Foto: Atria.

Van een onze correspondenten.

Atria, het instituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis kan aan de slag als het om klimaatverandering en gender gaat. Men heeft de subsidie van het ministerie van OCW binnen voor het omvangrijke project ‘Onderzoek gender en klimaat.’ Bij de volgende jaarcijfers zal duidelijk worden om hoeveel geld het precies gaat.

Volgens het instituut maken vrouwen nog te weinig deel uit van de aanpak van de klimaatcrisis: ze zijn ondervertegenwoordigd in de energiesector. Het aandeel vrouwen in de energietransitie is op dit moment nog maar 22%. Vrouwen en meisjes ervaren het verband tussen klimaatverandering en veiligheid / sociaaleconomische stabiliteit op directe en diepgaande manieren, aldus het rapport.

Ook is er meer ‘energiearmoede’ onder vrouwen. De studie geeft aan – het is een verkenning – dat er grote verschillen zijn tussen mannen en vrouwen hoe energie en water wordt gebruikt, wie dit gebruikt en hoe ‘we’ toegang hebben tot onze hulpbronnen. Het rapport over ‘waterarmoede’:

‘Nederland is een rijk land, gekenmerkt door de ruimschootse aanwezigheid van water. Wanneer het gaat over ‘waterarmoede’ is Nederland misschien dus niet het eerste land waaraan gedacht wordt. Toch betekent dit niet dat een fenomeen als waterarmoede hier niet voor kan komen. Want ondanks het feit dat alle inwoners van Nederland op grond van de Drinkwaterwet (art. 8) recht hebben op de levering van water, kan een situatie waarin een huishouden niet in staat is de waterrekening te voldoen in theorie leiden tot twee situaties: (1) betalingsachterstanden, met in het uiterste geval een afsluiting van drinkwater tot gevolg; of (2) het (extreem) proberen te besparen van water in huis om de rekening zo laag mogelijk te houden.’

Op nationaal niveau ontbreekt, volgens de wetenschappers, de samenhang tussen ‘gendergelijkheidsbeleid’ en klimaatbeleid. Tijdens een expertmeeting is daarom gepleit voor meer ‘gendersensitief’ onderzoek naar de impact van klimaatverandering in Nederland, om op basis daarvan passende oplossingen aan te kunnen dragen. Met stelt verder dat:

‘De Europese Commissie moet gendermainstreaming systematisch toepassen in groene budgettering en belastingen door benchmarks en indicatoren voor gendergelijkheid te ontwikkelen als onderdeel van de scorekaart die tegen het einde van het jaar zal worden afgerond om toezicht te houden op de uitvoering van nationale herstelplannen.’

Bij het erkennen van het belang van ‘genderrelaties’, de sociaal geconstrueerde relatie tussen mannen en vrouwen, verschoof de focus naar ‘gendermainstreaming’. In de afgelopen tien jaar erkennen ‘discoursen over sociale inclusie’ ‘intersectionaliteit’, die verder gaat dan het ‘binaire’ onderscheid tussen mannen en vrouwen. Het gaat van ‘genderblind’ naar ‘gendertransformatief.’ Klimaatverandering speelt daarbij een rol.

Voor iedereen die het lijvige rapport over de impact van klimaatverandering op gender (en vice versa) nader wil bestuderen, zie hier.

Bij Atria werken 24 vrouwen en 2 mannen.

***