Schotse liefde voor bomen

Van een onzer correspondenten. Schotten houden van bomen, veel meer dan wij doen. Er is hier te lande nog wel eens een oude prinses die met bomen praat, maar dat krijgt geen grote navolging. De Schotten weten al veel langer dat er veel meer is tussen mens en boom maar doen daar niet zweverig over. [...]