Bezuinigen? Nomineer uw boventallige bureaucraat of departement voor ontslag/opheffing

Biodiversiteit bestaat niet Rutte 2 bezuinigt niet maar verzwaart lasten. Dat kan ook anders: alleen al op het Ministerie van Economische Zaken zit veel boventallig bureaucratenvlees dat je zo kunt wegsnijden tot heil van het Nederlandse volk. Ik bepleitte al eerder de opheffing van Agentschap.nl, hét miljardenlek in onze schatkist voor nutsbedrijven met [...]