Klacht wegens smaad – Delta geeft geen sjoege

Onderwerp: Smaad jegens website Climategate.nl. Aan: De Commissie Wetenschappelijke Integriteit TU Delft. 31 januari 2022. L.S. Hierbij vraag ik uw aandacht voor een smadelijke passage in een artikel van de hand van Mels Habold, gepubliceerd in Delta van 26 januari 2022, onder de titel: 'Delta, geef complotdenken geen kans.' De gewraakte passage is de volgende: [...]