Ik lieg, hij loog, wij ecologen (1)

Weinig ecologendocumenten worden zoveel geciteerd als de Millenium Ecosystem Assessment (MEA) in 2005. Dit rapport biedt ons namens de Verenigde Naties een overzicht van de ondergang van het leven op aarde volgens een indrukwekkende ‘More than 1360 experts’. Ook onze favoriete politicus Diederik Samsom nam bij de ontvangst in Nieuwspoort van De Staat [...]