Biodiversiteit bestaat niet

Biodiversiteit bestaat niet

Rutte 2 bezuinigt niet maar verzwaart lasten. Dat kan ook anders: alleen al op het Ministerie van Economische Zaken zit veel boventallig bureaucratenvlees dat je zo kunt wegsnijden tot heil van het Nederlandse volk. Ik bepleitte al eerder de opheffing van Agentschap.nl, hét miljardenlek in onze schatkist voor nutsbedrijven met groen gedicht. Ik wil nu nog twee topambtenaren en hun afdeling voordragen waar we per gisteren al zonder kunnen.

 • 1. Annemie Burger, Directeur Generaal Natuur en Regio, met een geschat salaris dat met Johan van de Gronden van het Wereld Natuur Fonds kan concurreren (kleine anderhalve ton inc. toeslagen)
 • 2. Rob van Brouwershaven, Directeur Biodiversiteit/bureaudiversiteit, salarisschaal zeker boven de 110.000 euro, je kunt hem bellen op 070 3785005, of stuur Rob een email via a.r.vanbrouwershaven@minez.nl
 • Dat zou zeker een kwart miljoen euro per jaar schelen qua salarissen, maar we besparen nog veel meer door onnodig, goedbedoeld bureauoptimisme en dus averechts beleid preventief te ruimen. Ze zijn niet zo zichtbaar die ambtenaren, maar daarom zijn ze er nog wel. En ze zijn allen van de PvdA of erger, dus ijverig doende zoveel mogelijk publiek geld in bevriende zakken te dumpen…

  Biodiversiteit: de cashcow voor academisch opgeleide used car salesmen als ‘het klimaat’uit is
  Deze ongekozen bureaucraten maken ongevraagd beleid voor een verzonnen probleem, dat ons straks veel belastinggeld kost, zonder dat onze omgeving een millimeter mooier wordt: biodiversiteit. Biodiversiteit bestaat niet, je kunt het niet meten, of je moet plant- en diersoortjes bedoelen. Maar welke dan, het pokkenvirus ook, de malariamug? Biodiversiteit is dus bullshit, voor iedereen die zich niet door hoogdravende rapporten en zelfverklaarde ‘deskundigen’laat imponeren maar die gewoon zijn boerenverstand gebruikt.

  Wij moeten ‘biodiversiteit’heel belangrijk gaan vinden
  Er bestaat alleen een politieke definitie van ‘biodiversiteit’ uit 1992 die door veelvuldige herhaling bij academici werd geaccepteerd. Recent hield Ipsos nog een enquete onder Nederlanders met sturende vragen, waarbij uit de antwoorden moet blijken dat wij ‘biodiversiteit’allemaal heel erg vinden en dus meer bemoeienis vragen van bureaucraten en bankiers. Nee dank u, het is al prachtig hier in Friesland, opzouten dus. Wij van Climategate.nl hebben bureaudiversiteit ge-identificeerd als dé vervangende cashcow voor academische tweedehands-autoverkopers, wanneer het klimaat straks uit de mode is.

   Doel van ‘biodiversiteit’ is namelijk niet de verfraaiing van onze omgeving, dat kan ook zonder hoogdravend academisch doen. De profiteurs zijn intellectueel gecorrumpeerde academici kaliber Pier Vellinga, milieuhuppelmeisje Louise Vet eva, fondsenwervende bedrijven als het immer integere Wereld Natuur Fonds, Hivos en natuurlijk vele ambtenaren. Maar ook bankiers willen profiteren, de Rabobank is er ook op gesprongen, Deutsche Bank is zelfs kartrekker met Pavan Sukhdev: het voltallige Bureaucratisch Academisch Complex dus, aangevuld met bankiers. Dat moet wel op ellende uitdraaien.

  RZ13kraanvogelstijl
  Belastende uitspraken van Annemie en Rob
  De intellectuele corruptie van Annemie en Rob is eenvoudig aantoonbaar. Zo is er weer een nieuwe Bijbel voor ecopessimisten gemaakt, ‘Over de crisis niets dan goeds’, ongetwijfeld met subsidie van één of ander Ministerieel departement, waar alles dat enigszins intellectueel corrupt is of Duurzame 100-waardig boven water werd getoverd, om leeg te lopen met uitspraken als deze van Rob:

  Veel systemen zijn aan hun eind: financiën, gezondheidszorg, voedsel, water en klimaat. Ik zie als enige mogelijkheid om te overleven en welzijn te behouden: leren van de natuur en onze systemen natuurlijker maken

  Een geloofsuitspraak die letterlijk niets zegt en zelfs leugenachtig is. We verbouwen bijvoorbeeld meer voedsel op minder hectares dan in 1980, sinds wanneer is het water op en hoe kan het klimaat eindigen? Ontslaan dus die Rob, je moet wel intellectueel corrupt zijn om zoiets uit te kramen.

  Annemie Burger: biodiversiteit belangrijkste risico voor bedrijven…..
  Veel erger is Annemie, die in een ‘Zaken doen met biodiversiteit voor Bedrijven-rapport van KPMG in 2012 als eerste in het voorwoord claimt:

  Het verlies van biodiversiteit en ecosystemen is een van de grootste bedrijfsrisico’s (World Economic Forum, 2010).

  Het is eenvoudig dat- overigens in wetenschappelijk opzicht volkomen waardeloze- rapport op te snorren, en te doen wat Annemie niet verwachtte dat iemand ooit zou doen. Kritisch de aangehaalde bron lezen. Dan komen we op bladzijde 28 éindelijk ‘biodiversity loss’ tegen, één van de 9 aangehaalde milieurisico’s van de 36 risico’s waaronder Afghanistan maar ook datafraude. En weer de bekende ‘als een hond een koe was’projecties:

  Since 1900, over 50% of wetlands has been lost; the global forest area hasshrunk by 40% over the past 300 years; and by someestimates the rate of species extinction is thought tobe up to 1,000 times more rapid than the natural rateof extinction. Annual economic losses due to deforestation and land degradation alone were estimated at US$ 2 to US$ 4.5 trillion, the equivalent of between 3.3% and 7.5% of global GDP in 2008

  In 2007, the collapse of bee colonies was calculated to have cost US agricultural producers US$ 15billion. The effects of climate change are putting coralreef systems in danger of reaching a tipping point: if they disappear, they take with them around US$ 152billion of annual economic revenues

  IN Europa is het bosareaal sinds 1950 met miljoenen hectares GEGROEID, dat steeds herhaalde ‘duizend maal de achtergrondsnelheid’-gebabbel heb ik al in een eerdere blog behandeld: de oorspronkelijke bron stamt uit 1988, waarna het steeds herhaald werd. Het is onzin, die volledig leunt op gemaakte aannames, niet op metingen van soortenverlies.

  Niettemin is Annemie ook weer gastspreker/subsidietoezegger op een ‘bedrijven moeten biodiversiteit belangrijk vinden-congres‘van Rabobank afgelopen najaar. Met Wereld Natuur Fonds, Hivos en het epicentrum voor academische corruptie in Utrecht. Waar het WNF doem predikt over ‘biodiversiteit’om vervolgens fondsen te werven voor onder corruptie en complexiteit bezwijkende mislukkingen als REDD+ – waar het WNF tot de nek met Europese subsidies in zit.

  Wij moeten onzin dus steeds belangrijker vinden van het bureaucratisch establishment. Het positieve einde van dit verhaal: het hoeft niet. Nomineer daarom uw eigen bureaucraat of departement voor ontslag/opheffing en bespaar Nederland weer onkosten.