Rob Jetten, Sandor, Niels, Esther, Ernst-Paul of Kimberley: wie het weet mag het zeggen

Rob Jetten. Foto: Shutterstock. Van een onzer correspondenten. Je kunt natuurlijk op elke slak zout leggen, maar dat Klimaat- en Energieminister Rob Jetten (D’66) niet het verschil weet tussen C02 en Stikstof is een blunder van jewelste. En dan hebben we het nog maar niet over stikstofnitraat. In tegenstelling tot voormalig D’66 Minister [...]