Over Climategate2017-10-25T15:00:21+00:00

Over Climategate

Climategate.nl is een initiatief van Marcel Crok, freelance wetenschapsjournalist en Hajo Smit, milieudeskundige, meteoroloog, journalist en voormalig klimaatonderzoeker en Rypke Zeilmaker, natuur- en wetenschapsjournalist. Het begrip Climategate raakte in december 2009 in zwang nadat duizenden e-mails en documenten waren gelekt of gehackt van de Climate Research Unit in Engeland, een onderzoeksinstituut dat een cruciale speelt in het internationale klimaatonderzoek en dat dé aangever is van het IPCC.

De e-mails wekken de indruk dat een wereldwijd “Team” van invloedrijke klimaatonderzoekers gegevens gemanipuleerd heeft, sceptici uit de wetenschappelijke literatuur weerde en hun metingen en softwareprogramma’s niet wenste te delen met sceptici in weerwil van de verstrekkende Britse Freedom of Information Act. De affaire zorgt met name in de Angelsaksische media voor grote commotie en gooit daar olie op het vuur van een al langer slepende diepgravende wetenschappelijke en politieke controverse (debat). Nederland is wat dieper weggezonken in het moeras van kritiekloze groengelovigheid (help dit woord de Van Dale in!). Het risico bestaat dat onze media en onze politici de zaak snel met de mantel der liefde bedekken.

Zoals Maarten Luther al wist: context in je moerstaal is cruciaal voor een beter begrip en een vruchtbaar debat. Onze oorspronkelijke missie was dan ook om dagelijks verslag te doen – in het Nederlands – van de nasleep van Climategate of zoals Wikipedia het vooralsnog noemt: het Climatic Research Unit e-mail hacking event.

Inmiddels zijn we jaren verder en is Climategate.nl een vaste waarde geworden in het Nederlandse medialandschap en vooral ook een levendig discussieplatform. De thematiek die we beslaan is sterk verbreed. Eigenlijk alles op het gebied van natuur, milieu, energie, duurzaamheid, ecologie en wetenschap passeert de revue. Maar ook economie en nog beladener: politiek. Climategate.nl is politiek neutraal. Wel is het zo dat individuele bloggers verwantschap kunnen voelen met bepaalde politieke stromingen en dat het hen vrij staat dit in hun blogs door te laten klinken. We streven ernaar dat politieke beschouwingen altijd dienend zijn aan een beter begrip van de feitenkwesties die aan de orde zijn.

133 Comments

 1. Bart Schoonaert 7 februari 2015 om 17:29 - Antwoorden

  Hey jongens van climategate.nl,

  jullie kunnen de website gewoon opdoeken hoor. De grote Belgische bioloog D Draulans heeft namelijk te kennen gegeven dat alle discussies over climate change al lang gevoerd zijn: http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/mijn-leven-is-mislukt/article-opinion-531627.html

  Nou veel succes dan nog,
  Vriendelijke groet

 2. qinco 18 april 2015 om 14:54 - Antwoorden

  8 onafhankelijke commités hebben de beschuldigingen bestudeerd en hebben hierover gerapporteerd: er is geen bewijs gevonden in de emails van fraude of van wetenschappelijk wangedrag. De wetenschappelijke consensus dat Global Warming gebeurt als gevolg van menselijke activiteiten blijft onveranderd na deze onderzoeken.
  Elke betrokken wetenschapper werd vrijgesproken van fraude. Dit gebeurde reeds in 2010, toch merk ik dat de gehackte mails nog steeds gebruikt worden om de klimaatverandering te ontkennen of om klimaatwetenschappers in diskrediet te brengen. Emails hacken en persoonlijke aanvallen op wetenschappers zijn geen manieren om aan wetenschap te doen. Ik ben dan ook uitermate tegen de praktijken van de mensen die hier achter zaten.

  Nogmaals: *8 onafhankelijke comités* spraken de betrokken wetenschappers vrij. Hieronder volgt een lijst met artikels waarin de bevindingen van de comités wordt meegedeeld.
  http://www.deccanherald.com/content/61233/uk-climategate-inquiry-largely-clears.html
  http://www.nytimes.com/2010/07/08/science/earth/08climate.html
  http://news.sciencemag.org/europe/2010/04/oxburgh-report-clears-controversial-climate-research-unit
  http://web.archive.org/web/20100704031346/views.washingtonpost.com/climate-change/post-carbon/2010/07/by_juliet_eilperin_a_pennsylvania.html
  http://news.sciencemag.org/education/2010/02/climate-scientist-mann-partially-absolved-penn-state
  http://news.sciencemag.org/2010/07/michael-mann-exonerated-penn-state-inquiry-finds-no-substance-allegations
  http://www.bbc.com/news/uk-england-essex-10899538
  http://www.cbc.ca/news/technology/u-s-scientists-cleared-in-climategate-1.1031242
  http://www.bloomberg.com/news/articles/2011-08-22/climate-change-scientist-cleared-in-u-s-data-altering-inquiry

 3. Wim van Duin 29 april 2015 om 18:01 - Antwoorden

  Ik vroeg me af of het niet eens tijd wordt voor een kritisch stukje over elektrische auto’s. Na wat googelen en wat rekenen krijg ik de indruk dat elektrische auto’s niet veel minder CO2 emissie hebben dan conventionele auto’s. Wat ik vond is het volgende: het rendement van een elektrische auto is ca. 60% (10% verlies door omzetting wisselstroom-gelijkstoom, 20% verlies bij opladen accu’s en 10% warmteverlies van de motor). Voor een conventionele auto is het rendement 25 tot 35% (65-75% warmteverlies). Zo op het eerste gezicht lijkt een elektrische auto dus veel zuiniger. Maar de benodigde stroom moet worden opgewekt in een kolen- of gasgestookte energiecentrale. Deze hebben een rendement van 40-60%. Daarnaast is er ook nog een transportverlies van 5% voor binnenlandse stroom en 15% voor geïmporteerd stroom. Als ik dit meeneem dan kom ik op een rendement van 20-34% voor elektrische auto’s, vergelijkbaar dus met conventionele auto’s.

  • JNWLWK 30 april 2015 om 16:19 - Antwoorden

   Alle tankstations in Nederland voorzien van een Fastned boog waar ik nog nooit 1 voertuig onder heb waargenomen zegt genoeg over de “electrische en waterstofauto revolutie”. Gelovigen hebben een electrische auto aangeschaft, men rept af en toe wat ongefundeerds over dat er over tig jaar tig miljoen van die krengen ZULLEN MOETEN rijden maar dat zal wel los lopen. Zolang ik mijn wegenbelasting voor een (nodige vanwege de afstanden) diesel nog kan betalen zal het wel loslopen. Zodra de electrische repressie begint dan wordt het interessant en “fuck you I won’t do what you tell me”.

  • Michael de Jong 14 september 2016 om 08:07 - Antwoorden

   Voordeel van elektrische auto’s is dat het vermogen uit duurzame bronnen kan komen. Bij benzine-auto’s is die keuze er niet, op biobrandstof na, maar daar kleven weer andere bezwaren aan.

   • John 14 september 2016 om 16:01 - Antwoorden

    Lees het volgende artikel van deze site nog eens:

    http://climategate.nl/2016/03/19/elektrische-autos-milieuvriendelijk/

   • Boels 14 september 2016 om 16:03 - Antwoorden

    Dat “voordeel” is pas echte een voordeel als “hernieuwbaar” via een apart netwerk zou worden aangeboden.
    Accu’s accepteren met evenveel graagte atoomstroom uit Frankrijk, ook als de eigenaar dat niet wil.
    Anders wordt het zonder fossiel en nucleair, dan moet je maar hopen dat het waait en/of de zon schijnt in voldoende mate.
    Geen probleem voor de tusktusks want die hoeven niet persé ergens te zijn.

   • Paul Vedder 6 april 2017 om 15:04 - Antwoorden

    Voorlopig rijden elektrische auto’s nog steeds op steenkool, gas en kernenergie en niets anders.
    Dan hebben we het nog niet over de bijzondere grondstoffen die kleine jongetjes nu nog vaak uit de bodem halen in het door oorlogen verscheurde Afrika. Grondstoffen die nodig zijn voor de batterijen van de E-mobiliteit.

  • pjotr kyrillitsch 29 december 2016 om 08:47 - Antwoorden

   Het is principieel onjuist om te stellen dat de electriciteit, benodigd o.a. voor electrische auto’s, opgewekt moet worden in kolen-of gascentrales. Een feit dat veelvuldig over het hoofd wordt gezien is dat electriciteit, opgewekt middels zonne-energie, direct kan worden gebruikt voor de productie van waterstof, een energiedrager die kan worden opgeslagen en getransporteerd, en die als brandstof kan dienen voor brandstofcellen of zelfs in electriciteitscentrales (in perioden dat er geen zonlicht voorhanden is, uiteraard). Waterstof is mogelijk toch de energiedrager van de toekomst, omdat , mits opgewekt middels zonne-energie of kernenergie, geen CO2-emissie oplevert. Accu’s zoals nu in electrische auto’s gebruikt, hebben veeleer het nadeel dat kostbare en schaarse grondstoffen nodig zijn voor de productie ervan. Ook dit probleem zou uit de wereld zijn als we overgaan op een waterstof-economie.

   • Jan Zuydijk 29 december 2016 om 10:34 - Antwoorden

    Dus…..een marginale manier van energie opwekken (hoeveel zouden die panelen van Thialf opgeleverd hebben de afgelopen 48 uur??? Antwoord: niks) kan worden gebruikt om een uiterst explosief gas te maken waarvoor je auto moet worden uitgevoerd met ATEX zone 1 apparatuur, nog afgezien van waar het luchtfietsersgilde al dat waterstof (veilig) gaat opslaan, in een chemofobe samenleving, al is die angst voor waterstof explosies nu dan eens meer dan terecht. Weten waar je over praat, waar is de tijd gebleven???

    • Boels 25 maart 2017 om 14:42 - Antwoorden

     In feite is het begrip “duurzame energie” een pleonasme. Energie gaat nooit verloren (hoofdwet) en is per definitie duurzaam.

   • Jan Zuydijk 29 december 2016 om 10:44 - Antwoorden

    Nog afgezien dat Nederland een land is ver op het Noordelijk halfrond met in deze periode een marginaal aantal zonuren, dus je kunt heel het land voldonderen met zonneakkers (wat verscheidenene van jullie sprookjesschrijvers ook doen) maar die vervelende technici blijven maar gaten schieten in jullie sprookjes plannen, immers, als je maar hard genoeg wenst, lukt alles (Quote: P. Pan, sprookjesheld in groene mailliot)

   • Wim Fokkema 25 maart 2017 om 10:00 - Antwoorden

    Van mijn buurman, die heel goed is ingevoerd in de autowereld, hoorde ik het volgende. De Duitse autofabrikanten willen overgaan op waterstof als brandstof voor auto’s. Momenteel komt men al op een rendement van 80%, men schat in dat dit nog meer kan worden. Samen met Shell en met een eigen investering van 11 miljard wil men een net opzetten van minimaal 1000 punten waar waterstof kan worden verkregen. De waterstof wordt
    geproduceerd uit opgewekte energie van windmolens en zonnepanelen. Hij heeft dit uit de mond van een van de grote bazen van Mercedes-Benz vernomen tijdens een bezoek aan een autobeurs in Duitsland.

    • Hugo Matthijssen 25 maart 2017 om 11:17 - Antwoorden

     Wim
     Waterstof komt niet vrij in de natuur voor. Je kunt het dan ook vergelijken met een energiedrager.
     Je hebt veel energie nodig om het te produceren via b.v. elektrolyse of uit aardgas. Daarna comprimeren en opslaan.
     Ik denk dat 80% rendement hier aan de bovengrens zit.

     In de auto ga je via een brandstofcel de waterstof omzetten in elektrische energie en daarmee de motoren aandrijven.
     Als je op deze wijze 40% rendement uit de waterstof haalt is dat denk ik veel.
     Totaal rendement 40% van 80% is 32%.
     Een spaardiesel zit op meer dan 40%

     Kijken we naar windstroom dan zijn de verwachtingen zwaar overschat.
     in 2016 werd rond 6% van onze stroomproductie met wind opgewekt.
     13,8% van onze energie gebruiken we in de vorm van elektriciteit zodat de levering van windstroom in 2016 minder was dan 1% van ons energiegebruik.
     Na invoering van het energieakkoord is de bijdrage van wind niet meer dan 3% van ons energiegebruik en daar moeten de inpassingsverliezen nog van af.

     Wil je alleen de niet inpasbare pieken omzetten in waterstof dan is dat minder als een druppel op een gloeiende plaat daar kun je wat vervoer betreft niet echt wat mee.

     Toch is er wel een toekomst voor waterstof als je zou kunnen beschikken over een energiebron die tegen lage kosten vraaggestuurd grote hoeveelheden stroom kunt produceren.
     Dan kom je in de buurt van Thorium o.i.d.
     Dat is een kwestie van tijd.

  • In Munay 7 april 2017 om 12:51 - Antwoorden

   Beste

   heel goed opgemerkt, zet steeds een vraagteken bij iets dat ze nieuw op de markt brengen, tot nu klopt het nooit,
   Groot bedrog is het elke keer opnieuw,
   steeds is het duurder en het is de bedoeling om geld uit de zakken van de burger te halen,
   auto’s op wa

  • In Munay 7 april 2017 om 13:20 - Antwoorden

   Beste

   heel goed opgemerkt, zet steeds een vraagteken bij iets dat ze nieuw op de markt brengen, tot nu klopt het nooit,
   Groot bedrog is het elke keer opnieuw,
   steeds is het duurder en het is de bedoeling om geld uit de zakken van de burger te halen,
   auto’s op water bestonden al lang hiervoor, maar die hebben ze vernietigd, want ze zouden niets opbrengen voor de olie industrie…..ze reden heel goed hoor, heb van iemand een artikel doorgestuurd gekregen , vernietig op grote schaal, ook van mensen die ze verborgen….hebben ze ze gevonden, moesten uit de weg geruimd, zo zie je maar dat de atuur gespaard kan worden en wel heel snel./….maar het moet geld in hun laatje brengen, de gewone mens mag er niet van profiteren…maar we weten dat zelfs electriciteit zomaar uit de energie van de lucht kan komen zoals TESLE deed, dit hebben ze ons verboden om te gebruiken, maar wie zijn zij om ons tegen te houden…..
   Wij zijn toch met meer mensen dan zij die politiek leiden, alleen moeten we bereid zijn om allen samen te werken, die politiekers geen macht meer geven, weigeren van belastingen te betalen, weigeren om nog een ervan een stem te geven, beginnen in kleine groepen samen werken, aan een nieuwe maatschappij, alles kan hoor…..maar voorlopig blijft iedereen leuteren tegen elkaar ipv te ondernemen,
   Maar God heeft geduld, eerst zijn er de voorlopers die mensen wakker maken, dan moet er eerst een grote catstrofen gebeuren voor de grote meerderheid wakker wordt, dan gaan ze misschien samen werken, maar wacht aub niet tot het te laat is:

   In elk van die kleine samenlevingen kan iedereen een taak hebben, een is goed in het weer ander is goed in eten bereiden, , ander is goed in kweken van groenten, elk zal daar elkaar kunnen aanvullen, zo begint de samenwerking in groepen, samen een huis bouwen voor elkaar enz……allemaal met natuurlijke dingen,

   Al dat rot papier gedoe en al die controles die ze kunnen uitvoeren via paspooorten enz via inentingen die vol gif zitten en al het voorbereid eten uit de supermarkten die vol gif zitten….al dat opgedrongen huishoud materiaal die we eigenlijk niet nodig hebben….wordt gemaakt om de mens werk te geven, maar o zo nutteloos…

   Als vb: de senseo…ja he als je maar een tas koffie nodig hebt, is dat gemakkelijk…dan moet je toch niet je koffieapparaat vuil maken….nu zal ik eens lachen HA HA HA…eens goed gekeken naar alle nadelen ervan:
   Veel werk om dit dom toestel te onderhouden, is ook niet goedkoop in aanschaf, gaat niet lang mee……gezien bij vele mensen, na verloop van tijd laat ieder het apparaat staan: de overheid zorgt voor de wegwerpmaatschappij: niet de gewone burger…
   Als er iemand iets goed uitvind als de auto op water dan keuren ze dat af…de staatskas verdiend niet genoeg en hun wedde zouden ze niet kunnen spijzen…
   De pads zitten vol ALUMINIUM om terug de hersenen van de mens in te perken…,die pads zijn zo straf gemaakt: dat is ook niet voor niets: het is een soort teer dat je drinkt ipv lekker geuren de tas koffie: is niet goed voor ons lichaam !!!
   Die pads kosten 10x zoveel als een los pakje koffie, bereken maar eens hoeveel koffie tassen je kan maken uit een pakje koffie en die maak jij zo straf als jij wil…..met die simpele koffiezet kan je heel gemakklik een tas koffie maken en als je er twee mee maakt :niet opdringt dan is dat nog veel goedkoper dan een zo een pad..en veel gemakkelijker te onderhouden dan de senseo…

   Maar de senseo is op alle gebied KASSA KASSA en mensen worden goed misleid e op alle gebied, Wij de massa loopt er altijd in met hun ogen toe….we moeten in het vervolg eerst goed nadenken als ze iets op de markt brengen, wat er achter zit….vooral de nadelen onderzoeken…

   DUS OOK MET DE ELECTRISCHE AUTO, had allang door dat ervoor brandstof moet gebruikt worden om die electriciteit op te wekken !!!
   Denk na mensen…..Ik ben ook maar een gewone burger ken niets van electriciteit maar probeer heel nuchter na te denken….

   In Munay

  • Jules Nijst 22 juni 2017 om 13:01 - Antwoorden

   Het plaatje is zelfs slechter dan je schetst. Het rendement van een laad-ontlaadcyclys van een accu ligt eerder op 70% dan op 80%, zeker bij het snelladen van de accu. Het rendement van een verbrandingsmotor is hoger dan je aanneemt, moderne benzine motoren zitten op 35%, dieselmotoren op 45%. Electriciteitscentrales met 60% rendement bestaan, moderne gasgestookte STEG centrales halen dat, maar voor een conventionele kolencentrale is 40% al mooi. Het Nederlandse centrale park haalt volgens het CBS een rendement van 42,6% (2013).
   Als ik voor het overige jouw cijfers gebruik kom ik op een rendement van een elektrische auto van 23%. Dat steekt bepaald mager af tegen wat haalbaar is met een verbrandingsmotor.

 4. Ted van Es 9 oktober 2015 om 15:17 - Antwoorden

  Oh, dus dit is gewoon een klimaatontkenners site.
  Met veel randomvoetnoten en verwijzingen naar bevriende sites om de indruk te wekken dat er niets aan de hand is.
  Interessant ook die bots die geautomatiseerd applaus geven (”I like this post indeed. Thanks for this conscious topics. Really it help us most”).
  Ik mis overigens topics over Diese (VW), kernenergie (zo heerlijk CO2 vrij afval) die niet in het straatje van de makers passen. Of is dat ook een samenzwering?

  • JNWLWK 9 oktober 2015 om 16:21 - Antwoorden

   Uiteraard ontkennen wij dat de aarde al miljarden jaren een klimaat heft, dat dat wordt beweerd is een verzinsel van klimaatgelovigen klimaatsekteleden, klimaatidioten, mensen die niet weten waar ze over praten, deze site wordt gesponsord door de Chemie, Shell, Monsanto, E-nummers, Inentingen die autisme veroorzaken en de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen.

  • André Bijkerk 9 oktober 2015 om 18:48 - Antwoorden

   Ach weet je, Ted, wij vrije jongens van De Tegenpartij moeten toch ook wat.
   Jacobse

  • EM 12 november 2016 om 10:32 - Antwoorden

   Ik moest ook even goed lezen ja. Begreep het niet meteen wat het doel is van deze site. Niet via de homepage of via “over Climategate”. Waarom zo verhullend…? Kun je dit als journalist niet gewoon helderder verwoorden?

  • Fuike 16 december 2016 om 15:18 - Antwoorden

   Inderdaad jammer. Ik dacht dat het meer sarcasme was gezien het inmiddels gedurende de 7 jaar na ‘climategate’ wel duidelijk is geworden hoe dit allemaal out-of-context getrokken is en uiteindelijk helemaal geen indicatie van enig schandaal is. Cherry picking omdat we toch graag anders/specialer dan anderen willen zijn?

  • André de Grave 25 maart 2017 om 07:10 - Antwoorden

   Klimaatontkenners???
   Ik weet niet of u de discussie met Dhr. Kamp op tv gezien heeft voorzitter of directeur van onze CO2 raad . De man heeft waarschijnlijk geschiedenis of medicijnen gestudeerd .
   We houden ervan in Nederland waarschijnlijk wereldwijd mensen op bestuurlijke posten te stationeren die geen passende achtergrond hebben.
   Herinnert u zich onze minister van verkeer nog was verpleegster met grandioze ideeen kilometers ongebruikt asfalt of met opblaaspop, ja ik doel op onze vriendin Hanja.
   De waanzin ging deze ronde over onze koolcentrales die te vervuilend zouden zijn.
   Het grandioze idee is ditmaal we gaan ze op (rest) hout stoken dit is co2 verantwoord . Kamp kwam erachter dat dit voor Nederland toch wel ingewikkeld was omdat we binnen een jaar geen boom meer zouden hebben. De oplossing we gaan het in de USA kopen daar hebben ze FSA gekeurd hout zat ja,ja.
   De verslaggever ging maar is kijken blijkt van alle houtsnippers is hooguit 20% wat voldoet maar niet getreurd we houden gewoon vol .
   De 80% kaalslag is tenslotte niet op Veluwe of wel blijkt staatsbosbeheer ineens te hebben besloten dat er open plekken in jarenlang beschermt bosgebied moeten komen en voorziet ook maar even een centrale van snippers how low wil you go???
   Ik ben maar een simpele ziel en heb in de eerste klas lagere school geleerd dat Nederland een paar duizend jaar geleden een ijsvlakte was
   dat we nu weilanden en bossen hebben zou dus weleens kunnen komen door de natuur, les twee was dat bomen en planten van co2 weer zuurstof maken . De geniale oplossing voor het zogenaamde CO2 probleem we gaan bomen kappen. Simpele rekensom leert dat zelfs bij de beste omstandigheden je tien jaar nodig hebt om een boom die je in 2 minuten wegstookt weer te laten groeien. We worden gewoon weer is belazerd en de miljarden die besteed heb ik nog wel een paar ideeen

   • In Munay 7 april 2017 om 13:26 - Antwoorden

    GOD heeft op aarde alles geschapen wat wij nodig hebben om te leven, wij MENS MAKEN ALLES KAPOT die natuurlijk is

    Ik heb twee boeken gelezen hoe de aboriginals zijn uitgemoord door de witten; een arts heeft er een jaar verbleven boeken overgeschreven, zij leefden een met de natuur, hadden heel weinig nodig om te leven, waren heel sterk….er was genoeg voor iedereen…..er bestond natuurlijke geneeskunst geen vergif, maar in australie hebben ze die mensen slaaf gemaakt en leven ze nu net als de witten…..
    Zijn we allemaal vergeten hoe we echt moeten leven in eenheid met de natuur…….
    Al dat werken moet niet hoor……
    In munay

 5. soundmaster 26 oktober 2015 om 22:40 - Antwoorden

  Interessant, ik ga dit volgen.

 6. Jme 10 november 2015 om 17:31 - Antwoorden

  Het is deze maand toch wel erg warm lijkt mij.

  • Hans Erren 10 november 2015 om 21:52 - Antwoorden

   Lekker toch?

   • Emile 25 november 2015 om 19:19 - Antwoorden

    Uhh… heb je niet door dat je aan het smelten bent…

  • John 14 september 2016 om 16:04 - Antwoorden

   Weer is geen klimaat.
   Geniet ervan zolang het kan.

 7. Jme 11 november 2015 om 11:33 - Antwoorden

  Schaatsbanen dicht door warm weer – lijkt wel een wetenschappelijk onjuiste bewering!

 8. Cornelis 19 november 2015 om 13:37 - Antwoorden

  Politiek neutraal? Ammehoela… Een populistische website vol achterhaalde complottheorieën, overgoten met zo’n vervelend GeenStijl-sausje.

  • Rypke Zeilmaker
   Rypke Zeilmaker 19 november 2015 om 17:27 - Antwoorden

   Nou, ik hoop voor je dat dit opluchtte

   • Peter IJzerman 22 november 2015 om 01:53 - Antwoorden

    Het antwoord van Rypke aan Cornelis is geen antwoord.

    • Peter IJzerman 22 november 2015 om 02:01 - Antwoorden

     Sorry. Gezien de onzin die op deze site is geplaatst en wordt geplaatst had ik hier helemaal niet moeten komen. Dit neemt niet weg dat ik vind dat Cornelis geen antwoord heeft gekregen.

    • Herman Vruggink 22 november 2015 om 07:54 - Antwoorden

     Heeft Cornelis een vraag gesteld dan?
     Kan je antwoord geven op vragen die niet gesteld worden?

  • TINSTAAFL 22 november 2015 om 09:30 - Antwoorden

   Hello, goodbye!

  • Emile 25 november 2015 om 19:20 - Antwoorden

   Goed verwoord!

  • Emile 25 november 2015 om 19:21 - Antwoorden

   Goed verwoord man!

 9. Erwin Moller 23 december 2015 om 10:44 - Antwoorden

  In plaats van door te zeuren over dat “wereldwijde complot”, raad ik iedereen aan dit bloedserieuze onderwerp zelf te bestuderen.
  Hier zijn enkele startpunten:

  http://climate.nasa.gov/evidence/
  https://www.skepticalscience.com/empirical-evidence-for-global-warming.htm

  En aan iedereen die luistert naar de spindocters van Excon Mobile en aanverwanten, raad ik aan zelf even onderzoek te doen. Internet staat vol met betrouwbare bronnen.

  Bijvoorbeeld:
  Een bekend (foutief) argument tegen “CO2 veroorzaakt global warming” is de waarneming dat het CO2 niveau ACHTER de opwarming aanloopt in de tijd, DUS er klopt iets niet.
  Dat wordt hier bijvoorbeeld uitgelegd:
  http://www.skepticalscience.com/co2-lags-temperature-intermediate.htm

  Verder had ik graag een link naar de IPCC bijgevoegd, maar die link laat ik maar weg, want dat zijn toch allemaal “samenzweerders”. 😉

  Serieus, “Climategate” is een (geslaagde) poging de aandacht af te leiden van de feiten.

  • Jurgen 28 december 2015 om 17:13 - Antwoorden

   Over “feiten” gesproken, lijkt mij het verschil tussen iets dat echt fysiek bestaat en iets dat alleen abstract bestaat (een begrip b.v. of een verwachting) van belang. Als ik over een stoeptegel struikel, of een oliebol eet, weet ik zeker dat ik met iets wat echt bestaat te maken heb. Zo wil ik ook het begrip “feiten” opvatten – dingen die echt bestaan. Nou weet ik wel zeker dat toekomstscenario’s, b.v. over 1 of 10 of 30 jaar het hebben over dingen die niet echt bestaan. Misschien bestaan die dingen (b.v. hogere zeespiegel) straks wel, misschien niet, wie zal het zeggen. Maar nu: geen “feiten”. Nu kan je natuurlijk eindeloos redetwisten of die scenario’s kloppen of niet, prima, maar je moet niet de illusie hebben dat je het dan over “feiten” hebt. En als je toch zeker weet wat met het klimaat staat te gebeuren en dat verwoordt, terwijl de betrouwbare weermodellen niet verder gaan dan een paar dagen of weken, ben je dus een “waarzegger” en bevind je je in het gezelschap van de vrouw met de glazen bol en de astrologie. Je hebt het in elk geval niet over “feiten”.

  • John 15 september 2016 om 06:23 - Antwoorden

   Ter aanvulling op je CO2 opmerking, hier een presentatie van Prof. Salby:

   https://www.youtube.com/watch?v=3q-M_uYkpT0

   Why it is not a pollutant and humans can not regulate is.

 10. Hermien Wiersma 23 mei 2016 om 00:23 - Antwoorden

  Climategate ……………., noem maar op de wereld is op vele terreinen verziekt tot in de haarvaten. http://www.sg.delft.nl Marcel Messing De cyborg toekomst van de mensheid.
  Bij het kopje “thema’s” mis ik “ethiek”. Ik meen dat bovengenoemde lezing eventueel hierin een waardevolle bijdrage zou kunnen zijn. Met hoogachting en respect voor de site Climategate.

 11. Gerard d'Olivat 27 augustus 2016 om 21:32 - Antwoorden

  Even een vraagje worden ‘commentaren’ van te voren gescreend en eventueel ge censureerd? Of is het een open diskussie site

  • RypkeZ
   RypkeZ 28 augustus 2016 om 11:54 - Antwoorden

   Wij screenen niets vooraf, dat is wel eens jammer. Iedere auteur heeft zijn eigen reactiebeleid

 12. Hans Erren 29 november 2016 om 17:04 - Antwoorden

  Er moet onderhands wel een NSFW sticker op deze site.

  • Ook Boos 25 maart 2017 om 18:34 - Antwoorden

   Not Suited For Warmists – LOL

 13. Hans Voerknecht 16 april 2017 om 19:36 - Antwoorden

  Wat vooral lastig is aan clubs als die van jullie, is dat jullie nu alleen maar roepen dat het klimaateffect niet bestaat, wat er ook gebeurt. Als jullie serieus genomen willen worden zul je moeten aangeven wanneer jullie wel bewezen vinden (of aannemelijk gemaakt) dat de aarde opwarmt en dat dat hoofdzakelijk door toedoen van de mens komt. Nu zitten jullie gemakkelijk vanuit je leunstoel duizenden hardwerkende en bona file topwetenschappers belachelijk te maken zonder jezelf kwetsbaar op te stellen. Kortom zorg dat je jezelf toetsbaar maakt, waarin je het ook aannemelijk maakt dat daar uitkomt, dat jullie het bij het verkeerde eind hebben.

  • Ivo 16 april 2017 om 19:44 - Antwoorden

   De vraag is wat een ander van je eist voordat die je serieus neemt. De meeste sceptici, ook op deze site erkennen dat er klimaatverandering is, dat er na een periode van opwarming nu een soort pauze lijkt te zijn, dat broeikasgassen een rol spelen maar onbekend is hoe groot die rol is.

   Het IPCC zegt dat het wel heel erg waarschijnlijk is dat de helft van de opwarming door de broeikasgassen komt. Zelfs dat weten ze niet zeker. U beweert wat anders. Worden wij serieus genomen als we uw mening verkondigen of die van het IPCC of zelf een nog andere mening hebben?

   Topwetenschappers worden niet belachelijk gemaakt. Het kan zijn dat we hun bevindingen in twijfel trekken en kritisch bekijken, maar dat is de kerntaak van wetenschap. Wetenschappers die niet wetenschappelijke argumenten gebruiken krijgen wel vaak ongezouten kritiek.

   • Hans Voerknecht 20 april 2017 om 06:53 - Antwoorden

    Welke pauze. De afgelopen twee jaren waren de warmste ooit, op de noord en de zuidpool zijn de temperaturen maandenlang 10 graden boven normaal…En als er al twijfel bestaat of het aan de mens ligt, de gevolgen voor onze planeet zijn enorm. Is het dan niet verstandig om alles op alles te zetten om die opwarming te temperen.

    • Boels 20 april 2017 om 10:16 - Antwoorden

     Helaas, sigarendoosjes zijn uit de mode.
     Maar op een achterkant is simple uit te rekenen dat met “hernieuwbaar” je geen deuk kunt slaan in het CO2-pakje boter.
     Ergo, het valt zelfs volgens klimaatalarmisten best mee en gaat het om de ultralinkse politieke opdracht om via angstaanjagen de maatschappij te ontwrichten.

    • Boels 20 april 2017 om 15:36 - Antwoorden

     “de warmste ooit” en “boven normal”
     Ooit gemeten, niet ooit en men komt daar pas ruwweg een eeuw.
     Heeft misschien te maken met wat algemene geschiedenis. Een bevroren Theems en Zuiderzee in de 16/17de eeuw? Dat kan niet waar zijn volgens alarmisten.

 14. Scheffer 21 april 2017 om 10:22 - Antwoorden

  Voerknecht, klimaatsceptici en huh valide argumentaties tegen de alarmistische IPCC-sprookjes worden zeer serieus genomen en als gevaar gezien voor de gesubsidieerde klimaat “wetenschap” van het academisch-gouvernementeel-klimaat-industrieel-complex.

  • Henk 21 april 2017 om 12:29 - Antwoorden

   Schefffer

   Alleen aan de valide argumentaties ontbreekt het meestal

   Maar een kniesoor die daar op let

   Gewoon heel hard NEE roepen dat is normaal voor “sceptici”

 15. Prof van Zoggel 5 juli 2017 om 14:43 - Antwoorden

  Het gaat slecht in de journalistiek, verdienmodellen zijn weg door de digitalisering en dus zijn alle journalisten die echt iets konden allang vertrokken, naar het bedrijfsleven als dikbetaalde communicatie-/PR-adviseur of -manager of naar de politiek als burgemeester of zo. Geen wonder dus dat de zwakkere broeders overblijven en dan krijg je dit soort van irrationeel inhakken op wetenschappers, de elite, de linkse kerk, de ‘groengelovers’ (alleen dom rechts durft dit soort propagandistische diskwalificaties op te schrijven), etc., etc. Deze site mag dienen als mooi onderzoeksobject voor een student sociologie of politicologie en kan dan dienen als voorbeeld van de teloorgang van de serieuze journalistiek.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK