Snel ontstaan nieuwe ‘stadsoorten’ door urbanisatiedruk

Eén van de hoofdargumenten van klimaatalarmisten- die het uitsterven van soorten door opwarming proclameren- is dat milieuverandering nu zo snel gaat dat de meeste soorten dit niet kunnen bijbenen. Exit mundi. Zie de theorie rond klimaatkanarie de Bonte Vliegenvanger van Christiaan Both. Op die speculatie valt nogal wat af te dingen. Eén reden [...]

Door |25 juli 2011|2 Reacties

NIOO-Klimaatkanarie Bonte Vliegenvanger beleeft fantastisch broedseizoen

In 2006 verscheen de bonte vliegenvanger in de wereldpers als klimaatkanarie, dankzij NIOO-persberichten met de genuanceerde wetenschappelijke titel ‘Klimaatverandering Nekt Bonte Vliegenvanger’. Ecoloog Christiaan Both haalde er Nature mee, vandaar. De vliegenvanger zou te laat uit Afrika komen, de rupsjes missen door opwarming en zijn jonkies zouden van de honger omkomen. Ach gossie. [...]

Door |17 juli 2011|11 Reacties