Iedereen zijn eigen tornado ?

Van een onzer correspondenten. De tornado die dit weekend Kentucky trof, heeft zijn spreekwoordelijke neerslag ook in de pers. Brengt men de ramp in relatie met klimaatverandering? Een overzichtje. Loopt u even mee? De New York Post is klip en klaar: Trap niet in de pseudowetenschappelijke hype over tornado’s en klimaatverandering. Tot president Joe Biden [...]