En zo kruipen we langzaam naar een planeconomie

Cartoon: Mirjam Vissers. Ed Nijpels: Veel meer greep op grondstoffen in Nederland om klimaat te redden. Van een onzer correspondenten. Onder leiding van Ed Nijpels (VVD) heeft de commissie Duurzame Ontwikkeling van de SER deze week een rapport uitgebracht over de grondstoffen in Nederland. Men wil komen tot een verstrengeling van het klimaat- [...]