Ik lieg, hij loog, wij ecologen (1)

'Soorten sterven nu 1000 maal sneller uit dan ooit', stelt de Millennium Ecosystem Assessment. Onzin, zo tonen de paleo-ecologische DATA als deze grafiek van Extinction Intensity naar Benton (1993)

Weinig ecologendocumenten worden zoveel geciteerd als de Millenium Ecosystem Assessment (MEA) in 2005. Dit rapport biedt ons namens de Verenigde Naties een overzicht van de ondergang van het leven op aarde volgens een indrukwekkende ‘More than 1360 experts’.

Ook onze favoriete politicus Diederik Samsom nam bij de ontvangst in Nieuwspoort van De Staat van het Klimaat’ de ‘Millennium Ecosystem Assesment’naast ‘De Staat’, om zich zorgen te kunnen maken over zijn dochter. Mag ik je geruststellen?

Uitsterfveiling Verenigde Naties: de hoogste bieder komt in de MEA
Onze vrinden van de Verenigde Naties stellen in hoofdstuk 1 bladzijde 37:

Over the past few hundred years, humans (ecologen RZ) have increased the species extinction rate by as much as 1,000 times background rates typical over the planet’s history (medium certainty).

Het is ALTIJD deze bewering – 1000 maal- die steeds terugkeert in rapporten als The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), van oa Planbureau voor de Leefomgeving en bankier Pavan Sukhdev:

The human-caused (anthropogenic) rate of species extinction is estimated to be 1,000 times more rapid than the “natural” rate of extinction typical of Earth’s long-term history (Millennium Ecosystem Assessment 2005b).

Bovenstaande grafiek met de continue DALENDE uitsterfsnelheid uit ‘Extionctions in the History of Life’van paleontoloog Paul d. Taylor geeft al een kleine hint waar dit blog naar toe gaat: de MEA en TEEB verkopen paleobluf.

Zelfs voor ecologen zit de MEA aan de hoge kant
Laat ik bijvoorbeeld Mr Biodiversity Shaheed Naeem eens citeren, om de zaak te plaatsen in de stand van kennis die zelfs door ecologen is geaccepteerd.

The current background rate of species extinction is 50-500 times what is has been over the last 65 million years (sinds het Krijt: de KT-grens in grafiek bedoelt hij dan RZ)

Dat is al de helft tot 20 maal lager. Onze Johan Rockstrom doet het in ‘a safe operatig space for humanity’in Nature in 2009 voor 100 maal de ‘achtergrondsnelheid’, dus een factor 10 minder. De ‘veilige grens’zou daarmee zijn overschreden.

Wat is de uitleg van de MEA? Verzonnen soorten sterven sneller uit dan ooit

Die lezen we in het rapport op blz 37.

There are approximately 100 documented extinctions of birds, mammal, and amphibians over the past 100 years, a rate 50–500 times higher than background rates. Including possibly extinct species(…..), the rate is more than 1,000 times higher than background rates.

Ecologen pennen gewoon maar wat van elkaar over
We zien allerleerst dat ecoloog Shaheed Naeem in zijn artikel ‘Biodiversity and Ecosystem Services’ook maar domweg de MEA overschrijft met zijn 50-500 maal: paleo-ecologie is zijn vakgebied ook niet en alles wat buiten hun kleine gebiedje valt pennen ze meestal klakkeloos van anderen over. Maar verder?

  Feit/waarneming: er zijn 100 soorten uitgestorven in een eeuw, van de ruim 1,5 miljoen door de wetenschap beschreven soorten (waarvan de helft insecten en kevers), één soort per jaar die ons echt opvalt. Er zijn 5-30 miljoen geschatte soorten. De MEA rekent met het maximum aan GESCHATTE soorten die ZOUDEN KUNNEN uitsterven, om tot die 1000 te komen. Niet bestaande soorten in computerschattingen sterven dus sneller uit dan de soorten die wél bewezen bestaan, op basis van VERANDERD LANDOPPERVLAK met daarop levende vermoedde nog niet ontdekte soorten

Ecologen die peer reviewed actie voeren
Ecologen willen zo nodig de ‘ernst van de ecologische crisis communiceren’, in plaats van bij de feiten blijven. En dus sterven er ook volgens Naeem ‘3000-30.000 soorten per jaar uit’. Dat zijn zonder uitzondering allemaal virtuele ‘soorten’waarvan niemand weet of ze wel bestaan. 30.000 is dus een ‘prove me wrong’getal: je mag het geen leugen noemen. Maar wat is het dan wel?

Jan Smit (VU) bij Krijt Tertiair-grens in Geulhemmergroeve


Wat vinden paleo-ecologen (mensen met paleologisch vergelijkiingsmateriaal) over de ECHTE ‘backgroundrate’?
In de paragraaf ‘Decline in Background extinction’ op bladzijde 16 lezen we de motivatie onder bovenstaande grafiek die de áfname van snelheid in uitsterve toont van Cambrium tot het Holoceen (waarin we nu leven)

‘When calculated as extinction rate, average extinction intensity exhibits a progressive and steady decline from the Cambrian to the present day’

De afname in uitsterfsnelheid van HELE FAMILIES loopt van 4,6 per miljoen jaar per familiegroep in het Cambrium naar 2 in het Holoceen. Een biologische familie is de verzamelnaam voor een deel genera. Bijvoorbeeld Falco (genus) peregrinus(soort) is onderdeel van de falconidae. (familie)

Bij mijn weten is er in afgelopen eeuw niet één volledige familiegroep weggevaagd: corrigeer mij als het niet zo is. Wat wel zo is: als ik gelijk heb, is die factor 1000 een slag in de lucht. Maar het zal vast om de ‘communicatieve waarde’gaan, om de ‘ernst van de ecologische crisis’te ‘communiceren’. En als we het niet geloven, ‘dan moeten we het beter uitleggen’. Natuurlijk geeft bovenstaande grafiek een vertekend beeld. In vroeger jaren waren families kleiner, dus was de kans op uitsterven groter dan nu. Maar ook als je grafieken van genera er bij pakt blijft het beeld het zelfde. Uitsterven nu gaat LANGZAMER dan vroeger. Ergo: ecologen van de Millennium Ecosystem Assessment houden u voor de gek.

Rik Leemans
Onze favoriete Wageningse hoogleraar Rik Leemans werd dankzij zijn werk aan de MEA gevraagd als hoofdauteur van het IPCC-rapport hoofdstuk 4 ‘Ecosystems, their properties Goods and Services’in werkgroep 2. Ik begrijp nu waarom hij zich kwalificeerde voor het IPCC. Hij deed daar precies wat van hem gevraagd werd.

Fossielenjager Solnhofen Beieren, waar iedere paleo-verslaafde geweest moet zijn

Door | 2012-02-17T19:41:01+00:00 18 februari 2012|11 Reacties

11 Reacties

 1. Ivo 18 februari 2012 om 07:35- Antwoorden

  Buitengewoon interessant. Maar in een debat met PvdD of GL zou een verwijzing naar goede (peer review ;-)?) literatuur helpen. Heb je dat voor me?

 2. Koos Tjalma 18 februari 2012 om 13:27- Antwoorden

  Verbijsterend weer. Ik las meer dan een jaar geleden een soortgelijk betoog als Rypke hier schrijft van Eschenbach op WUWT, getiteld "where are the corpses". Het beeld is weer eens het zelfde: in de virtuele modellenwereld is er van alles aan de hand (als je wilt tenminste). Met de werkelijkheid heeft dit alemaal weinig tot niets te maken, daar geldt vaak het tegengestelde.

 3. baksteen 18 februari 2012 om 17:21- Antwoorden

  Popper draait zich weer eens om.

 4. Rypke Zeilmaker 18 februari 2012 om 19:22- Antwoorden

  Beste Baksteen, de literatuurverwijzing staat onder de grafiek: de volledige verwijzing is Benton DW: 'Diversity and extinction in the history of life in Science 1995

  Saaiens is pierievjoetlitjetjur bij mijn weten

  Ik heb nu 'extinctions in the history of life'geraadpleegd van paleontoloog Paul D. Taylor, die ook gewoon de literatuur raadpleegt zoals die er ligt

  Nu lees ik Extinction van Douglas Erwin over de grootste massa-uitsterving in de aardgeschiedenis op de grens van Perm en Trias

  De data werpen altijd een verhelderend licht op beweringen van ecologen

 5. Yves Vanden Bosch 19 februari 2012 om 15:13- Antwoorden

  Kunnen jullie nog niet eens een logaritmische grafiek lezen? Laat staan in rekening brengen dat vele organismen nooit zullen gekend zijn zowel indertijd als nu?

  En sleur Karl Popper er niet bij, die wordt al geneog verkracht door creationisten.

 6. Rypke Zeilmaker 19 februari 2012 om 19:33- Antwoorden

  Aah daar is onze Yves weer. Wat probeer je te zeggen Yves? Dat de extinctie NIET afneemt omdat wij geen grafiek kunnen lezen?

  De extinctie neemt wél af zoals je kunt lezen in de grafiek, en precies volgens de rate per miljoen jaar die ik schrijf van 4,6 naar 2 (die je niet uit deze grafiek leest maar die je in de literatuur vindt). Zoals ik al schrijf geeft de grafiek WEL een vertekend beeld omdat je nu meer soorten hebt per familiegroep, waardoor de kans dat een hele familiegroep ineens uitsterft kleiner wordt

  Hebben we hem? Fijn!

 7. Yves Vanden Bosch 20 februari 2012 om 10:36- Antwoorden

  We hebben al lang door dat jullie er een potje van maken.Een veelsoortige of niet veelsoortige familiegroep heeft er niets mee te maken. It's the environment, stupid.

 8. Rypke Zeilmaker 20 februari 2012 om 15:24- Antwoorden

  Yves, nadenken doe je niet met je emoties en gevoel maar je hersens: lees aub wat ik schrijf, hoezeer je ook ge-emotioneerd bent door het lot van moeder aarde

 9. Yves Vanden Bosch 22 februari 2012 om 14:46- Antwoorden

  Men zou er haast geëmotioneerd door raken door zoveel geëmmer. Dit forum blinkt uit in het ontwijken van degelijke argumentatie omdat men nu éénmaal geen ernstige argumenten (meer) heeft en het dan maar moet stellen met altijd dezelfde herkauwde en reeds lang ontkrachte verzinsels. Iedereen die een beetje daartegen durft in te gaan wordt massaal weggeduimd door mensen die de niet-welgevallige waarheid niet onder ogen kunnen zien.

  Symptoom te over van de totale ignorantie van alles dat anders is dan het eigen gelijk.

 10. Ivo 22 februari 2012 om 15:38- Antwoorden

  @Yves: jij durft. Je hebt alle vragen over je zogenaamde netonafhankelijke elektriciteit niet beantwoord en je verwijt anderen dat ze antwoorden ontwijken?

 11. Yves Vanden Bosch 22 februari 2012 om 16:27- Antwoorden

  @ Ivo:

  Iedereen die een beetje durft in te gaan tegen het hier "heersende" inzicht wordt massaal weggeduimd door mensen die de hun niet-welgevallige waarheid niet onder ogen kunnen zien. Inbegrepen mijn zinnetje van toen. De simpele mededeling dat ons gezin ruimschoots toekom met de door mijn zonne-panelen geproduceerde electriciteit was voldoende aanleiding om "uit-de-weg-geruimd" te worden. Dit gebeurde evengoed zonder argumenten.

  Die houding wijst op één ding: de dictatoriale neiging om enkel de eigen boodschap als heilig aan te nemen en dat wat er van afwijkt monddood te maken.

  In zo'n sfeertje een debat aangaan, neen bedankt, je wordt toch alleen maar ernstig genomen als men jullie naar de mond praat.

  Lees, als je nog kan, nog eens mijn postje van toen: ik heb helemaal niet gesproken van netonafhankelijkheid, noch het bedoeld.

Geef een reactie