soorten zijn

Reuzenbalsemien, springbalsemien uit Azie langs de Lek. een fantastische drachtplant voor bijen. Er zijn meer ongewenste bureaucraten dan er ongewenste soorten zijn

Zelfs Geen Stijl besteedt aandacht aan ‘natuur’, omdat het de week is van de Invasieve Exoten. Wat is dat?

Boventallig bureauvlees als Henk Groenewoud van het Team Soorten van de directie Bureau-diversiteit van het Ministerie van Economische Zaken… moet ons van Brussel een probleem aanpraten. ‘Invasieve Exoten’, een dodenlijst van 33 merendeels onschuldige plant- en diersoorten die ausgerottet moeten omdat ze hier niet ‘horen’ volgens de mensen die Jesse Klaver stemmen.

Een exoot is een dier, niet van hier die ons geen 300 duizend euro per stuk kost, zoals ongewenste menselijke exoten. Hun grootste zonde is dat zij het natuurbeeld falsificeren van de orthodoxe milieubeweging met haar broos vaatwerk-natuur van bedreigde soortjes die het altijd ‘vroeger’ beter deden. Deze exoten doen het spontaan en uit zichzelf goed zonder enige hulp.

En dat mag natuurlijk niet zo zijn.

Clubs als Birdlife International (3-4 ton euro EU-subsidie per jaar ‘operating grant’) van Fred Wouters (Fondsenbescherming Nederland uit Zeist) willen die lijst met honderden soorten uitbreiden. Gewoon, omdat ze vervelend willen doen. Zo zijn dat soort mensen nu eenmaal. Helaas.

Koolzaad mag ook niet als 'echte' natuur meetellen, maar bijen tanken zich er vol mee

Koolzaad mag ook niet als ‘echte’ natuur meetellen, maar bijen tanken zich er vol mee

Planten en vogels die voor de volksgezondheid geen enkel gevaar vormen moeten dan toch voor miljoenen euro’s lastenverzwaring verwijderd.

Straks krijg je zelfs de plicht voor terrein-eigenaren, dat die bijvoorbeeld ook reuzen-berenklauwen moeten verwijderen. Terwijl die berenklauwen al sinds mijn jeugd overal groeien, en gewoon dekking bieden aan inheemse soorten als zingende nachtegaaltjes.  Of reuzenbalsemien moet ‘ausgerottet’: een plant waar bijen op afstormen om bij te tanken.

En bijen, daar bestaat weer apart beleid voor.Zo krijg je dus dat je uit naam van ‘exoten’-beleid planten moet uitroeien, terwijl je zo voor die bijen dus een voedselbron wegneemt. Maar dat is weer een ander beleidsbordje.

Ook zijn veel inheemse soorten veel schadelijker dan die paar uitheemse. Neem de wesp, die mensen in augustus terroriseert op terrasjes. Of de grauwe ganzen en andere ganzen die jaarlijks miljoenenschade geven aan graslanden. Zelfs kool- en pimpelmezen geven jaarlijks tonnen tot miljoenen euro’s schade bij de fruitteelt. Er is geen enkele exoot die daar ook maar in de verste verte bij in de buurt komt.

Voor Elsevier schreef ik afgelopen jaar al over die exoten-soap, waar Groenewoud en zijn bureaucraten al miljoenen euro’s aan verspilden. Het probleem zit niet bij de natuur maar bij de mensen die beweren voor natuur op te komen. In Ecomodernisme, het Nieuwe denken over groen en groei, bied ik al vele alternatieven aan die ons de negatieve energie van dit soort beleid besparen..

Een voorbeeld van een positief alternatief geef ik vandaag al op mijn eigen weblog Interessante Tijden, het Floron-project Mijn Berm Bloeit.   Kan dit nu eindelijk eens ophouden? Soms lijkt het doel van natuurbeleid ook die laatste liefhebber de natuur uit te jagen. Alsof ze de bevolking willen ophitsen tegen natuur, via papieren pesterijtjes.

Door | 2017-06-19T13:29:26+00:00 19 juni 2017|4 Reacties

4 Reacties

 1. dwk 19 juni 2017 om 14:20- Antwoorden

  “Deze exoten doen het spontaan en uit zichzelf goed zonder enige hulp.”

  Vandaar ook dat de vluchtelingenbranche niet zo veel trek heeft in selectie aan de poort zoals Jan van de Beek met goede argumenten bepleit.
  Stel je voor; je zou maar mensen binnen halen die snel op eigen benen kunnen staan en een positieve bijdrage leveren aan de ontvangende samenleving.

  Voor je het weet is je collectebus leeg.

 2. dwk 19 juni 2017 om 14:26- Antwoorden

  Ik vind trouwens dat je de mensen het zgn. WTF filmpje invasieve exoten
  https://www.youtube.com/watch?v=LPgTLGsLFRg niet mag onthouden.

  Er moet tenslotte ook nog een beetje gelachen worden in het leven.

  Stop platvorm invasieve malloten!

 3. Cornelis van den Berg 19 juni 2017 om 15:53- Antwoorden

  Klopt het gerucht dat Groenewoud een exoot is?

 4. Erik 19 juni 2017 om 20:26- Antwoorden

  Groenewoud, is dat echt zijn naam?

Geef een reactie