Gender + Klimaatverandering = Subsidie

Foto: Atria. Van een onze correspondenten. Atria, het instituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis kan aan de slag als het om klimaatverandering en gender gaat. Men heeft de subsidie van het ministerie van OCW binnen voor het omvangrijke project ‘Onderzoek gender en klimaat.’ Bij de volgende jaarcijfers zal duidelijk worden om hoeveel geld het [...]