Joe Biden & John Kerry: de Peppie en Kokkie van het Amerikaanse klimaatbeleid

Van een onzer correspondenten. Als het niet zo triest was zou men er ook nog van schuddebuiken: Biden en Kerry zijn alleen nog maar geloofwaardig op het terrein van klimaatbeleid als komisch duo. Terwijl Biden naarstig op zoek is naar olie en andere fossiele vormen van energie, stelde Kerry deze week dat landen geen fossiele energie nodig [...]