Kerstoverdenking 2022

Van een onzer correspondenten. Mijn vrouw kreeg deze week, na eerder vier uur wachten op de ANWB in de vrieskou, ineens een bloemenman aan de deur die haar een prachtig boeket gaf met daarin een excuusbrief van de ANWB. Een instituut als de ANWB heeft de tijdgeest door. Zelfs als je vijf miljoen leden hebt, [...]