Consuwijzer bevestigt: ‘Autoriteit Consument en Markt (ACM) stuurde u voor niets naar ons toe’

Consuwijzer: een burgerwerend orgaan dat ons bij bevoegde ambtenaren vandaan moet houden, die hun tijd beter aan de koffie-automaat kunnen besteden en 16 weken vakantiedagen dan doen waarvoor ze zijn: als dienstverlener betaald door burgers Je weet dat onze overheid een autistische oester is die vreest melaats te worden van betekenisvolle dienstverlening aan hen [...]