Hoogleraar Energie en Duurdoenerij Catrinus Jepma fascistische trekken bij windmolendiscussie

Als waarheid niet bestaat, bepaalt het machtswoord/de overheid wie gelijk heeft De Groningse hoogleraar Energie en Duurdoenerij (duurzaamheid) Catrinus Jepma wil zo kostbaar mogelijk CO2-beleid zonder toetsing rentabiliteit en met vertrapping van basale burgerrechten door de staat. Dat blijkt uit het artikel ‘Windmolens verspilde energie’ in cultuurblad Noorderbreedte. In de serie ‘Tafel voor [...]