Hernieuwbare energiebronnen worden geconfronteerd met een ‘instorting in Enron-stijl’, zegt durfkapitalist – duurzaamheid is een vies woord geworden

Jo Nova. Door Jo Nova. Het nieuws verspreidt zich over de vreselijke resultaten in het derde kwartaal op het gebied van wind- en zonne-energie en elektrische voertuigen. Morningstar constateerde dat er in het afgelopen kwartaal zo’n 14 miljard dollar uit de duurzaamheidsfondsen is verdwenen, nog voordat de sombere resultaten bekend werden gemaakt. Dit [...]

Door |25 november 2023|66 Reacties

Hernieuwbare energie leidt tot vernietiging van natuur

Foto: Shutterstock. Door Hans Wolkers. De geplande energietransitie naar ‘hernieuwbare’ energie, zoals wind, zon en biomassa, zal leiden tot substantiële schade aan ecosystemen wereldwijd. Een studie, gepubliceerd in Nature (1) vergeleek het landgebruik van de belangrijkste energiesystemen en concludeerde dat de grootschalige inzet van ‘renewables’ om ‘net-zero’ te bereiken, onvermijdelijk zal leiden tot [...]

Door |26 april 2023|28 Reacties

Hoe een vals modewoord de samenleving misleidt

Door Dagmar Jestrzemski. Vertaling: Martien de Wit. De omschakeling naar 'hernieuwbare energieën' moet de planeet redden van een catastrofe, wordt overal gezegd. Maar zulke energieën bestaan niet, stellen wetenschappers. In februari vorig jaar ging de Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) in op een luisteraarsvraag die waarschijnlijk bij velen op de lippen brandt: Waarom wordt de onnauwkeurige term [...]

Door |23 februari 2023|29 Reacties

Het dilemma van de energieopslag

Door Francis Menton Vertaling: Martien de Wit. In een nieuw rapport van de Global Warming Policy Foundation (GWPF) wordt gewaarschuwd dat het beleid inzake hernieuwbare energie, dat overal ter wereld wordt gevoerd, volstrekt onrealistisch is. Dat komt omdat voor netten die alleen uit 'hernieuwbare' energie bestaan grote hoeveelheden elektriciteitsopslag nodig zijn om ze levensvatbaar te [...]

Door |14 december 2022|65 Reacties

Haalbaar? Betaalbaar?

Foto: Shutterstock. Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Hoe zit het nu met al die ambitieuze elektriciteitstransitie- en al die andere planeet reddende plannen? Nederland moet dit, Nederland moet dat. Allemaal tot uw dienst, maar hoe haalbaar en betaalbaar zijn al die ambities? Jetten wil de woorden haalbaar en betaalbaar niet meer horen. [...]

Door |27 juli 2022|36 Reacties