NIOO-Klimaatkanarie Bonte Vliegenvanger beleeft fantastisch broedseizoen

In 2006 verscheen de bonte vliegenvanger in de wereldpers als klimaatkanarie, dankzij NIOO-persberichten met de genuanceerde wetenschappelijke titel ‘Klimaatverandering Nekt Bonte Vliegenvanger’. Ecoloog Christiaan Both haalde er Nature mee, vandaar. De vliegenvanger zou te laat uit Afrika komen, de rupsjes missen door opwarming en zijn jonkies zouden van de honger omkomen. Ach gossie. [...]