Raar, IPCC houdt geen rekening met grondwateronttrekking

Vanochtend werd mijn aandacht getrokken door een nieuwsbericht, getiteld: Wereldwijd onttrekken van grondwater leidt tot zeespiegelstijging. Het gaat om een publicatie van onder andere Yoshihide Wada en Marc Bierkens van de Universiteit Utrecht, dat binnenkort in GRL verschijnt. Ik las de titel en was meteen klaarwakker. Dit wist ik nog niet. Hoeveel? En wat heeft [...]